27 november 2018

Cornelis van der Giessen in de S.A.P.

Sint Anthoniepolder
Al vaker heb ik geschreven over de ontbrekende 18e-eeuwse doopboeken van de Sint Anthoniepolder en 's-Gravendeel, plaatsen waar ik veel voorouders heb. Zo bevindt zich onder mijn voorouders van vader's zijde een Cornelis van der Giessen, die is overleden op 28-9-1798 in de Sint Anthoniepolder. Hij was getrouwd met Barber Cornelisse van Arkel, die aldaar op 21-2-1771 is overleden. Zij hadden i.e.g. zonen met de naam Arij, Cornelis en Pieter en hoogstwaarschijnlijk dochters met de namen Neeltje en Cornelia. Barber is hoogstwaarschijnlijk een dochter van Cornelis Cornelisz. van Erkel en Cornelia Pieters van Roon, die op 19-9-1710 in 's-Gravendeel impost betaalden om te trouwen.

Van familie van Cornelis van der Giessen kon ik aanvankelijk echter geen spoor vinden. Er leefden diverse mannen met die naam in die omgeving in de 18e eeuw. Enige tijd geleden vond ik echter een acte, waarin een vermelding werd gemaakt van een broer van Cornelis met patroniem.

Sint-Anthoniepolder, 22-6-1775:
Cornelis Cornelisz. van der Giesen, weduwnaar van Barber Cornelisdr. van Arkel, wonende binnen deze jurisdictie, verklaarde te revoceren alle voorgaande akten van voogdij en verklaarde te nomineren tot voogden over zijn na te laten minderjarige kinderen en erfgenamen zijn broeder Arij Cornelisz. van der Giesen en zijn zwager Cornelis Cornelisz. van Erkel.
De vader van mijn Cornelis van der Giessen heette dus ook Cornelis. Daarop ben ik in mijn genealogie bestand gaan zoeken, want ik verzamel al jaren alle mogelijke personen in de Sint Anthoniepolder en 's-Gravendeel. Zo vond ik een Cornelis Ariense van der Giessen, gehuwd met Neeltje Cornelisse Visser. Zij zijn waarschijnlijk de ouders van Arie, Grietje, (mijn) Cornelis, Bastiaan en Jan van der Giessen. Mijn Cornelis heeft dan zijn dochter Neeltje naar zijn moeder vernoemd.
Neeltje Cornelisse Visser is waarschijnlijk een dochter van Cornelis Gerritz Visser en Griettien Jans van de Merwe, die op 3-5-1682 in Dubbeldam zijn getrouwd met attestatie van Strijen. Griettien is een dochter van Jan Huijgen van de Merwe en Pieterken Jacobs, die via hun zoon Cornelis van de Merwe (±1656-1742) al voorouders van mij waren.

Met Cornelis Ariense van der Giessen ben ik één generatie opgeschoven, maar daar zit ik ook meteen alweer vast. Er was in de 17e eeuw in 's-Gravendeel een Arie Cornelisse de Jongere van der Giessen, maar diens zoon uit een derde huwelijk werd te laat geboren om mijn Cornelis te kunnen zijn. En Arie's broer Arie Cornelisse de Oudere vertrok naar Indonesië. 

20 november 2018

Kort huwelijk: Korstiaan Antonie Bestebroer & Leonara Henriette Jacobsz Rosier in 1896

Op 20-11-1896 in Soerabaia in Indonesië trouwden Leonora Henriette Jacobsz Rosier en Korstiaan Antonie Bestebroer. Korstiaan Antonie was geboren op 24-5-1873 in Rotterdam als jongste kind van Pleun Bestebroer (1832-1913) en Helena Maria Oudshoff (1834-1902). Hij was vernoemd naar zijn gelijknamige opa.
Het schip "Oengaran", onder leiding van kaptein J.S. Brouwer, vertrok op 3-8-1895 vanuit Rotterdam naar Indonesië en de 22-jarige Korstiaan Antonie was aan boord. De volgende dag deed het schip Souhtampton in Engeland aan en op 14 augustus werd Marseille in Frankrijk aangedaan. Op 8-9-1895 arriveerde Korstiaan Antonie Bestebroer in Batavia. 

De Locomotief, 21-11-1896

Na slechts 3½ maand huwelijk is Leonora Henriette Jacobsz Rosier overleden op 13-3-1897 in Soerabaia. Zij was 24 jaar oud. Het zou ruim een maand duren tot haar overlijden tot haar schoonfamilie in Nederland was doorgedrongen.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 21-4-1897
Bronnen: WieWasWie.nlDelpher.nl.

13 november 2018

Kort huwelijk - Crelia in't Veld & Andries Jansen

Cornelia (“Crelia”) in ’t Veld is een dochter Jan Aarts in ’t Veld (1745-1792) en zijn tweede vrouw Ingetje Sijmons Zorgdrager, die haar lieten dopen in Cillaarshoek op 20-1-1788. Hun beider grootvader van vader's zijde is Aart Dirksz in 't Veld.
Crelia woonde inmiddels in Klaaswaal, toen zij daar op 23-12-1810 werd aangetekend om te gaan trouwen met Andries Jansen, weduwnaar van Annigje Leeuwenburg. Andries was geboren onder Numansdorp en had daar tot voor kort gewoond.

Klaaswaal, 23-12-1810

Crelia in 't Veld beviel op 25-10-1811 in Numansdorp van een zoontje. Zij is 2 dagen later in het kraambed overleden en was nog maar 23 jaar oud. Haar zoontje werd op 10-11-1811 in Numansdorp gedoopt met de naam Jan. Adriana Leeuwenburg was de getuige bij die doop. Jan is overleden op 6-2-1813 in Klaaswaal, 1 jaar oud. Het huwelijk van zijn ouders had nog geen jaar geduurd.

Weduwnaar Andries Janssen was gedoopt op 12-11-1780 in Numansdorp als zoon van Arnoldus Jansse en Otje Willems Buitendijk. Andries was als jongeman op 14-9-1806 in Klaaswaal in ondertrouw gegaan met Annigje Leeuwenburg uit Klaaswaal. Zij hadden op 21-12-1808 een zoon Aart gekregen, die op Eerste Kerstdag in Numansdorp werd gedoopt. Op 2-1-1809 werd in Numansdorp ƒ3-2- betaald om Annetje Leeuwenburg op het kerkhof te begraven.
Andries Janssen is nog een derde keer getrouwd en dat was met Neeltje van der Heiden, weduwe van Hendrik Meuselaar. Andries is overleden op 8-1-1848 in Klaaswaal. Zijn weduwe is aldaar overleden op 13-12-1848, 78 jaar oud.

Bronnen: Klappers DTB Zuid-Holland, Ondertrouwboek Klaaswaal, Doopboek Numansdorp, WieWasWie.nl.

8 november 2018

Jan Hordijk (1840-95) uit Rhoon was een dief

Jan Hordijk uit Rhoon werd meerdere malen veroordeeld wegens diefstal. Hij was geboren op 24-4-1840 in Rhoon als jongere zoon van Cornelis Hordijk (1769-1842) en Saartje Soeteman (1810-1852). Jan stamt - net als ik - af van de rond 1700 in Puttershoek wonende Jacob Hordijk.

Op 17-4-1874 in Rhoon is Jan getrouwd met plaatsgenote Ingetje Groenendijk (1844-1884), die een dochter is van Bastiaan Groenendijk en Jannetje van Gelder. Jan en Ingetje kregen op 17-3-1876 in Dordrecht een zoon Cornelis Hordijk. Vervolgens werd hun echtscheiding geregistreerd op 24-9-1880 in Rotterdam. Ingetje is binnen een jaar op 20-7-1881 in Rotterdam hertrouwd met weduwnaar Adriaan Adams (1843-1899). Zij kreeg met hem nog een jong gestorven zoontje.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 21-7-1881

Met Jan Hordijk lijkt het daarna mis te zijn gegaan. Op 5-12-1867 werd hij vanwege diefstal door het Provinciaals gerechtshof in Zuid-Holland veroordeeld. Daarna volgden veroordeling in Rotterdam in 1871, in Utrecht in 1877 en in Dordrecht in 1878. Op 11-12-1879 werd hij door het gerechtshof te 's-Gravenhage veroordeeld wegens diefstal van vee in de weide. De straffen betroffen 3 en 2 jaar gevangenisstraat, ½ jaar, 9 en 3 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.