25 december 2013

Olijf Boschman?!

In het doopboek van Herwijnen kwam ik een Olijf Boschman tegen, die aldaar op 25-12-1659 een zoon Jan liet dopen: 
   
Olijf Boschman liet op 25-12-1659 in Herwijnen een zoon Jan dopen.

In het trouwboek van Herwijnen wordt hij op 12-6-1658 vermeld als Elijs Lambertsen Boschman, weduwnaar van Maeijke Ariens. Hij trouwt dan met Stijntjen Aerts Snouck, die ook in Herwijnen woonde. 

20 december 2013

Sophia van der Maa (±1636-1710) werd tot levenslang veroordeeld wegens een zedenmisdrijf

Sophia van Noortwijck
Sophia van der Maa (±1636-1710), weduwe van IJsbrant van Noortwijck (1625-1679), en moeder van 7 kinderen, werd tot levenslang veroordeeld. Zij werd ervan beschuldigd haar dochter, Sophia van Noortwijck (1673-1710, afbeelding rechts), tot ongeoorloofd gedrag te hebben aangezet, maar Sophia sr. weigerde te bekennen. Haar dochter, daarentegen, bekende meteen alles wat haar ten laste werd gelegd, al ontkende zij stellig dat haar moeder daarbij een rol had gespeeld.

In december 1700 werd Sophia van der Maa op last van het Hof overgeplaatst naar het tuchthuis in Gouda. Een door haar ingediend gratieverzoek werd in 1703 afgewezen omdat het ongebruikelijk was ‘in zodanige infame crimina [..] pardon te geven’. 

15 december 2013

Cent Gijsbertsz vond dat de chirurgijn zijn vrouw zieker had gemaakt

De Puttershoekse chirurgijn Aron Marinisen eiste op dinsdag 11-7-1634 te Puttershoek van Cent Gijsbertsz. betaling van 9 gld. 3 stuivers over het cureren van zijn huisvrouw zaliger, "noch in haren doot bedde ende dranck gemaeckt als mede eens gelaten ter aders". Cent was het hier niet mee eens en zei dat de toestand van zijn vrouw na behandeling door de chirurgijn erger was geworden.

8 december 2013

Bastiaantje Staasen zei in 1686 dat Cornelis Bestebroer de vader was

Doopinschrijving in Maasdam van Bastiaantje Staasen's buitenechtelijke dochter Cornelia

In Maasdam liet Bastiaantje Staasen op 8-12-1686 haar buitenechtelijke dochtertje Cornelia dopen, "waarvan sij segt vader te zijn" Cornelis Cornelissen Bestebroer (1663-1717). Cornelis kan hebben ontkend of geen zin hebben gehad om de verantwoordelijkheid op zich te nemen, want hij trouwde reeds op 4-5-1687 in de Sint-Anthoniepolder met de aldaar geboren Neeltje Ariense Polderdijk (1665-1717). Zij lieten samen 9 kinderen dopen in de periode 1688-1708: Maria, Adriana, Frans (mijn voorouder), Arie, Joost, Francijntje, Lena en Cornelis (2x).  

Huwelijksinschrijving van Cornelis Cornelisse Bestebroer en Neeltje Ariense Polderdijk

2 december 2013

Grietje Groeneweg en Maria Leenheer vermoordden 2 baby's

Grietje Groeneweg is gedoopt op 30-6-1776 in Barendrecht als een dochter van Arij Bastiaans Groeneweg. Arij was als  j.m., geb. te Carnisse, won. te Strevelshoek, op 27-10-1771 in Barendrecht getrouwd met Maria Cornelisse Leenheer, j.d., geb. en won. te Strevelshoek, beiden kerkelijk onder Rijsoord. Maria was gedoopt op 28-8-1746 in Rijsoord als dochter van Cornelis Ariens Leenheer en Maijke Fransen Plaisier.

Op 28-11-1803 stonden Grietje Groeneweg en haar moeder Maria Leenheer terecht in Dordrecht voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Zij hadden samen 2 voldragen kinderen van Grietje na de geboorte omgebracht.
Grietje had als dienstmeisje gewerkt, eerst in Rhoon, later in Rotterdam. Zij was 2 maal zwanger geraakt en zowel in november 1799 als in mei 1803 in haar ouderlijk huis bevallen, waarbij alleen haar moeder aanwezig was geweest. De buren en familie wisten niets van de zwangerschappen. De eerste baby was overleden nadat het onbedekt in de vrieskou was neergelegd. De tweede baby was gesmoord. Vervolgens begroeven de vrouwen samen de kinderen in de tuin naast het huis.

Tijdens het proces bekenden de vrouwen de moorden en gaven zij ook details prijs, die alleen de daders konden weten. Het vonnis op 2-12-1803 luidde dat moeder en dochter zouden worden gewurgd, destijds de gebruikelijke straf voor een dergelijk misdrijf.
Op 6 december, de avond voordat het vonnis zou worden uitgevoerd, werden de beide vrouwen in hun cellen bezocht door predikanten om te proberen troost te brengen, toen beide vrouwen beweerden "dat zij van het pleegen van dodelijke kindermoorden onschuldig waren". Dat maakte op de predikanten een dermate diepe indruk dat zij nog diezelfde avond met hun verklaringen naar de baljuw gingen om te vragen of er geen sprake kon zijn van een gerechtelijke dwaling. 
Daarop nam de Hoge Vierschaar uitgebreid de tijd om alle getuigen nog eens te horen. Na beraad luidde op 17-10-1804 het vonnis dat beide vrouwen zouden worden gegeseld en gebrandmerkt met voor Maria 40 jaar tuchthuis en voor Grietje 70 jaar tuchthuis, gevolgd door levenslange verbanning uit Holland. 
 
Het Goudse tuchthuis

Maria Leenheer overleed op 4-7-1812 in Gouda, 65 jaar oud. Aan het begin van de 19e eeuw bestond het tuchthuis van Gouda uit verschillende grote en kleine gebouwen, gescheiden door 2 binnenplaatsen. De gevangenen stonden om half 5 op en aten brood. Daarna werkten ze tot 10 uur in één van de werkplaatsen. Van 10 tot 11 uur hadden ze pauze en kregen ze een kop soep. De volgende maaltijd was om 3 uur: ratjetoe (stamppot) of een andere warme schotel. Na een wandeling over de binnenplaats gingen ze weer naar de werkplaats, waar ze tot half 8 aan de slag waren. Na een broodmaaltijd zochten de gevangenen de slaapzaal op, waar om 9 uur het licht uitging. Eens in de 3 maanden nam Iedereen een bad in koud, lauw of warm water, dat bepaalde de arts.

Bronnen: NGV-CD, FamOfSH-CD, M. van Elswijk: De geschiedenis van het Tuchthuis, H. van Dolder-de Wit: De geschiedenis van het Tuchthuis te Gouda (1611-1861) en H. Aartoom's "Justitieklanten in vroeger tijd", blz. 53, gebaseerd op "Baljuw en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland 1574-1811".

29 november 2013

Elisabeth Zijderveld verdronk tijdens een orkaan op 29-11-1836

Op 29 november 1836 werd Nederland getroffen door een orkaan. Bomen werden uit de grond gerukt en gebouwen en huizen raakten beschadigd. 

Overijsselsche Courant, 6-12-1836

Vijf groenteboerinnen vertrokken rond het middaguur in een schuitje uit de Groothoofdshaven en kwamen rond half 4 op De Noord in de problemen, waarna het schuitje begon te zinken.
Tijdens deze ramp verdronken Arie Vermeer, de vrouw en dochter van Aart de Snoo en de vrouw van Kornelis Kreuk. Alleen Lena Wm. de Sno(o) werd gered. 


Arbeider Aart Daniels de Snoo (1794-1861) was op 24-5-1820 in Meerdervoort getrouwd met Elisabeth Zijderveld, de oudste dochter van mijn voorouders Joost Zijderveld (1759-1805) en Jannetje de Bondt (1762-1805). 

25 november 2013

Gezocht: Zwarte Piet, vlug van gang, met zwart haair enigzints gekruld

In Groningen werd "eene premie van honderd Silveren Ducatons" uitgeloofd voor degene die ervoor kon zorgen dat "Zwarte Piet" kon worden gearresteerd. "Zwarte Piet" was de bijnaam van eene Jean Pierre Murguet, geboren in Maastricht, ca. 1,72 m. lang met "zwart haair enigzints gekruld, zware zwarte wenkbrauwen, mager en bleek van aangezigt, teder van ledematen, vlug van gang".  

Groninger Courant, 20-11-1787
Met dank aan @EricHennekam voor de tip.

15 november 2013

Drieste dolkop Jacob Bos pleegde in 1922 een moord

Op de avond van 16 november 1922 werd de 71-jarige rentenier Barteld Bakker met afgesneden hals op de dorsvloer in de schuur in Veendam gevonden. Wonden wezen erop dat hij ook was geslagen. Zijn vrouw was die dag in Arnhem en vond 's avonds bij terugkeer de huisdeur gesloten. Daarop ging zij bij een buur om hulp. Tegen 10 uur 's avonds konden zij met moeite toegang verschaffen door de achterdeur en vonden zij de man.

De moord op rentenier Bakker,
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17-11-1922

Een politiehond leidde de politie naar het huis van Willem Bick in de Schipperstraat, waar Bick werd gearresteerd. Een uur later werd ook Jacob Bos aangehouden en daarna ook de vrouw van Bick. 

Jacob Bos was in juli 1897 geboren te Hoogezand, waar zijn ouders vroeger een schuitje hadden. Zijn moeder, Jantje Klein, overleed daar op 8-1-1902, toen Jacob 4 jaar oud was. Zijn vader, Albert Bos (±1850-1920), was aan de drank. Ouderliefde had Jacob niet gekend. Wel had Jacob broers Jan (1881-1960) en Willem (1884-1950) en zussen Willemina, Geertruida en Grietje. Jacob woonde in bij de familie Dijkstra in Ommelanderwijk.

8 november 2013

Naamgeving

Napoleon Bonaparte stelde het aannemen van een vaste achternaam in Nederland verplicht voor een goede persoonsadministratie: de "Code Civil" (letterlijk ‘burgerlijk wetboek’), ook de "Code Napoleon" genoemd
. De gegevens van iedere inwoner werden op een gestandaardiseerde manier vastgelegd. Daartoe werd een nieuwe ambtenaar van de burgerlijke stand aangesteld.  De invoering van de burgerlijke stand begon in het zuiden van het land. In Zeeland was dat in Zeeuws-Vlaanderen in 1796 en in Vlissingen in 1808. De overige delen van Nederland volgden op 18-8-1811.

In Zuid-Holland en de Langstraat waren familienamen in de 18e eeuw al in gebruik. Zo werd Cornelis Naecktgeboren al in 1674 met achternaam genoemd in Dubbeldam. Later kreeg hij een schoondochter genaamd Bastiaantje Abrahamme 't Hoertje. Gekke achternamen waren lang voor de Napoleontische tijd al in gebruik!
Toch bleven er in Noord-Nederland nog geruime tijd mensen over die geen achternaam voerden. Op 17-5-1813 werd een decreet uitgevaardigd waarin bepaald werd dat men toch echt voor 1-1-1814 een achternaam moest kiezen. Maar ook dat werd niet overal opgevolgd. Veel later, op 8-11-1825, toen koning Willem I inmiddels regeerde, vaardigde die een Koninklijk Besluit uit waarin werd bepaald dat wie nog geen achternaam had vastgelegd, daar nog 6 maanden de tijd voor kreeg.     
   

Het Koninklijk Besluit in de Groninger Courant van 25-11-1825

Vóór 1811 kon een achternaam nog weleens veranderen. Soms kreeg iemand een bijnaam van zijn omgeving opgedrongen en stond hij voortaan overal onder die naam bekend. Na migratie werd een achternaam soms aangepast, vooral als men in de nieuwe plaats moeite met de buitenlandse klank en spelling had, of men kreeg een nieuwe. Iemand die uit het zuiden kwam, werd bijvoorbeeld "De Vlaming" of "De Waal" genoemd. Een achternaam gebaseerd op de plaats van herkomst of bewoning komt vaak voor. Een ander voorbeeld is Anthonie Pietersz den Engelschen (±1606-±1658).
Voor die tijd werd gebruik gemaakt van een patroniem; een naam die van de naam van de vader is afgeleid. Een voorbeeld is "Cornelis Eerlansz", die een zoon was van "Eerlant Cornelisz".

5 november 2013

Cornelia Aaldijk werd in 1845 dood in een sloot gevonden

Cornelis Aaldijk en Aaltje Graafland trouwden op 5 november 1813 in Bergambacht en kregen 4 kinderen: Cornelia, Baartje, Cornelis en de jong gestorven Gijsberta. Toen Baartje in 1843 trouwde en met haar man in Nieuw-Lekkerland ging wonen, was haar oudere zus Cornelia nog steeds ongehuwd. Cornelia werkte in Streefkerk als dienstmeid voor de boer C. van Giesen. In 1845 besloot deze om haar de dienst op te zeggen.

Op 15 augustus 1845 had de huishoudster van Van Giessen, Pietertje Boelen, soep gekookt en daar hadden allen van gegeten. Toen Van Giesen het overgebleven restje de volgende dag wilde opeten, bleek de soep een dusdanige bittere smaak te hebben, dat hij besloot het te laten staan. Vervolgens heeft men de soep aan 2 honden voorgezet, die spoedig daarna stierven. De soep bleek dus vergiftigd te zijn.

Op 17 augustus vond men in een sloot het lichaam van het dienstmeisje, Cornelia Aaldijk. Men vermoedde daarom dat zij de soep had vergiftigd uit wraak omdat Van Giesen haar wilde ontslaan. Haar schuld is echter níet bewezen.

Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26-8-1845

Bronnen: Nieuwe Rotterdamsche Courant, Leydse Courant.

29 oktober 2013

Aagje Brand (1789-1859) en haar buitenechtelijke kinderen

Op 4-12-1816 in Dordrecht kreeg Aagje Brand een zoon Hendrik. Deze baby zal kort daarna zijn overleden, want  op 9-3-1818 verklaarde de 30-jarige koopman Dirk Salders dat de arbeidster Aagje Brand in zijn woning in Dubbeldam op de 6e was bevallen van een zoontje Hendrik. Deze Hendrik overleed in februari 1819, nog geen jaar oud. Vervolgens baarde Aagje in Numansdorp nog een zoon Dirk in 1820 en een dochter Antonia in 1822.

Wie was deze Aagje Brand? 

De familie Brand van Dubbeldam is een uitgebreide familie met veel takken en - zo zal later blijken - Aagje heeft géén van haar dochters naar haar moeder genoemd. Gelukkig blijken de geboorteaktes van Aagje's in Numansdorp geboren kinderen zowaar een schat aan informatie te bevatten. 


Geboorteaangfite van Dirk Brand van 13-3-1820

In de geboorteakte van Aagje's zoon Dirk staat vermeld dat Aagje Brand arbeidster is en 26 jaar oud. Zij woont te Dubbeldam, maar is bevallen in Numansdorp in het huis van Teunis Aartsz. van 't Hof in Wijk 13. Aagje wordt bij de geboorteaangifte omschreven als "Zijne Ongehuwde Zuster". Teunis van 't Hof (±1778-1844) was namelijk als weduwnaar in 1814 hertrouwd met Maaijke Hendriks Brand (1792-1840) uit Dubbeldam, een dochter van Hendrik Dirksz Brand en Kaatje Roos. Deze Maaijke had een nog ongehuwde zuster Aagje Brand, geboren op 25-10-1789 in Dubbeldam. Aagjes leeftijd was toen dus 30, níet 26.  

Geboorteaangifte van Antonia Brand van 23-12-1822

In de geboorteakte van Antonia Brand is Teunis Aartszoon van 't Hof opnieuw de aangever voor het kind van "zijne ongehuwde zuster" Aagje Brand. Bovendien wordt Aagje hier omschreven als "ongehuwde dochter van Hendrik Brand en van Kaatje Roos". Verder speurwerk leverde op dat de weduwe Kaatje Roos in 1816 als baker aanwezig was geweest bij de geboorte van Aagje's eerste kind.

Overigens was Aagje níet de enige in de familie, die met schandaal werd omgeven. Zij en Maaijke hadden nog een jongere broer Dirk Brand (1802-1854), die bij zijn huwelijk met Elizabeth van Kleef op 19-2-1826 in Numansdorp een dochter Kaatje erkende.

Op 22-9-1827 trouwde Aagje Brand in Numansdorp met Pleun de Bruin, aldaar geboren op 6-9-1792 als zoon van Arij de Bruin en Willemijntje van de Ree. Aldaar baarde Aagje binnen 5 maanden na de huwelijksvoltrekking een zoon Hendrik. Daarna volgden nog Arie en Willemijntje, die beiden in hun eerste levensjaar overleden. 

23 oktober 2013

Krijn Hengstmengel probeerde zijn bijzit te vermoorden

Krijn Hengstmengel ontmoette eind 1850 in zijn woonplaats Rotterdam Johanna Maria Veltenaar, verlaten huisvrouw van P.J. Zijderveld. Al gauw gingen zij samenwonen. Ten einde in zijn en haar onderhoud te voorzien, liet Krijn zich aanmonsteren als kok op het Nederlandse barkschip Eugenie, waarmee hij in maart 1859 naar Indonesië voer. Zijn loon liet hij naar haar over maken. 

Toen Krijn in december 1859 van zijn reis terugkeerde trof hij zijn vriendin "in hoog zwangeren toestand" aan, waarvan zij toegaf dat dat het gevolg was van omgang met een ander. Op 6 januari 1860 beviel Johanna Maria van een gelijknamig dochtertje, dat op 15 april reeds overleed. 

Rotterdamsche Courant, 17-4-1860
   
Sinds Krijn's terugkeer was hun relatie ernstig verslechterd. Meermalen zou Krijn zich hebben laten ontvallen dat hij Johanna Maria met een pistool zou doodschieten. Op 18 februari 1860 schoot Krijn haar in het aangezicht, waarna zij waggelende achteruit de herberg is ingegaan. Daar kreeg zij medische hulp van de chirurgijn Scholten. De volgende dag werd Johanna Maria opgenomen in het ziekenhuis, waar zij tot 9 maart werd verpleegd. 

Nieuwe Rotterdamsche Courant , 23-5-1860
    
Bij zijn aanhouding zei de 31-jarige Krijn Hengstmengel dat hij spijt had dat hij haar alleen verwond had en niet dood geschoten. 

Op de zitting verklaarde Johanna Maria Veltenaar - onder een vloed van tranen en snikken - dat zij in angst verkeerde voor de beschuldigde en bevreesd was het leven te zullen verliezen en daarom weigerde te getuigen. Ook toen Krijn Hengstmengsel uit de rechtszaal verwijderd was, bleef zij weigeren. Bovendien vroeg men zich af of zij wel geheel bij haar verstand was. Daarop werd de behandeling van de zaak uitgesteld en Johanna Maria Veltenaar in gijzeling gesteld. 

18 oktober 2013

A.M. de Jong (1888-1943), socialistisch schrijver

De schrijver Adrianus Michiel de Jong, auteur van o.a. de boeken over “Merijntje Gijzen”, stond bekend om zijn socialistische sympathieën. Hij werd geboren op 29-3-1888 in Nieuw-Vossemeer in een gezin van 13 kinderen, waarvan 10 kinderen binnen 2 jaar na hun geboorte stierven.  

A.M. de Jong
(1888-1943)
door Jan Boon
Zijn vader, Melchior de Jong, was landarbeider en ging in 1896 met zijn gezin op zoek naar meer welvaart als fabrieksarbeider in Rotterdam. Op 7-11-1915 trouwde A.M. de Jong met onderwijzeres Jacoba Cornelia (Co) Koekebacker met wie hij een dochter en een zoon kreeg. Na haar overlijden op 17-2-1936 hertrouwde De Jong op 4-11-1936 met zangeres Marie-Louise Josephine (Wies) Defresne. Hij vestigde zich weer op het Brabantse platteland om zich geheel aan het schrijven te wijden. Omdat De Jong het in zijn boeken opnam voor de zwakkeren in de maatschappij, kreeg hij al gauw het etiket "socialist" opgeplakt.

Eind jaren '30 schreef A.M. De Jong een felle aanklacht tegen het nazisme. In 1942 werd hij vanwege zijn socialistische sympathieën door de Duitsers gearresteerd, maar al snel weer vrijgelaten wegens zijn slechte gezondheid. Op 18-10-1943 in Blaricum belden 2 Nederlandse SS’ers in vermomming bij A.M. de Jong aan en - na een praatje over de verduistering – schoten zij hem een kogel door de nek.


17 oktober 2013

Johanna Bos trouwde in 1723 met een Lustgraaf

Johanna Bos werd gedoopt op 20-12-1697 in Veenendaal als dochter van Jan Evertsen Bosch (†1752) en Lijsbeth Marcelis Waeckeren. Jannetje had een zuster Gijsbertien en broers Jan, Marcelis, Evert en Rijk. Als jongedochter trouwde Johanna Bos op 17-10-1723 in Veenendaal met de jongeman Johannes van de Lustgraaf, ook Jan genoemd.  
   
De trouwinschrijving van Johanna Bos.

7 oktober 2013

Het buitenechtelijke kind van Francijntje Bestebroer

Vroeger was de vroedvrouw bij de bevalling van een ongehuwde vrouw vaak verplicht naar het vaderschap te vragen. De naam "van de geseijde vader” kwam doorgaans niet alleen terecht bij de schout, maar ook bij de dominee, die er dan melding van maakte in het doop­boek. Dat overkwam ook Francijntje Bestebroer. Zij was een dochter van mijn voorouders Cornelis Cornelisse Bestebroer (1663-1717) en Neeltje Ariens Polderdijk (1665-1717) en werd gedoopt op 27-3-1701 in Maasdam. 

Op 8-4-1725 liet Francijntje Bestebroer in Maadam haar buitenechtelijke zoontje Willem dopen. De dominee noteerde: "De vader zou zijn de backer van 's-Graven­deel, een getrouwd man, genaamd Willem”. Deze Willem was Willem Mom, mr. bakker en winkelier te 's-Gravendeel, wo­nende in de Noord-Voorstraat en getrouwd met Lijsbeth Franssen de Wolff. Willem had Francijntje dus niet alleen van brood voorzien. In Maasdam waren op 12-6-1717 "in wettige ondertrouw opgenomen Cornelis Corstiaanse Doesburg, j.m. geboren op de Hitzert, en Francijntje Cornelis Bestebroer, j.d. wonend onder Maasdam".Op 4 juli zijn zij "in de echten staat ingezegent". Cornelis was gedoopt op 7-10-1694 in Zuid-Beijerland als zoon van Corstiaan Cornelisz van Doesburg en Pleuntje Dirksdr. van der Ploeg. Er zijn geen kinderen bekend uit het huwelijk van Cornelis en Francijntje en het is aannemelijk dat Cornelis vóór 1725 is overleden en Francijntje dus weduwe was. 

Bron: http://www.seuterhistorie.nl/pages/sub/31698/Artikelen.html (De vroedvrouwen) door Dr. D.W. Gravendeel & het doopboek van Maasdam.

27 september 2013

De 3 mannen van Hadewei Jacobs Kleijnendorst (1754-1831)

Een Hoeksche Waardse voorouder die mij altijd heeft geïntrigeerd is Hadewei Kleijnendorst. Zij werd in Cillaarshoek gedoopt op 17-11-1754 als het 5de kind van Jacob Pieters Kleijnendorst (1722-1792) en Grietje Janse Smits (±1725-1809). Hadewei was vernoemd naar haar vader's jong gestorven moeder, Hadewij Simonse Barendrecht (1701-±1724) van Cillaarshoek. 
De kerk van de Sint Anthoniepolder
In 1760 verhuisde Jacob Pieters Kleijnendorst met zijn gezin naar de Sint-Anthoniepolder, waar zijn vrouw Grietje vandaan kwam. Op 4-2-1760 werd er voor Hadeweij Jacobs Kleijnendorst een acte van indemiteit uitgegeven door de diakonie van Cillaarshoek. 

Hadewei deed waarschijnlijk op 30-3-1778 belijdenis als lidmaat in de Sint-Anthoniepolder. Het is ook waarschijnlijk dat zij rond dat jaar trouwde met Dirk van der Linden. Zij kregen zonen Jacob (±1779-1859) en Dirk jr. (1780-1855), maar reeds op 27-9-1781 werd Dirk's overlijden aldaar aangegeven. 

Van de Sint-Anthoniepolder ontbreekt het grootste deel van de 18e eeuwse doopboeken en Van der Linden is een veel voorkomende naam in de Hoeksche Waard en op IJsselmonde, waardoor ik niet heb kunnen achterhalen wie de ouders van Dirk waren. 

Rond 1784 hertrouwde Hadewei met Frans Willems Bestebreur (±1750-1801). Van dat huwelijk zijn 2 overlevende kinderen bekend: Willem (1785-1867) en mijn voorouder Grietje (±1789-1830), die in 1815 zou trouwen met Pieter Hoogvliet (1791-1836) uit Cillaarshoek. Hadewei's 2de echtgenoot overleed op 20-2-1801. 


Op 20-10-1813 in Maasdam trouwde Hadewei op 58-jarige leeftijd haar 3de echtgenoot, Jacob van Luijck (±1757-1840), weduwnaar van Neeltje Kruithof (±1758-1812) en vader van 3 kinderen. Hadewei's overlijden werd uiteindelijk op 23-3-1831 in de Sint-Anthoniepolder aangegeven door haar zoon Willem. 


De bewerking van het doopboek van Cillaarshoek vind je hier.

20 september 2013

Jan Jansze de Jong moest God en Justitie om vergiffenis bidden

Op 21 september 1650 werd Jan Jansze de Jong bij het Hof van Holland "gecondemneerd God en de Justitie om vergiffenis te bidden en in eene mulete van ƒ 50,-". Daarbij werd aan Hendrik van Gils, schout van 's-Gravenmoer, Sauvegarde (een vrijbrief, vrijgeleide) verleend.

Jan weigerde echter te voldoen aan deze eis van het hof. Daarom heeft het Hof van Holland op 24 november "geordonnt. dat 't zelve in haar priesentie door den substituue van den Adv[iseur]-Fiscaal zal worden gedaan".Bron: GaHetNa.nl.


13 september 2013

De eerste Nederlandse acte van echtscheiding van 15-9-1794

Tot 1580 was het in Nederland níet mogelijk een huwelijk officieel te beëindigen. Daarna werd echtscheiding, volledig ontbinding van een huwelijk door de rechter, alleen toegestaan bij aantoonbaar overspel – dikwijls kwam dat erop neer dat één van de partners een kind met een ander kreeg. Op den duur werd ook een scheiding toegestaan na ‘kwaadwillige verlating’, dat wil zeggen dat een van beide partners de ander in de steek liet en ook na aandringen van de verlatene niet terugkwam. Zo was er ook sprake van overspel en verlating van haar eerste echtgenoot bij de echtscheiding van Maria Swart (1704-1762).
Veel vaker echter wees de rechter een separatie toe, een scheiding van tafel en bed. Het stel hoefde dan niet meer onder één dak te leven – wat voor gehuwden verplicht was – en kon de bezittingen onderling verdelen. Maar het huwelijk bleef bestaan, de partners werden geacht celibatair te leven en hertrouwen met een ander was níet mogelijk.

Op 20-9-1792, de dag dat de wet op de Burgerlijke Stand werd goedgekeurd, werd door de Franse Assemblée Nationale ook de wet op de echtscheiding vastgesteld. Echtscheiding zou voortaan mogelijk zijn door wederzijdse instemming, of simpelweg op grond van de bewering van onverenigbaarheid van karakter door één der echtgenoten. Nadat Nederland per 1 oktober 1795 door Frankrijk werd geannexeerd, werd ook hier de Franse wet op de echtscheiding ingevoerd, en op 12-7-1796 in Maastricht afgekondigd.

Het eerste koppel dat van de nieuwe mogelijkheid gebruik maakte was het echtpaar Henricus Wilhelmus Meers en Agatha Lenaerts. De echtelieden waren op 26-11-1775 getrouwd in de Sint-Jacobkerk te Maastricht. Aanvankelijk ging alles nog redelijk goed, hetgeen blijkt uit het feit dat er 6 kinderen geboren werden, waarvan er 2 als baby stierven. Echter, na verloop van enige jaren steeg de onenigheid tussen de echtelieden. Het jongste kind was nog geen 7, toen de kerkelijke rechter, de officiaal van de aartsdiaken van Haspengouw te Maastricht, op 19-9-1794 scheiding van tafel, bed en samenwoning uitsprak. Dat betekende dus dat de huishoudens van beide echtelieden werden gescheiden, maar dat ze niet mochten hertrouwen.
Twee jaar later maakte het echtpaar gebruik van de nieuwe mogelijkheid tot echtscheiding die de burgerlijke Franse wetgeving bood. Agatha in elk geval, die van haar man af wilde, want haar man kwam niet opdagen. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Maastricht, Jean-Abraham Mamin, schreef op 29 Fructidor van het jaar 4 (15-9-1796) hun akte van echtscheiding in, die daarmee de eerste echtscheiding in Nederland is. Toen Henricus Wilhelmus Meers op 2-5-1821 in Maastricht stierf, stond in zijn overlijdensakte echter toch weer “Echtgenoot van Agatha Lenaerts”. Daarna ging Agatha zich zijn weduwe noemen. Zij werd uiteindelijk 84 jaar oud en overleed in Maastricht op 18-3-1833.

De ruime mogelijkheid tot echtscheiding was overigens slechts van korte duur. Met de komst van Napoleon werd in 1803 de Code Civil  ingevoerd. Daarin werden de mogelijkheden met betrekking tot de echtscheiding weer ingeperkt, hoewel Napoleon zelf in 1809 nog wel scheidde van zijn echtgenote Joséphine. Elf jaar later, in 1814, werd de wet zelfs helemaal ingetrokken.

Koninklijke Courant, 24-4-1809

In Nederland was echtscheiden in de 19e en begin 20e eeuw nog echt een schande. Sinds het Burgerlijk Wetboek van 1838 kende Nederland slechts 4 gronden voor echtscheiding: overspel, kwaadwillige verlating, veroordeling tot onterende straffen en zware verwondingen. De Hoge Raad kwam de ongelukkigen in 1883 tegemoet door te bepalen dat een scheiding ook kon worden doorgezet als een van beiden overspel bekende – diegene hoefde dus niet meer te worden betrapt. Een ruimere regeling omtrent echtscheiding kwam er in Nederland pas in 1971.


30 augustus 2013

Het bewogen leven van Soetje Teunisse Stooker (†1799)

Mijn oudgrootmoeder Soetje Teunisse Stooker uit Strijen is 3 maal getrouwd en had kinderen uit alle 3 haar huwelijken. Dit is haar verhaal. 

Soetje Stooker is samen met haar tweelingzuster Annegie gedoopt op 20-1-1754 in Strijen. Annegie is jong overleden, want in 1757 werd opnieuw een zusje met die naam gedoopt. Zij waren dochters van Teunis Ariens Stooker (±1708-68) en Arjaantie Pauwelse Hartogh (±1712-93). Soetje is vernoemd naar haar grootmoeder van vader's zijde, Soetie Teunisse Eellant, echtgenote van Arie Hermens Stooker. 
  
De doopinschrijving van de tweeling Soetie en Annegie Stoker van 20-1-1754.
  
Op 20-4-1781 "heeft zig aangeegeeven om te trouwen, Soetje Teunise Stooker, j.d., gebooren en woonende te Strijen, en Clijs Jacobze de Jong, j.m., geboortig en woonende te Wieldrecht". Cleijs de Jong was rond 1745 in Wieldrecht geboren als zoon van Jacob Clijse de Jong (1711-89) en Lijsbeth van Ham (±1710-77). Soetje en Cleijs lieten op 24-2-1782 in Strijen een zoon Jacob dopen. Reeds "den 12 September 1783 geevt Klaas de Jong aan ’t lijk van Klijs Jacobsz de Jong, bij acte pro deo" in Wieldrecht. Ook Cleijs' zoontje leefde niet lang, want op 5-11-1789 werd Jacob Klijsze de Jong, overleden in Wieldrecht, begraven in 's-Gravendeel. Zijn gelijknamige grootvader was een jaar eerder in Wieldrecht overleden. 

Op 21-5-1784 in Strijen "heeft sig aangegeven om te trouwen: Soetje Teunisse Stooker, weduwe van Clijs de Jongh, geboortig en woonende alhier, met Bastiaan [sic] van der Giessen, j.m., geboortig en wonende te 's-Gravendeel". Soetje liet in Strijen op 17-7-1785 een zoon Hendrik dopen, waarvan de vader Hendrik van der Giessen is. Getuige bij de doop waren Soetje's broer Arie Stooker (1738-1820) en haar moeder Arjaantie Hartogh. Reeds op de 30e juli "brengt aan Arij Stooker 't lijk van 't kind van Soetje Stooker, weduwe van Hendrik van der Giessen, genaamd Hendrik", pro deo. Vanwege het veel voorkomen van de achternaam Van der Giessen en het ontbreken van de doopboeken van 's-Gravendeel, heb ik geen idee wie de ouders van Soetje's tweede echtgenoot zijn. 
   
De doopinschrijving van het enige kind uit Zoetje's 2e huwelijk
   
Op 24-11-1786 in Strijen is Soetje hertrouwd met Cornelis Cornelisz van der Giessen met wie zij in 's-Gravendeel ging wonen. Cornelis is rond 1765 geboren in de Sint Anthoniepolder. Aangezien Cornelis en Soetje in 1787 in 's-Gravendeel een dochter Barbara kregen, zal Cornelis een zoon zijn geweest van Cornelis van der Giessen en Barber van Arkel (±1725-71). Barbara is dan naar haar overleden grootmoeder vernoemd. 
Op 17-8-1792 in 's-Gravendeel kregen Cornelis en Soetje een dochter Teuntje, die vernoemd zal zijn naar Soetje's vader. Hun zoon Cornelis werd geboren op 10-9-1795 en op de 13e gedoopt in Strijen. Waarschijnlijk is hij op 24-3-1796 pro deo begraven in 's-Gravendeel. Cornelis, Soetje en hun dochters verhuisden regelmatig tussen 's-Gravendeel en de Sint Anthoniepolder heen en weer. 

Het overlijden van Soetje Teunisse Stooker werd aangegeven op 27-12-1799 in 's-Gravendeel. Haar derde echtgenoot, Cornelis van der Giessen, overleed op 26-3-1809 in Cillaarshoek. Hun dochters Barbara en Teuntje hebben beiden de volwassen leeftijd bereikt en zijn getrouwd. Teuntje trouwde op 36-jarige leeftijd met Arij van der Stel (1787-1868), die weduwnaar was van Bastiaantje Wouters van der Giessen (1781-1827) uit 's-Gravendeel. Teuntje's enige zwangerschap eindigde met een doodgeboorte. Haar zuster Barbara van der Giessen is een voorouder van mij. 

26 augustus 2013

Pieter de Sterke (1765-1842) woonde in de Kolfstraat in Dordrecht

De Kolfstraat, tussen de Vriesestraat en de Nieuwstraat in Dordrecht, is één van de oudste zijstraten van de Voorstraat. Vroeger heette de straat 's Matthys Stege naar de persoon die de ontginning van het land achter de Voorstraat voor zijn rekening nam. In een stadsrekening van 1285/6 komt een Robbrechte sHeren Mathijs sone voor, waar mogelijk de straat naar vernoemd kan zijn.
De naam van de Heer Matthijsstraat is door de eeuwen op allerlei manieren verbasterd. In het midden van de 16e eeuw schreef men "inden harmen Thyssen straedt tegens over den Colff". De Colff was een herberg, misschien met een kolfbaan erachter. Op een 17e-eeuwse kaart wordt het gedeelte ten noorden van de Dwarsgang reeds Kolff Straet genoemd; het zuidelijke deel heet dan nog Heer Mathijs Straet.


De Kolfstraat in 1910

Mijn voorouder Pieter de Sterke woonde rond 1797 in de Kolfstraat aan het oosteinde van de stad Dordrecht. Pieter is geboren op 29-10-1765 in Dordrecht als oudste zoon van David de Sterke en Louisa Smeltzing. Pieter is gedoopt op 1-11-1765 in Dordrecht en aldaar overleden op 9-12-1842. Pieter was o.a. zakkendrager en timmerman.

16 augustus 2013

Neeltien Cornelisz. Polderman beviel tijdens haar ondertrouw

De kerk van de Sint Anthoniepolder
Reeds tijdens haar ondertrouw was Neeltien Cornelisz. Polderman in het kraambed bevallen. Als lidmaat van de kerk in de Sint Anthoniepolder mocht Neeltien vanaf 12 oktober 1710 niet meer aan het Avondmaal verschijnen, maar net voor kerst - op 24 december - werd zij weer toegelaten.
Daarvoor had Neeltien de volgende 3 vragen moeten beantwoorden:
  1. Of sij wel van herten berouw hadde over de sonde en ergenisse aan de gemeijnte gegeven, waarop sij antwoorde, dat sij groot berouw hadde.
  2. Of sij de Censure van de Kerkenraad billikte.
  3. Of sij voornam en beloofde onder de bijstant van Gods Geest voorstaan stigtelijk te leven.
Deze vragen beantwoordde Neeltien met betooning van veel ernst met "Ja".

Dat deze maatregel alleen Neeltien betrof en niet haar man had ermee te maken dat van hun beiden alleen Neeltien lidmaat was. 

Neeltien was op 29 November 1682 gedoopt in de Sint Anthoniepolder als dochter van Cornelis Jacobs Polderman en diens eerste vrouw, Maeijken Simons Polderdijk. Vanwege het grotendeels ontbreken van de doop- en trouwboeken van de Sint-Anthoinepolder heb ik echter geen flauw benul wie Neeltien's echtgenoot was.  

Bron: L.H. Oosten, J.C.J. Versteeg: Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard (Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907), 2007

14 augustus 2013

De overlijdensdatum van Barbara van der Giessen (1787-1857)

Jaren ben ik op zoek geweest naar de overlijdensdatum van mijn oudouder Barbara van der Giessen (1787-1857), echtgenote van Cent Leenderts Bos (1788-1869) en wonend te Cillaarshoek. Barbara is hoogstwaarschijnlijk een dochter van Cornelis Cornelisz van der Giessen (±1765-1809) en Soetje Teunisse Stooker (±1753-1799), een echtpaar dat in de Hoeksche Waard heen en weer verhuisde tussen 's-Gravendeel en de Sint-Antoniepolder, beiden plaatsen waarvan de 18e eeuwse doopboeken (grotendeels) verloren zijn gegaan. Als zij Barbara's ouders zijn, dan is Barbara vernoemd naar haar grootmoeder van vader's zijde, Barber van Arkel (±1725-1771). 

Barbera was 1½ jaar oud*, toen zij met haar ouders op 22-4-1789 van 's-Gravendeel naar de Sint-Anthoniepolder vertrok. In de Sint-Anthoniepolder werd opnieuw een acte van indemniteit voor haar ontvangen van 's-Gravendeel op 23-4-1794, toen zij 6½ jaar oud was en een zuster Teuntje had. Op 15-4-1797 werd de acte in 's-Gravendeel teruggegeven. Op 28-4-1811 was er voor Barbera een acte van indemniteit van 's-Gravendeel naar Cillaarshoek. Rond die tijd is zij getrouwd met Cent Bos, die op Cillaarshoek woonde. 

Barbara en Cent kregen 10 zonen, waarvan er 6 de volwassen leeftijd bereikten: Leendert, Cornelis (mijn bedovergrootvader), Pieter, Frans, Teunis en Hendrik. Van haar man en kinderen heb ik alle overlijdensdata kunnen vinden, maar het overlijden van Barbara kon ik nooit vinden. Op 28-2-1850 werd Barbara nog vermeld, maar bij het huwelijk van haar zoon Pieter op 15-9-1858 was zij reeds overleden. Juist van die periode ontbraken in het Nationaal Archief de overlijdensacten van Maasdam. 

Nu heb ik dankzij deze blog, Gijs Hesselink en Family Search eindelijk de overlijdensdatum van Barbara van der Giessen aan mijn bestand kunnen toevoegen. Gijs vond bij Family Search onderstaande bron met daarop Barbara van der Giessen als medebewoner van Huis 33 in Cillaarshoek en een overlijdensdatum van 8-3-1857. 


Barbara van der Giessen overleed op 8-3-1857
* N.B. Barbara's geboortejaar op deze kaart komt niet exact overeen met het geboortejaar volgens de diverse acten van indemniteit toen zij nog een kind was. Er is dus nog steeds enige twijfel over Barbara's afkomst. 

5 augustus 2013

Het gezin van Teun Bos (1853-1923) van Cillaarshoek

Onlangs kregen we van een neef van mijn vader, Teun den Tuinder, een prachtige foto van mijn overgrootouders en hun kinderen. 


Op de voorgrond: Teun Bos en Maaike van Driel.
Daarachter hun kinderen: Pauw, Piet, Jan, Henk, Willempje, Cent, Kommer, Cees en Bet. 

Teunis (Teun) Bos is geboren op 20-3-1853 in Cillaarshoek [bron: GenLias], zoon van Cornelis Bos en Kommertje Hoek. Van zijn geboorte is aangifte gedaan op 21-3-1853 [bron: GenLias]. Teun is overleden op 22-7-1923 om 16:30 in Cillaarshoek, 70 jaar oud [bron: NatArch-DH]. Van zijn overlijden is aangifte gedaan op 23-7-1923 [bron: NatArch-DH, GenLias]. Bij de overlijdensaangifte van Teun waren de volgende getuigen aanwezig: Pauw Bos (1882-1950) [zoon] en [waarschijnlijk] Cornelis Hoogvliet (geb. 1883) [achterneef moederszijde echtgenote]. Teun Bos deed de overlijdensaangiftes van zijn stiefmoeder Neeltje van Houten (1838-1887) en zijn kinderen Kommertje Bos (1884-1890) en Hendrik Bos (1890-1891).
Teun trouwde, 27 jaar oud, op 21-4-1880 in Strijen [bron: GenLias] met Maaike van Driel, 20 jaar oud. Maaike is geboren op 2-12-1859 om 18:00 in Strijen [bron: NatArch-DH], dochter van Paulus van Driel en Barbera Hoogvliet. Van haar geboorte is aangifte gedaan op 5-12-1859 [bron: NatArch-DH]. Maaike is overleden op 24-1-1936 om 11:00 in Cillaarshoek, 76 jaar oud [bron: NatArch-DH]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1936 [bron: GenLias]. Notitie bij overlijden van Maaike: Hendrik Bos, oud 34 j., tuinder te Maasdam, deed aangifte van het overlijden van zijn moeder, Maaike van Driel, 76 j., overleden op 24-1-1936 om 11 uur voormiddags, weduwe van Teunis Bos en dochter van Paulus van Driel en Barbara Hoogvliet, beiden overleden. Notitie bij Maaike: Al Maaike’s broers en zussen overleden jong, alleen broer Pieter werd 30 jaar oud.  

Kinderen van Teun en Maaike:
1 Cornelis (Kees) Bos is geboren op 28-06-1880 om 19:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-6-1880 [bron: NatArch-DH]. Kees is overleden op 15-10-1941 in Rotterdam, 61 jaar oud (oorzaak: Overreden door een vrachtauto) [bron: ADurieux-Bos].
Kees trouwde, 22 jaar oud, op 10-07-1902 in Puttershoek [bron: GenLias] met Elisabeth Pietertje (Betje) Teunisse, 21 jaar oud. Betje is geboren op 24-3-1881 in Puttershoek [bron: NatArch-DH]. Betje is overleden omstreeks 1968 in Rotterdam, ongeveer 87 jaar oud [bron: ADurieux-Bos]. Zij hebben 10 kinderen.
2 Paulus (Pauw) Bos is geboren op 20-7-1882 in Cillaarshoek [bron: Persoonskaart]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-7-1882 [bron: NatArch-DH]. Pauw is overleden op 11-6-1950 in Strijen, 67 jaar oud [bron: Persoonskaart]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1950 [bron: GenLias]. Hij is begraven op 14-6-1950.
Pauw trouwde, 34 jaar oud, op 12-4-1917 in Dordrecht [bron: Persoonskaart] met Hendrika Bax, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op 26-7-1893 om 00:30 in Strijen [bron: Persoonskaart, NatArch-DH], dochter van Gerrit Bax en Bastiaantje Zwartbol. Zij hebben 9 kinderen.
3 Kommertje Bos [1.6.3], geboren op 5-4-1884 om 18:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH/acte]. Kommertje is overleden op 8-1-1890 om 22:00 in Cillaarshoek, 5 jaar oud [bron: NatArch-DH/acte]. Bij de overlijdensaangifte van Kommertje waren de volgende getuigen aanwezig: Cent Bos (1845-1917) [oom vaderszijde] en Teun Bos (1853-1923 [vader].
4 Pieter (Piet) Bos is geboren op 4-4-1886 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH]. Piet is overleden op 10-2-1938 in Dordrecht, 51 jaar oud.
Piet trouwde, 29 jaar oud, op 10-6-1915 in Dubbeldam [bron: Archieven.nl/Dort] met Neeltje (Neel) Goud, 25 jaar oud. Neel is geboren op 4-5-1890 om 15:00 in Dubbeldam [bron: Persoonskaart, NatArch-DH], dochter van Dirk Goud en Teuntje de Vlaming. Neel is overleden. Zij hebben 2 kinderen.
5 Cent (Dove Cent) Bos is geboren op 25-4-1888 om 17:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-4-1888 [bron: NatArch-DH]. Dove Cent is overleden op 15-11-1960 in Rotterdam, 72 jaar oud (oorzaak: kanker) [bron: Persoonskaart].
Cent (1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-5-1913 in Maasdam [bron: Persoonskaart, NatArch-DH] met Cornelia (Kee) de Klerk, 19 jaar oud. Kee is geboren op 4-3-1894 om 09:00 in Maasdam [bron: Persoonskaart, NatArch-DH], dochter van Pieter de Klerk en Cornelia in ’t Veld. Kee heeft zelfmoord gepleegd op 07-08-1952 in Rotterdam, 58 jaar oud (oorzaak: verhanging) [bron: Persoonskaart].
Cent (2) ging samenwonen omstreeks 1955 [bron: T.P. Bos] met Sjaan (den) Butter. Notitie bij het samenwonen van Cent en Sjaan: Na de zelfmoord van Kee, woonde Dove Cent samen met Sjaan. Sjaan was weduwe van een Van Bovense. Sjaan is [waarschijnlijk] geboren op 28-01-1900 in Krimpen a/d IJssel [bron: Persoonskaart], dochter van [waarschijnlijk] Johannes Butter en [waarschijnlijk] Sijgje van Kooten. Sjaan is overleden. Sjaan is weduwe van [waarschijnlijk] Johan Hendrik Bovenschen (geb. 1896), met wie zij trouwde op 24-8-1921 in Rotterdam [bron: rotterdam.nl]. Cent heeft 3 kinderen.
6 Hendrik Bos, geboren op 7-3-1890 om 03:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH]. Hendrik is overleden op 29-03-1891 om 19:00 in Cillaarshoek, 1 jaar oud [bron: NatArch-DH/acte]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Teun Bos (1853-1923) [vader].
7 Kommertje Bos is geboren op 30-12-1891 om 03:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH/acte]. Kommertje is overleden.
Kommertje trouwde, 21 jaar oud, op 03-07-1913 in Maasdam [bron: NatArch-DH] met Cornelis (Kees) Boer, 23 jaar oud. Kees is geboren op 4-8-1889 in Puttershoek [bron: GenLias], zoon van Leendert Boer en Lijntje van Rotterdam. Kees is overleden. Zij hebben 5 kinderen.
8 Barbara (Bet) Bos is geboren op 12-11-1894 om 03:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1894 [bron: NatArch-DH]. Bet is overleden op 11-11-1980 in Dordrecht, 85 jaar oud [bron: Persoonskaart].
Bet trouwde, 25 jaar oud, op 21-4-1920 in Maasdam [bron: Persoonskaart, NatArch-DH] met [waarschijnlijk] Cornelis (Cees) den Tuinder, 26 jaar oud. Cees is geboren op 19-9-1893 in Maasdam [bron: Persoonskaart], zoon van [waarschijnlijk] Aris den Tuinder en [waarschijnlijk] Adriaantje van Steensel.
Cees is overleden op 6-7-1965 in Strijen, 71 jaar oud (oorzaak: prostaatkanker) [bron: Persoonskaart]. Zij hebben 2 zonen: Aris en Teun. 
9 Willempje (Wim) Bos is geboren op 2-2-1897 in Cillaarshoek. Wim is overleden op 29-9-1982 in Maasdam, 85 jaar oud. Zij is begraven in 1982 in Cillaarshoek.
Wim trouwde op 16-4-1925 in Maasdam [bron: GenLias] met Meeuwis (Meeuw) Boer. Meeuw is geboren op 15-12-1890 om 01:30 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH], zoon van Leendert Boer en Lijntje van Rotterdam. Meeuw is overleden op 17-10-1959, 68 jaar oud (oorzaak: hartaanval in de bus). Hij is begraven in 1959 in Cillaarshoek.
10 Jan Bos is geboren op 27-8-1898 in Cillaarshoek [bron: Persoonskaart]. Jan is overleden op 29-7-1987 in Dordrecht, 88 jaar oud. Hij is begraven op 3-8-1787 in Strijen.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 2-2-1922 in Maasdam [bron: NatArch-DH] met Neeltje (Neel) van Dongen, 21 jaar oud. Neel is geboren op 5-5-1900 om 12:00 in Maasdam [bron: NatArch-DH], dochter van Cornelis van Dongen en Krijna Noordermeer. Neel is overleden op 06-04-1988 in Strijen, 87 jaar oud. Zij is begraven op 11-4-1988. Zij hebben 1 zoon.
11 Hendrik (Henk) Bos is geboren op 02-12-1901 in Cillaarshoek [bron: GenLias]. Van zijn geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1901 [bron: NatArch-DH]. Henk is overleden op 4-5-1985 in Cillaarshoek, 83 jaar oud (oorzaak: hartstilstand, terwijl hij sliep). Hij is begraven op 8-5-1985 in Cillaarshoek.
Henk trouwde, 25 jaar oud, op 12-5-1927 in Dubbeldam [bron: Arch-Dort/acte] met Jannigje (Jansje) Klootwijk, 21 jaar oud, nadat zij op 30-4-1927 in Maasdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Arch-Dort/acte]. Bij het burgerlijk huwelijk van Henk en Jansje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Klootwijk (1875-1964) [vader bruid], Adriana (Adriaantje) Brand (1880-1965) [moeder bruid], Piet Bos (1886-1938) [broer bruidegom] en Cees den Tuinder (1893-1965) [zwager bruidegom]. Jansje is geboren op 07-05-1906 in Dubbeldam, dochter van Pieter Klootwijk en Adriana (Adriaantje) Brand. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8-5-1906 [bron: NatArch-DH]. Jansje is overleden op 27-11-1965, 59 jaar oud (oorzaak: maag-darmkanker) [bron: Begraafplaats-Cillaarshoek]. Zij is begraven op 2-12-1965 in Cillaarshoek [bron: TeunBos]. Zij hebben 4 kinderen.