30 december 2014

Willem Johannes Catrines de Bil ?!

Bij het zoeken in oude kranten kwam ik de naam Willem Johannes Catrines de Bil tegen:  

Nieuwsblad van het Land van Heusen en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard, 10-12-1919

Na wat speurwerk werd duidelijk dat het Willem Johannes Catrienus de Bie was, die op 19-11-1919 in Drongelen trouwde met Teuntje van de Nieuwegiessen, die aldaar werd geboren op 23-7-1895 als dochter van Govert van de Nieuwegiessen en Saartje de Wind. 

24 december 2014

Het quaet comportement van cleermaecker Jan Hendricxsz in Delft

In de keurboeken van Delft zijn publicaties van scheidingen opgenomen. Het betrof scheidingen "in bedde, huijshoudinge ende goederen". 

De kleermaker Jan Hendricxsz was weduwnaar en woonde aan de Oude Delft, toen hij op 26-1-1603 in Delft hertrouwde met Neeltge Gillisdr., weduwe van Jan Coensz. en wonend in de Choorstraat. Neeltge's man, Jan Coensz. uit de Choorstraat, was op 11-3-1602 in de Oude Kerk in Delft begraven. Een kind van hem was aldaar op 12-7-1595 begraven. 

Jan Hendricxsz, cleermaecker, en Neeltgen Gillisdr. verkregen een scheiding op 24-12-1614 wegens het "quaet comportement" en de dagelijkse twist van de echtgenoot. 

De Oude Kerk in Delft, geschilderd door Jan van der Heyden
Bronnen: Goudappel, C.D.: "Scheidingen, te Delft uitgesproken, 1605-1806" en Digitale Stamboom Delft.

16 december 2014

Schipper Govert Baars (1775-1848) werd opgesloten wegens krankzinnigheid

Govert Baars werd op den 13 maart 1819 - op verzoek van zijn vrouw - door de Rechtbank in Dordrecht voor een jaar wegens krankzinnigheid "geconfineert" in het Stads Krankzinnig- en Beterhuis. Op 2 augustus van dat jaar werd hij alweer ontslagen, omdat hij was hersteld.

Krankzinnigen werden in Dordrecht vanaf 1760 ondergebracht in het voormalige Heilige Geesthuis van de Grote Kerk aan de Lindengracht. Opsluiting vond plaats wanneer er sprake was van sociaal verwerpelijk gedrag, zoals agressie, alcoholisme of verkwisting. Doorgaans diende een familielid een verzoekschrift in bij de Kamer Justicieel. Deze overlegde dan met de regenten van het huis. Soms werd ook een stadsdoktor om advies gevraagd.

Govert Baars was op 18 januari 1775 in Dordrecht geboren als zoon van Cornelis Jans Baars en Pieternella Schaap. Govert was vernoemd naar zijn gelijknamige oom en zijn overgrootvader Govert Thomasz Gravendijk. Van vader's zijde was Govert een achterkleinzoon van mijn voorouder Cornelis Jansze Baars uit Nederhemert. Govert was getrouwd met Maria Kwantes*. In de periode 1801-1812 lieten zij de volgende kinderen dopen: Cornelis, Jan, Pieter, Barend (2x), Maarten en Napoleon. Via zoon Cornelis (1801-5183) had Govert een gelijknamige kleinzoon. 

Op 11 september 1804 werd in Dordrecht een koopakte opgemaakt, waarin Arnoldus Tijssen, schipper en burger van Dordrecht, "bekende verkocht te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan Govert Baars, mede Schipper en wonende binnen deze Stad: zijn Damloper Schuit, lang over Steeven 63 voeten en wijdt 15 voeten, met staande en lopend Want, en verdere bijbehorende Goederen, zo die reilt en zeilt". Hij gaf aan voldaan te zijn met "ene Sa. van Acht Hondert Guldens, gereet en contant geld".

9 december 2014

Pieter Kluifhoofd deed zijn boerderij op 9-12-1765 over aan zijn zoon

Pieter Maartens Kluifhoofd, wonend onder Nieuwenhoorn, transporteerde aan zijn oudste zoon Maarten Pieters Kluifhoofd vanwege diens lange jaren onbetaalde dienst op de boerderij: 
  • Een bouwmanswoning (huis, erf, schuur, wagenkeet en berg) op de Oostdijk onder Nieuwenhoorn.
  • Land in de Ouwejaar, in de Bonsenhoek, in de Steenhoek aldaar, aan de Hoofddijk, in de Welhoek, nog onder Nieuw Helvoet, in de Kruisenhoek, in de Honaard en in de Ossenhoek.
  • Verder draagt hij de pacht over van land in Nieuwenhoorn en onder Nieuw Helvoet, dat hij pacht van Leendert Scheigrond, de Armen van Nieuwenhoorn, juffr. Keiser weduwe Ruigrok, Aalbert Bos, Hugo van Andel, Cent Preuijt, Jan Schaap, Jan de Baan, Kornelis Hoijer en Laurens van Oosten. 
Hiervoor moet de zoon ƒ6000 betalen aan zijn vader of al diens overige na te laten kinderen. Deze akte van schenking bij leven werd op 9-12-1765 opgemaakt door notaris Adrianus Hubertus Honigh.