20 november 2018

Kort huwelijk: Korstiaan Antonie Bestebroer & Leonara Henriette Jacobsz Rosier in 1896

Op 20-11-1896 in Soerabaia in Indonesië trouwden Leonora Henriette Jacobsz Rosier en Korstiaan Antonie Bestebroer. Korstiaan Antonie was geboren op 24-5-1873 in Rotterdam als jongste kind van Pleun Bestebroer (1832-1913) en Helena Maria Oudshoff (1834-1902). Hij was vernoemd naar zijn gelijknamige opa.
Het schip "Oengaran", onder leiding van kaptein J.S. Brouwer, vertrok op 3-8-1895 vanuit Rotterdam naar Indonesië en de 22-jarige Korstiaan Antonie was aan boord. De volgende dag deed het schip Souhtampton in Engeland aan en op 14 augustus werd Marseille in Frankrijk aangedaan. Op 8-9-1895 arriveerde Korstiaan Antonie Bestebroer in Batavia. 

De Locomotief, 21-11-1896

Na slechts 3½ maand huwelijk is Leonora Henriette Jacobsz Rosier overleden op 13-3-1897 in Soerabaia. Zij was 24 jaar oud. Het zou ruim een maand duren tot haar overlijden tot haar schoonfamilie in Nederland was doorgedrongen.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 21-4-1897
Bronnen: WieWasWie.nlDelpher.nl.

13 november 2018

Kort huwelijk - Crelia in't Veld & Andries Jansen

Cornelia (“Crelia”) in ’t Veld is een dochter Jan Aarts in ’t Veld (1745-1792) en zijn tweede vrouw Ingetje Sijmons Zorgdrager, die haar lieten dopen in Cillaarshoek op 20-1-1788. Hun beider grootvader van vader's zijde is Aart Dirksz in 't Veld.
Crelia woonde inmiddels in Klaaswaal, toen zij daar op 23-12-1810 werd aangetekend om te gaan trouwen met Andries Jansen, weduwnaar van Annigje Leeuwenburg. Andries was geboren onder Numansdorp en had daar tot voor kort gewoond.

Klaaswaal, 23-12-1810

Crelia in 't Veld beviel op 25-10-1811 in Numansdorp van een zoontje. Zij is 2 dagen later in het kraambed overleden en was nog maar 23 jaar oud. Haar zoontje werd op 10-11-1811 in Numansdorp gedoopt met de naam Jan. Adriana Leeuwenburg was de getuige bij die doop. Jan is overleden op 6-2-1813 in Klaaswaal, 1 jaar oud. Het huwelijk van zijn ouders had nog geen jaar geduurd.

Weduwnaar Andries Janssen was gedoopt op 12-11-1780 in Numansdorp als zoon van Arnoldus Jansse en Otje Willems Buitendijk. Andries was als jongeman op 14-9-1806 in Klaaswaal in ondertrouw gegaan met Annigje Leeuwenburg uit Klaaswaal. Zij hadden op 21-12-1808 een zoon Aart gekregen, die op Eerste Kerstdag in Numansdorp werd gedoopt. Op 2-1-1809 werd in Numansdorp ƒ3-2- betaald om Annetje Leeuwenburg op het kerkhof te begraven.
Andries Janssen is nog een derde keer getrouwd en dat was met Neeltje van der Heiden, weduwe van Hendrik Meuselaar. Andries is overleden op 8-1-1848 in Klaaswaal. Zijn weduwe is aldaar overleden op 13-12-1848, 78 jaar oud.

Bronnen: Klappers DTB Zuid-Holland, Ondertrouwboek Klaaswaal, Doopboek Numansdorp, WieWasWie.nl.

8 november 2018

Jan Hordijk (1840-95) uit Rhoon was een dief

Jan Hordijk uit Rhoon werd meerdere malen veroordeeld wegens diefstal. Hij was geboren op 24-4-1840 in Rhoon als jongere zoon van Cornelis Hordijk (1769-1842) en Saartje Soeteman (1810-1852). Jan stamt - net als ik - af van de rond 1700 in Puttershoek wonende Jacob Hordijk.

Op 17-4-1874 in Rhoon is Jan getrouwd met plaatsgenote Ingetje Groenendijk (1844-1884), die een dochter is van Bastiaan Groenendijk en Jannetje van Gelder. Jan en Ingetje kregen op 17-3-1876 in Dordrecht een zoon Cornelis Hordijk. Vervolgens werd hun echtscheiding geregistreerd op 24-9-1880 in Rotterdam. Ingetje is binnen een jaar op 20-7-1881 in Rotterdam hertrouwd met weduwnaar Adriaan Adams (1843-1899). Zij kreeg met hem nog een jong gestorven zoontje.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 21-7-1881

Met Jan Hordijk lijkt het daarna mis te zijn gegaan. Op 5-12-1867 werd hij vanwege diefstal door het Provinciaals gerechtshof in Zuid-Holland veroordeeld. Daarna volgden veroordeling in Rotterdam in 1871, in Utrecht in 1877 en in Dordrecht in 1878. Op 11-12-1879 werd hij door het gerechtshof te 's-Gravenhage veroordeeld wegens diefstal van vee in de weide. De straffen betroffen 3 en 2 jaar gevangenisstraat, ½ jaar, 9 en 3 maanden celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

29 oktober 2018

Cornelis Jacobus Stoutjesdijk (1819-1859) werd onder curatele gesteld

Cornelis Jacobus Stoutjesdijk werd geboren op 17-12-1819 in Oud-Vossemeer (Zld). Zijn ouders zijn Jacobus Stoutjesdijk en Johanna Maria Mol, die waren getrouwd op 23-9-1812 in Poortvliet (Zld). Cornelis Jacobus had een oudere broer Marinus Cornelis (1813-1839) en zusjes Catelina Adriana (1817-1858), Janna Cornelia (1818-1859) en Neeltje Martina (1824-1904). Bovendien waren nog een aantal broertjes en zusjes jong gestorven.

Cornelis Jacobus was net 6 jaar oud, toen zijn vader overleed. Korenmolenaar Jacobus Stoutjesdijk stierf op 1-1-1826 in Oud-Vossemeer, 41 jaar oud. Hij was geboren in Nieuwerkerk op Duiveland als zoon van landman Marinus Stoutjesdijk en Johanna Bibbe, die beiden in november 1831 zouden overlijden.
Jacobus’ weduwe, Johanna Maria Mol, zette het werk op de korenmolen voort. Zij was op 7-3-1791 geboren en gedoopt op de 13e in Poortvliet als dochter van rentenier Pieter Mol en Catharina Adriana Slager. De getuigen bij haar doop waren Michiel de Lange en Maria Adriana van Eeuwig.

Johanna Maria Mol, weduwe van J. Stoutjesdijk, bezat in 1832 in Oud-Vossemeer diverse percelen bouwland en weiland, 2 huizen en een molen met erf. Op 15-6-1839 in Oud-Vossemeer is Johanna Maria Mol op 48-jarige leeftijd hertrouwd met de 29-jarige boerenknecht Paulus Johannes Roggeband, zoon van landman Domus Roggeband (1787-1870) en zijn vrouw Anna Hendriks. Een maand later, op 13-7-1839 aldaar, trouwde dochter Catalina Adriana Stoutjesdijk met een broer van haar stiefvader, boerenknecht Johannes Anthonij Roggeband (1814-1879). 

Johanna Maria Mol is gedoopt 13 maart 1791 in Poortvliet.

19 oktober 2018

Ingetje Buitendijk, verlaten huisvrouw van Arij Otterspoor

Ridderkerk, 19-10-1775:
Inventaris van de goederen nagelaten door Neeltie van Zoelen, weduwe van Pieter Huibertse Bakker, gewoond hebbende te Ridderkerk en aldaar overleden op 27 maart 1775, op schrift gesteld door mij, notaris, op verzoek van Leendert Bakker en Denijs Bakker, aangestelde executeurs, voogden en administrateurs in de boedel en goederen van voornoemde Neeltie van Zoelen, volgens haar testament door notaris Jan van Dijk te Hendrik Ido Ambacht, gepasseerd op 27 december 1774, op het aangeven van de voornoemde executeurs en aangeven en aanwijzen van Gerrit den Hoet en Jenneke Bakker, zijn huisvrouw, bij wie de overledene tot haar dood heeft ingewoond alsmede van Ingetie Buitendijk, eerst weduwe van Johannes Bakker en nu verlaten huisvrouw van Arij Otterspoor, bij wie enkele goederen van de overledene in opslag waren.

Ingetje Buitendijk en haar vertrokken man Arij Otterspoor waren op 7-3-1773 in Ridderkerk getrouwd. Ingetje was toen weduwe van Johannes Pieterse Bakker met wie zij in Ridderkerk kinderen had laten dopen met de namen Adriana, Marijgje, Pieter, Dammes (2x) en Neeltje. Ingetje was zelf op 3-1-1720 in Ridderkerk gedoopt als jongste kind van Dammis Pieterse Buitendijk en Marijtje Pieterse Schipper. 

Ridderkerk, 4-4-1755: 
Johannis Pieterzse Bakker, j.m. geboortig van Ridderkerk, hem sullende begeven ten huwelijken state met Ingetje Janse Buijtendijk, j.d. mede geboortig aldaer, geven hunner boedel aan onder 't classis van ses gulden, dus same: f12,-,-.

Ridderkerk, 21-11-1755: 
Testament van Johannis Pieterse Bakker en Jannigje Dammisse Buijtendijk, echtpaar, wonende alhier, benoemen elkaar tot universeel erfgenaam. Tot voogden over hun minderjarige kinderen worden benoemd Leendert Bakker, zijn broer, en Pieter Buijtendijk, haar broer.
Arij Otterspoor was afkomstig uit Noordeloos. Waarschijnlijk is hij aldaar op 17-1-1734 gedoopt als Arien, zoon van Gijsbert Teunisz. Otterspoor en Ariaantje Ariense Speksnijder.

Ingetje Buitendijk, weduwe van Johannes Bakker, trouwde op 7-3-1773 in Ridderkerk met Arij Otterspoor.