20 maart 2019

De echtscheiding van Lena Verhagen (1870-1913) uit Capelle

Lena Verhagen werd geboren op 2-12-1870 in Capelle (NB) als het derde, maar eerste overlevende kind van schoenmaker Adriaan Verhagen (1843-1899) en zijn vrouw Berbera Spierings (1844-1910). Haar ouders zouden in totaal 13 kinderen krijgen. Lena's broer Marcelis Verhagen (1883-1899) werd 16 jaar oud. Verder zouden alleen Lena, Adriaan en Leendert de volwassen leeftijd bereiken.
In augustus 1878 verhuisde de familie naar Kralingen (nu Rotterdam), waar Lena's grootvader Adriaan Verhagen sr. op 14-10-1878 is overleden, 58 jaar oud. Hij was eveneens schoenmaker van beroep en was al in november 1876 naar Rotterdam verhuisd met zijn vrouw Johanna van Zelst (1820-1904) en hun dochters Adriana en Dirkje.

De Lena Verhagen uit dit verhaal trouwde op 27-jarige leeftijd op 6-7-1898 in Rotterdam met de 24-jarige Antoon Theodorus Koster. Hij was geboren op 10-3-1874 in Leiden als zoon van slager Abraham Isaac Koster en zijn vrouw Johanna Maria Wijsman. Antoon Theodorus werkte in Rotterdam aanvankelijk ook als beenhouwer.

Na 4½ jaar huwelijk werd op 28-1-1903 de echtscheiding van Antoon Theodorus Koster en Lena Verhagen geregisteerd in Rotterdam vanwege “door gemelde Lena Verhagen gepleegd overspel”. Antoon Theodorus is, 37 jaar oud, op 2-8-1911 in Rotterdam hertrouwd met de 24-jarige rooms katholieke Elizabeth Simon (1887-1957). Zij is een dochter van Johannes Baptist Lambertus Simon en Janna Willemina Paans (1855-1925) uit de Sleeuwijkse tak van die familie en daarmee een nakomeling van mijn voorouder Anthonis Geldens Paans (±1580-1650). Antoon Theodorus is kinderloos overleden op 26-3-1949 in Rotterdam.

Echtscheiding wegens door Lena Verhagen gepleegd overspel.

Na haar echtscheiding heeft Lena Verhagen korte tijd in Antwerpen gewoond, maar zij keerde eind 1905 weer terug naar Rotterdam. Lena Verhagen was 38 jaar oud toen zij opnieuw trouwde op 3-6-1908 in Rotterdam met de 23-jarige Franciscus Anthonius Westhuis. Hij was geboren op 7-6-1884 in Schiedam als zoon van Gerardus Henricus Westhuis en Christina Schuurmans. Lena's tweede huwelijk heeft ook maar 4½ jaar geduurd, want Lena Verhagen is kinderloos overleden op 5-2-1913 in Rotterdam, 42 jaar oud. Van al haar broers en zussen was toen alleen Leendert Verhagen nog in leven.

Blogger Widgets

12 maart 2019

Cornelis Corporaal (1797-1856) uit Zwijndrecht vocht bij Waterloo

Cornelis Corporaal werd gedoopt op 7-5-1797 in Zwijndrecht als jongere zoon van Matthijs Corporaal (1768-1804) uit Oud-Albas. Matthijs is overleden toen Cornelis net 7 jaar oud was. Cornelis' moeder was Teuntje Ariese van der Leer (1764-1851).  

Cornelis ging als 16-jarige op 16-3-1814 als soldaat in dienst bij het 6e bataljon infanterie van linie. In 1815 vocht hij - net als de latere koning Willem II - mee in de Slag Bij Waterloo, waar de Franse Keizer Napoleon definitief werd verslagen. Op 21-5-1816 verkreeg Cornelis Corporaal eervol ontslag uit het leger. 


De Prins van Oranje, de latere koning Willem II, met Nederlandse militairen in België.

Op 12-3-1824 in Meerdervoort trouwde Cornelis Corporaal met Neeltje Willems van Dalen (1798-1880), die eveneens uit Zwijndrecht kwam. Zij kregen de volgende kinderen: Matthijs (3x), Aagje (2x), Teuntje, Willem en Cornelis (2x). Hun dochter Teuntje trouwde 2 maal en had 7 kinderen, waarvan er enkele de volwassen leeftijd bereikten en trouwden.

4 maart 2019

Kort huwelijk - Cornelia de Jong & Adrianus den Butter in 1876

Cornelia de Jong werd op 13-7-1858 in Brandwijk geboren als buitenechtelijke dochter van de 33-jarige Seligje de Jong. Seligje was op 26-2-1825 in Giessendam geboren als oudste overlevende dochter van Leendert de Jong en Jannigje Korevaar (1791-1875).
Op 6-4-1864, toen haar dochter Cornelia 5 jaar oud was, is Seligje getrouwd met haar aangetrouwde oom Arie Demper (1807-1874). Arie was weduwnaar van Marija Korevaar (1800-1863), een zus Seligje's moeder Jannigje. Jannigje en Marija waren beiden dochters van Teunis Ariensze Korevaar (1766-1844) en Celigje Willems Schoonderwoerd (1760-1830), die weer een kleindochter is van mijn voorvader Pieter Gijsbertsz. Schoonderwoerd (1695-1779).

Met Arie Demper kreeg Seligje de Jong in de periode 1865-1868 nog 3 jong gestorven zoontjes genaamd Hendrik. Vervolgens is Arie Demper overleden op 10-8-1874 in Bleskensgraaf, 67 jaar oud. Na een huwelijk van 10 jaar, bleef Seligje de Jong op 49-jarige leeftijd als weduwe achter.

Seligje's enige overlevende kind, haar buitenechtelijke dochter Cornelia de Jong, was nog maar 18 jaar oud, toen zij op 2-9-1876 in Molenaarsgraaf trouwde met Adrianus den Butter. Hij was geboren op 15-1-1853 in Streefkerk als zoon van wijlen Gijsbert den Butter (1828-1857) en diens weduwe Aagje Aaldijk (1823-1896). Deze Aagje was ook de moeder van een buitenechtelijke zoon, Pieter Aaldijk (1841-1888). Bovendien was Aagje Aaldijk een dochter van mijn dubbele voorvader Adrianus Aaldijk (1802-1873).

Dat Cornelia reeds op 18-jarige leeftijd trouwde had een reden. Slechts 3 maanden na de huwelijksvoltrekking, op 10-12-1876 in Molenaarsgraaf, werd haar eerste kind geboren, een zoontje Gijsbert, dat nog geen 2 maanden oud werd. Exact 11 maanden later, op 10-11-1877, beviel Cornelia van haar tweede kind, een dochter Jannigje. Nog geen 4 maanden later, op 4-3-1878 in Molenaarsgraaf is Cornelia de Jong overleden, slechts 19 jaar oud. Haar weduwnaar, Adrianus den Butter, was 25 jaar oud.

26 februari 2019

Paulus Vogelaar (1718-47) is in Azië overleden

Paulus Vogelaar, jongeman van Rotterdam, ging aldaar op 4-2-1742 in ondertrouw met Alida (“Aaltje”) van der Sluijs, jongedochter van Rotterdam. Zij zijn aldaar op de 20e getrouwd. Zij woonden in de Kikkersteeg, toen zij op 17-9-1744 in Rotterdam een zoon Aldert lieten dopen met getuige Marija van der Sluijs. Een kind van Paulus Vogelaar, waarschijnlijk Aldert, werd op 24-9-1744 begraven. Alida’s zus Martijntje van der Sluis, wonend aan het Haagse Veer, liet op 26-2-1747 in Rotterdam een buitenechtelijke dochter Hendrijntje dopen in Rotterdam. Op 31-3-1743 aldaar had Martijntje, toen nog wonend in de Kikkersteeg, al een dochter Marietie laten dopen. Bij beide dopen was Alida van der Sluijs als getuige aanwezig.

Kaap De Goede Hoop
Paulus Vogelaar trad in 1745 als konstabelsmaat (tweede kanonnier) in dienst van de V.O.C. op de hekboot “Polanen”. Een hekboot was een soort mengvorm met als onderschip de kenmerken van een fluit en de bovenbouw van een pinas. De “Polanen” is in 1737 gebouwd op de werf van en voor de kamer van Amsterdam. Deze hekboot had een lengte van 130 voet en een laadvermogen van 650 ton (325 last). Aan boord waren 91 zeelieden, 12 werklieden, 2 passagiers en 67 soldaten. De Schipper was Gijsbert Bonekamp.
De “Polanen” vertrok op 21-4-1745 vanaf Goeree. Na 4½ maand deed de bemanning Kaap De Goede Hoop aan van 1 tot 22 september Kaap De Goede Hoop aan. Zij kwamen op 13-12-1745 aan in Batavia (tegenwoordig Jakarta in Indonesië).

Paulus Vogelaar is in Azië overleden op 26-2-1747. Op 15-1-1750 werd zijn resterende gage van ƒ 19,5,5 uitbetaald aan Alida van der Sluijs, weduwe van Paulus Vogelaar, voor de helft en aan Jan Jonasz. van Gilhuijsen, weduwnaar van Jannetje Jans Kragt (1709-1739), buitenechtelijke zuster van Paulus Vogelaar, "als alimenterende 2 minderjarige hunner kinderen".

Als weduwe van Paulus Vogelaar ging Alida van der Sluijs op 21-12-1749 in Rotterdam in ondertrouw met Dirk Bonte, jongeman van Rotterdam. Zij zijn aldaar op 6-1-1750 getrouwd. Dirk is gedoopt op 26-11-1721 in Rotterdam als zoon van Mathijs Dirksz. Bonte en diens eerste vrouw Jannetje Cornelis Crooswijk (†1728). Alida liet met Dirk op 3-5-1750 in Rotterdam een zoon Mathijs Bonte dopen met getuigen Mathijs Bonte en Maria van der Sluijs.
Alida van der Sluijs was op 20-1-1715 in Rotterdam gedoopt als dochter van Aldert van der Sluijs en Maritje Hendriks Sigtermans, wonend in de Dalstraat, met als doopgetuige Heijltje Hendriks Segtermans.

Paulus Vogelaar is waarschijnlijk op 29-5-1718 in Rotterdam remonstrants gedoopt als zoon van Jurrij Stoffelz. Vogelaar en Jannentje Jans (de Jongh) met als doopgetuigen Pietertje Hagelsteijn en Ida Hendriks Valkenburg. Ida Hendriks Valkenburg is op 7-6-1718 in Rotterdam met Paulus Stoffelze Vogelaar getrouwd.
Bronnen: VOCSite.nlV.O.C. opvarenden bij het Nationale Archiefresources.huygens.knaw.nl, H. Haalmeijer: Pinassen, Fluiten en Galjassen, Zeilschepen van de Lage Landen, Kustvaart en Grote Vaart, Uitgeverij De Alk BV, 2009.

18 februari 2019

Gijs Gerrits Boel uit Streefkerk werd 90 jaar oud

Bij de aangifte van het overlijden van Gijsbert Gerritse Boel door zijn zoon Cornelis op 20-2-1795 in Streefkerk wordt hij omschreven als "oud zeeker 89 jaaren". Dat klopt wel, want Gijsbert werd gedoopt op 10-1-1705 in Streefkerk en was dus maar liefst 90 jaar oud ten tijde van zijn overlijden.

Streefkerk, 20-2-1795

Gijsbert Boel was de jongste zoon van Gerrit Ariense Boel (±1670-1758) en Ariaantje Cornelisse, weduwe van Jan Cornelisz. Mes. Daarmee is Gijsbert een kleinzoon van mijn voorvader Arij Foppe Boel uit Streefkerk. Ariaantje Cornelisse had uit haar eerste huwelijk dochters Marrigje en Annetje Mes en uit haar tweede huwelijk, behalve Gijsbert, nog de kinderen Jan, Arij en Annigje Boel.
Gijsbert's broer Jan, gedoopt op 4-1-1699 in Streefkerk, trouwde aldaar op 15-2-1733 met Annigje Gijsberts Speksnijder en had een dochter Ariaantje Boele (1735-1806) en een zoon Gerrit Boele (1733-1799), die op 20-5-1759 in Streefkerk trouwde met Ariaantje Aaldijk (1727-1810), een dochter van mijn voorvader Claas Jansz Aaldijk (1684-1769).

Gijsbert Boel is op 28-8-1734 in Streefkerk getrouwd met Cornelia Hogendijk. Zij was op 21-1-1703 in Streefkerk gedoopt als dochter van Pieter Cornelisze en Annigje Joosten. Cornelia was eerder op 29-8-1723 in Streefkerk getrouwd met Gijsbert Blom, die was gedoopt op 9-1-1695 in Streefkerk als zoon van Cornelis Pietersz. Blom en Annichie Gerrits de Bes. Uit dit eerste huwelijk was op 20-2-1724 in Streefkerk een zoon Gerrit Blom gedoopt.