31 juli 2019

"alsoo het kind een wanschepsel was"

In augustus 1672 werd in Oud-Beijerland een kind gedoopt van Claes Jans van der Ste(e)ge(n) en Grietje Pieters Schotte: 
"Getuijge was niemand, alsoo het kind een wanschepsel was, deerlijck en droevich om te aenschouwen, en oversulx niet konde ingeswachtelt werden, en om die redenen en ernstich aenhouden van de ouders en vrunden gedoopt op moeders schoot ten overstaen van den ouderlyngh Gerrit Gerbrantsz."
Claes Jans van der Steege en Grietje Pieters Schotte hadden verder kinderen genaamd Johannes, Pieter en Anna, die wèl de volwassen leeftijd bereikten. Zoon Pieter verhuisde naar Delft, waar hij op 25-7-1683 in de Nieuwe Kerk trouwde met Maria van der Pijll, j.d. van Delft. Zij lieten aldaar op 17-10-1690 een zoon Nicolaas dopen met als getuigen grootmoeder Grietje Pieters Schotte en oom Johannis Claasse van der Stege. Johannis trouwde op 15-4-1694 in Oud-Beijerland met Geertrui Joosten Rouda, j.d. van Gorkum, en liet diverse kinderen dopen in Oud-Beijerland. Anna Claasse van der Steege, tenslotte, is op 31-1-1670 in Oud-Beijerland gedoopt met getuigen Anna Janse van der Steege en Celia de Man. Anna Claasse trouwde eerst met Jan Jaspersz. Kievit en daarna met Hendrick Jansz. de Geus. Ook zij kreeg kinderen.

26 juli 2019

Aert Hendricksen Suckel in Veenendaal

In een notariële akte van 8-5-1701 stelden Marcelis Hendricksen van Kampen en zijn vrouw Maria Geurts, wonende in Stichts Veenendaal, als voogden aan over hun na te laten onmondige kinderen: Frederick Otten en Aert Hendricksen Suckel. Waarschijnlijk was Maria toen al ziek, want haar begraven werd aangegeven op 30-6-1701 in Veenendaal en op 30-4-1702 is Marcelis als weduwnaar hertrouwd met jongedochter Maria Jansen Bos.

Hendrick Aerts Sukkel werd op 8-9-1703 in Veenendaal gedoopt.

Bovengenoemde Aert Suckel was eind 17e eeuw getrouwd met Annitje Geurts, waarschijnlijk een zuster van bovengenoemde Maria Geurts. Aert Suckel en Annitje Geurts hadden samen de volgende kinderen:
  1. Hendrick Aerts Suckel is in Veenendaal gedoopt op 19-5-1700 en jong overleden. Zijn begraven is mogelijk aangegeven in Veenendaal op 22-12-1701.
  2. Geurt Aerts Suckel is gedoopt op 20-11-1701 in Veenendaal.
  3. Hendrick Aerts Sukkel is gedoopt op 8-9-1703 in Veenendaal. Hij werkte als schippersknecht. Hendrik ging (1) in ondertrouw op 9-2-1727 in Veenendaal met Maria (Marichje) Evertse Slophoos: Hendrik Sukkel, j.m., soldaat onder ’t reg. van Baron van Haarsholte, en Marichje Everts, j.d., 3e gebod 9-2-1727. Marichje Evertse is een dochter van Evert Harmsen en Gerretien Teunis. Zij is gedoopt op 21-08-1697 in Veenendaal. Op 14-12-1742 in Veenendaal werd betaald voor het begraven van de vrouw van Hendrik Suckel. Hendrik ging (2) in ondertrouw op 24-11-1743 in Veenendaal met Hendrikje Willems van GinkelHendrik Sukkel, wednr. van Marrigjen Everts, en Hendrikje Willems van Ginkel, j.d. beiden won. Veenendaal, 3e gebod 8-12-1743. Kinderen van Hendrick: Annetje (2x), Gerritje, Evert (2x), Aart en waarschijnlijk ook een zoon Geurt.
  4. Aert Aerts Suckel is in Veenendaal gedoopt op 23-8-1705.
  5. Cornelis Aerts Sukkel is gedoopt op 13-4-1707 in Veenendaal. Cornelis ging in ondertrouw op 24-2-1732 in Veenendaal met Wijntje Cornelisse (van) Egdom: Wijntje van Egdom, j.d., en Cornelis Sukkel, j.m., 3e gebod 24-2-1732 te Veenendaal. Kinderen van Cornelis: Aert, Cornelis (2x), Willem, Geurt en Annigje (2x).
Hendrik Sukkel is in 1743 in Veenendaal hertrouwd met Hendrikje van Ginkel.

Bronnen: HetUtrechtsArchief.nl, Brouwer's Utrecht Klapper, famgaasbeek.verwierdelaan.nl.

17 juli 2019

Visser Leendert Stam uit Egmond bleef op zee

Op 18-1-1916 verliet visser Leendert Stam zijn woonplaats Egmond aan Zee op de trawler “Catharina”, een vissersschip dat vist met een trechtervormig net. De schipper was Jan Stam. Leendert Stam is niet meer teruggekeerd. In de loop van 1917 en begin 1918 werd Leendert daarom gedagvaard ten verzoeke van Adriana Blok, wonende te Egmond aan Zee en echtgenote van de vermoedelijk overleden Leendert Stam. Zij waren op 18-4-1906 in Egmond aan Zee getrouwd. Leendert was toen 25 jaar oud.

Nederlandsche Staatscourant, 11-3-1918

Leendert Stam is geboren op 5-3-1881 in Egmond aan Zee als zoon van visser Andries Stam (1853-1937) en zijn vrouw Elisabeth Schol (1860-1951), die op 30-1-1881 in Egmond aan Zee waren getrouwd. Adriana Blok is aldaar geboren op 1-10-1883 als dochter van visser Koendert Blok (1859-1946) en zijn vrouw Elisabeth de Groot (1857-1935), die zijn getrouwd op 22-5-1881 in Egmond aan Zee.


Leendert Stam en Adriana Blok hadden in elk geval een dochter Elisabeth Stam, die de volwassen leeftijd bereikte en trouwde. 
Bronnen: Delpher.nlWieWasWie.nl.

11 juli 2019

Klinkt Schimmel nou beter dan Grootendorst?

Hendrikus Johanna Maria Schimmel en zijn vrouw Catharina Maria Koeckebakker, wonend te Zeist, deden als voogd en toeziend voogd over 2 minderjarige kinderen in 1947 het verzoek om de achternamen van de kinderen te laten veranderen van “Grootendorst” in “Schimmel”. Dit besluit klinkt mij niet als een verbetering in de oren, maar kennelijk wilde het echtpaar graag dat de kinderen Maria Theresia en Rudolf Johannes, geboren op 30-4-1943 te Utrecht, de achternaam van de man kregen.

Nederlandsche Staatscourant, 2-6-1947

3 juli 2019

Alida Pieternella Hibbe (1845-1922) draaide door

Alida Pieternella Hibbe werd geboren op 27-7-1845 in Amersfoort als dochter van Frederik ("Frits") Hibbe en Gijsberta ("Gijsje") van Raaij. Frits Hibbe was afkomstig uit Amsterdam en is overleden als kolonist in Ommerschans op 4-6-1866. Alida Pieternella's ongehuwde broer Johannes Hendrik Christoffel Hibbe (1836-1908) verbleef in Veenhuizen. Hun zuster Alida Geertruida Hibbe (1838-1889) woonde in Amersfoort. 

Alida Pieternella verhuisde naar Rotterdam waar zij op 6-11-1872 trouwde met koetsier Gerrit Arnoldus Paar. Hij was geboren op 13-4-1849 in Kralingen als zoon van Gerrit Paar (1813-1880) en Cornelia Petit (1814-1899). In Rotterdam kregen Gerrit Arnoldus en Alida Pieternella de volgende kinderen: Gijsbertus, Cornelia (1876-1961), Gerrit (1879-1947), Wilhelmina (1880-1952), Geertruida, Gerrit Arnoldus en Abraham, die op 31-7-1887 werd geboren. 


Ondertussen ging het niet zo goed met Alida Pieternella. Zij wordt omschreven als een “zenuwlijderes”, die herhaaldelijk in zenuwachtige opgewondenheid verkeerde en onder geneeskundige behandeling was. Op 23 augustus 1892 was Alida Pieternella een nieuw broodmes gaan kopen, dat zij mee naar bed had genomen. 's Nachts had zij haar man, die in de bedstede lag te slapen, met het broodmes een meerdere sneden in zijn hals toegebracht. Het lukte haar man nog om uit bed te komen, waarna zijn vrouw hem opnieuw een snede toebracht. Hij is door bloedverlies gestorven.

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, 27-8-1892