28 februari 2018

Kort huwelijk: Gijsbert Steenhoek & Maaike de Geus in de Sint Anthoniepolder

Gijsbert Steenhoek werd geboren op 18-10-1804 in de Sint Anthoniepolder in de Hoeksche Waard als zoon van Jan Steenhoek en Jannetje van Bruggen (±1784-1832). Hij had een jongere broer Adrianus (1807-55). Na het overlijden van zijn vader hertrouwde Gijsbert's moeder eind 1813 met plaatsgenoot Ewout Laurense van Luijck (±1773-1832). Zo kreeg Gijsbert ook nog halfbroers Louw en Arie van Luijck.

De kerk van de
Sint Anthoniepolder
Gijsbert trouwde op 5-5-1825 in de Sint Anthoniepolder met Maaike de Geus. Maaike was op 11-9-1802 in Maasdam geboren als oudste dochter van Arie Willems de Geus (±1773-1837) en Bastiaantje Groeneweg (±1771-1853). Slechts 16 maanden na hun huwelijk, op 11-9-1826, is Gijsbert reeds overleden. Vervolgens bleek dat zijn weduwe zwanger was. Binnen 7 maanden na zijn overlijden, op 4-4-1827, kwam Gijsbert's postume, gelijknamige zoontje Gijsbert ter wereld. Helaas stierf de baby 2 maanden later op 12-6-1827. 

Maaike de Geus is op 6-10-1833 in Heinenoord hertrouwd met de aldaar geboren Leendert Breevaart (1802-1864). Hij was weduwnaar van Trijntje Stout Smit (±1791-1827) met wie hij net geen 2 jaar getrouwd was geweest en eveneens een als baby gestorven zoontje had gehad. 

Maaike kreeg met Leendert de kinderen Martijntje, Arij, Jan (2x) en Bastiaantje Breevaart. Als weduwe woonde Maaike waarschijnlijk bij haar dochter Martijntje en haar man Arie Mol op Rozenburg, want daar werd op 1-5-1887 Maaike's overlijden aangegeven. Haar 2e echtgenoot had zij toen 23 jaar overleefd.
Familierelaties: 
  • Met Gijsbert Steenhoek heb ik in de Sint Anthoniepolder een gemeenschappelijke voorouder in de 17e-eeuwse Jan Gijssen Steenhoek.
  • Met Ewout Laurense van Luijck heb ik in de Sint Anthoniepolder een gemeenschappelijke voorouder in Ewout Pieters van Luijck (±1688-1789). 
  • Deze Gijsbert Steenhoek is een oom van de Gijsbert Steenhoek (1838-98) die met 2 zussen trouwde.
Bronnen: WieWasWie.nl, Zuid-Hollandse District Klappers, Ons Voorgeslacht Jaarboek 1954.

26 februari 2018

Huwelijksdispensatie voor Joannes Vermeulen wegense verwantschap

Onderstaande huwelijksdispensatie wegens 3e/4e graads verwantschap somt een aantal voorouders op voor de bruid en bruidegom:

Roermond, februari 1708: 
 Brief van J.D. Portmans, pastoor in Roermond, en een schema (ander handschrift) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
  • Joannes Vermeulen, parochiaan van Horn [in het] bisdom Luik, zoon van Joanna Corsten, Joanna dochter van Catharina van Asch, Catharina dochter van Geerlinck van Asch; en
  • Anna Peters, parochiane van Roermond, dochter van Merrie Vosch, Merrie dochter van Catharina van Asch.
Geerlinck van Asch en Catharina van Asch zijn broer en zus.


21 februari 2018

Leendert Stam (1889-1952) was 5x getrouwd

Leendert Stam werd geboren op 18-8-1889 in Dubbeldam en vierde zijn verjaardag dus op dezelfde dag als ik. Hij was één van de 11 kinderen van Hendrik Stam (1849-1934) en Hendrina in 't Veld (1861-1900). In mannelijke lijn stamt Leendert af van mijn voorouder Leendert Teunisse Stam (±1735-1811). Via zijn grootmoeder van moederszijde stamt Leendert af van mijn voorouder Genis Brand (1802-1844). Hij had ook een jongere broer genaamd Genis. Van Leendert's broers en zussen zijn er 5 jong gestorven. In 1909 was zijn oudere broer Hermanus de eerste die trouwde. Leendert Stam verhuisde naar Zwijndrecht en werkte daar als arbeider.

Leendert Stam trouwde (1) op 20-4-1911 in Zwijndrecht met Dientje Versluis. Zij is geboren op 10-8-1889 in Puttershoek als dochter van Pieter Versluis en Jenneke Elisabeth Koremans. Zij is overleden op 25-11-1918 in Zwijndrecht, slechts 29 jaar oud. Hun huwelijk had 7 jaar geduurd.

Leendert Stam trouwde (2) op 1-5-1919 in Dordrecht met Clasina Riet. Zijn vader, Hendrik Stam, was getuige bij en stemde in met dit huwelijk. Clasina is geboren op 26-2-1884 in Dordrecht als dochter van Thomas Riet en Hendrika Cornelia Kooij. Dit huwelijk lijkt al meteen ongelukkig te zijn geweest. Hun echtscheiding werd al op 7-1-1920 uitgesproken door de arrondissementsrechtbank te Dordrecht en geregistreerd op 16 februari. Clasina Riet is hertrouwd met Jan Marinus Klooté en kinderloos overleden op 5-9-1962 in Goes, waarna zij aldaar op de 8e werd begraven.

Leendert Stam trouwde (3) op 28-10-1920 in Zwijndrecht met Adriana de Jongh. Zij is geboren op 13-10-1886 in Zwijndrecht binnen 5 maanden na de huwelijksvoltrekking van haar wettige ouders Cornelis de Jongh en Dina van Gelderen (1862-1925). Adriana was weduwe van Willem van der Padt (1886-1919) met wie zij op 23-11-1911 in Zwijndrecht was getrouwd en enkele jonggestorven kinderen had gehad. Adriana de Jongh is overleden op 13-10-1933 in Zwijndrecht, 47 jaar oud. Dit huwelijk heeft bijna 13 jaar geduurd.

19 februari 2018

Zoeken in WieWasWie bij veel spellingsvarianten

Lang heb ik de overlijdensdatum niet kunnen vinden van de weduwe van Willem Houweling (1773-1858). Haar achternaam wordt verschillend gespeld als Vermolen of Vermeulen, dus ook Van der Meulen en alle varianten daarop zouden mogelijk kunnen zijn. Haar voornaam wordt ook verschillend gespeld als Lamberta, Bartha en Bartje. In WieWasWie.nl kun je niet met sterretjes zoeken, dus had ik al allerlei begin varianten geprobeerd in de periode 1858-1875, het jaar van het overlijden van haar man tot 100 jaar na haar geboorte, maar dat had nooit resultaat opgeleverd.

Toen kreeg ik het goede idee om te zoeken met links haar moeder, die een relatief eenvoudige naam heeft, en rechts het begin van Bartje's meest gebruikte voornaam en zo had ik eindelijk resultaat.


Bij haar overlijden werd zij Bartje “Voormolen” genoemd en haar man Willem “van Houwelingen”. Zij is gewoon in hun woonplaats Streefkerk overleden op 31-7-1869. Extra interessant aan de vondst is dat Bartje maar liefst 94 jaar oud werd! Daarmee is zij mijn op één na oudste voormoeder. Haar vader Klaas IJsbrandsz Vermeulen (1741-1831) was al 90 jaar oud geworden. Helaas lijken die sterke genen in latere generaties verloren te zijn gegaan.

13 februari 2018

Het buitenechtelijke kind van Aagje Gerrits van der Waal in Poortugaal

Op 13-2-1722 verschenen voor de schepenen van Poortugaal: 
Neeltje Jans 't Hart, huisvrouw van Arije Cornells Sloof, Jannetje Jans van Pemis, huisvrouw van Jan van Dijck, en Grietje Cornelis Sloof, huisvrouw van Arijen Suijcker, allen wonende onder Poortugaal. Op verzoek van Agje Gerrits van der Waal, dochter van Gerrit Meesse, mede wonende onder Poortugaal, verklaarden zij op 4-11-1721 ten huize te zijn geweest van voornoemde Gerrit Meesse van der Waal. Neeltje 't Hart bediende Agje toen als vroedvrouw en in barensnood had zij haar verteld dat ene Reijer Hendericks, de knecht van Jan de Raadt, de vader van haar kind was, waarop een dochtertje werd geboren. De attestanten waren als naaste buren aanwezig geweest.
Poortugaal
Reijer Hendrikse van Eijk, jongeman van Carnisse onder Barendrecht, ging op 28-9-1723 in Poortugaal in ondertrouw met Aagje Gerrits van der Waal, jongedochter van Poortugaal. Pas op 5 november betaalden zij in Poortugaal ƒ3,- impost. Op 26-11-1724 in Pernis lieten zij een in Poortugaal geboren dochter Neeltie dopen met als doopgetuige Stijntie Ariens Velthoen, de vrouw van Gerrit Ariense Jonge Dijkgraeff en eerder weduwe van Cornelis Jacobse van der Wael. Daarna volgden nog de kinderen Lena (1727), Hendrik (1731) en Gerrit (1736), allen gedoopt in Poortugaal.

Bronnen: 

  • "Poortugaalse Bronnen" van de werkgroep "Overmaas", 
  • "De Geslachten SLOOF(F) alias VAN DER RIJP te Poortugaal, Pernis, Rhoon en Hoogvliet" door J.H. van der Boom en K.J. Slijkerman in "Ons Voorgeslacht", 1996.
  • Transcriptie van het doopboek van Barendrecht 1655-1700, N.G.V., 1995.

5 februari 2018

Lijntje Huizer (1793-1835) huwde 3 maal

Lijntje Huizer werd geboren op 10-12-1793 in het Volgerland van Meerdervoort als dochter van Daniel Jansz. Huizer (1765-1807) en zijn tweede vrouw Maria Janse Boer (†1804), wier vader bekend stond als “Jan de Wit”. Lijntje had een jongere zus Maria Huizer (1794-1838), die op 17-jarige leeftijd op 6-11-1812 in Hendrik-Ido-Ambacht trouwde met Jacob Dwarswaard (1794-1837).

Twee maanden later, op 2-1-1813 in Hendrik-Ido-Ambacht is ook de 19-jarige Lijntje getrouwd. Haar bruidegom was Daniel Romijn, die op Nieuwjaarsdag 1792 in Zwijndrecht was gedoopt als jongste kind van Daniel Jansz. Romijn (†1797) en diens tweede vrouw Marija Sijmens Bergeijk. Zij kregen samen een zoon Daniel Romijn (1814-1857), die naar zijn beide grootvaders was vernoemd. Zoals in een eerdere blog is beschreven, is Daniel Romijn verdronken op 15-11-1814 nabij het Kralingsche Veer.

Op 11-11-1815 in Zwijndrecht is Lijntje Huizer hertrouwd met Arij Joosten Zijderveld . Arij was geboren op 20-4-1792 in Giessendam als zoon van mijn voorouder Joost Zijderveld (1759-1805) en zijn tweede vrouw Jannetje de Bondt (1762-1805). Arij was tijdens de Franse Tijd ingedeeld bij het 17e regiment infanterie van linie met stamboeknummer 13768.
Ten tijde van haar tweede huwelijksvoltrekking was Lijntje hoogzwanger, want haar dochter Jannigje werd reeds geboren op 24-11-1815 in Zwijndrecht. Het is dus heel goed mogelijk dat Arij helemaal niet de vader van haar kind was. Misschien was Arij zelfs al ziek. Na slechts een half jaar huwelijk is Arij Zijderveld overleden op 2-6-1816 in Zwijndrecht. Baby Jannigje's overlijden volgde op 16-10-1816. 

Op zondag 9-8-1818 rond het middaguur was in Hendrik-Ido-Ambacht de eerste afkondiging van het voorgenomen huwelijk tussen groenteverkoopster Lijntje Huizer en Huibert van Pelt. Mogelijk hadden deze verloofden al een langere geschiedenis samen, want op 11-12-1811 in Zwijndrecht had een Lijntje Huizer een op 27-11-1811 in 't Ambacht geboren zoontje laten dopen met de naam Huibert, waarbij zij als vader van het kind Huibert van Pelt had opgegeven. Huibert van Pelt was toen een getrouwd man, want al op 17-jarige leeftijd, op 4-4-1802 in Hendrik-Ido-Ambacht, was hij getrouwd met Meijnsje Korteland (1780-1849), die afkomstig was uit Alblasserdam.