13 augustus 2019

Arie de Bruijn verongelukte in 1882 op een molen

De 55-jarige Arie de Bruijn was op 15-8-1882 rond 7 uur 's avonds tijdens een onweersbui bezig op een molen in de buurtschap 't Visschertje in de omgeving van de Vissersdijk en de Noordendijk op het Eiland van Dordrecht. Daarbij viel hij uit de molen en kwam met zijn hoofd op een pomp terecht, wat hem zijn leven kostte.

Tilburgsche Courant, 20-8-1882

Arie de Bruijn werd geboren op 4-4-1827 in Dordrecht als oudste zoon van arbeider Adrianus de Bruijn (1802-1877) en zijn vrouw Tijsje Schouten (1800-1884), die beiden afkomstig waren uit Dubbeldam. Arie kreeg jongere broers en zussen met namen als Lena, Cornelis, Jacob, Dirk en Lijntje. Met hen heb ik een gemeenschappelijke voorouder in Arie Robbertsz Valk uit Arkel.

Blogger Widgets

7 augustus 2019

Robbert Gordon (±1626-79) uit Aberdeen in Schiedam

Voor mijn Engelstalige blog wilde ik wat schrijven over de drie maal gehuwde Robbert Gordon uit Schotland, die in Schiedam woonde. Al gauw bleek dat er veel informatie over hem te vinden is, niet alleen bij de archieven van Schiedam en Rotterdam op Internet, maar ook het genealogische tijdschrift "De Nederlandse Leeuw" bevatte in 1970 een artikel van J. Mac Lean over deze familie Gordon. Daarom heb ik besloten al die Nederlandstalige informatie over Robbert Gorden eerst eens te structureren in deze Nederlandstalige blog post.

Robbert Gordon is geboren omstreeks 1626 in Aberdeen, Scotland. Zijn vader heette James. In 1648 was Robbert Gordon adelborst in de compagnie van Sir William Drummond, colonel in garnizoen te Schiedam. Vanaf 1654 werd Robbert genoemd als perkamentmaker in Schiedam.
Rotterdam, 31-5-1651: Judith Nairn, weduwe van Carles Grich uit Schotland en zuster en erfgename van wijlen kolonel [James] Gordon, machtigt Willem Bruce - broerszoon van de graaf van Kincarne [Kincardine] - om een copie van het testament van Gordon te verkrijgen en aan haar te overhandigen. Het testament is gepasseerd en met diens overlijden van kracht geworden in Bremen, Lubeck, Hamburg of elders.
Schiedam in 1649

31 juli 2019

"alsoo het kind een wanschepsel was"

In augustus 1672 werd in Oud-Beijerland een kind gedoopt van Claes Jans van der Ste(e)ge(n) en Grietje Pieters Schotte: 
"Getuijge was niemand, alsoo het kind een wanschepsel was, deerlijck en droevich om te aenschouwen, en oversulx niet konde ingeswachtelt werden, en om die redenen en ernstich aenhouden van de ouders en vrunden gedoopt op moeders schoot ten overstaen van den ouderlyngh Gerrit Gerbrantsz."
Claes Jans van der Steege en Grietje Pieters Schotte hadden verder kinderen genaamd Johannes, Pieter en Anna, die wèl de volwassen leeftijd bereikten. Zoon Pieter verhuisde naar Delft, waar hij op 25-7-1683 in de Nieuwe Kerk trouwde met Maria van der Pijll, j.d. van Delft. Zij lieten aldaar op 17-10-1690 een zoon Nicolaas dopen met als getuigen grootmoeder Grietje Pieters Schotte en oom Johannis Claasse van der Stege. Johannis trouwde op 15-4-1694 in Oud-Beijerland met Geertrui Joosten Rouda, j.d. van Gorkum, en liet diverse kinderen dopen in Oud-Beijerland. Anna Claasse van der Steege, tenslotte, is op 31-1-1670 in Oud-Beijerland gedoopt met getuigen Anna Janse van der Steege en Celia de Man. Anna Claasse trouwde eerst met Jan Jaspersz. Kievit en daarna met Hendrick Jansz. de Geus. Ook zij kreeg kinderen.

26 juli 2019

Aert Hendricksen Suckel in Veenendaal

In een notariële akte van 8-5-1701 stelden Marcelis Hendricksen van Kampen en zijn vrouw Maria Geurts, wonende in Stichts Veenendaal, als voogden aan over hun na te laten onmondige kinderen: Frederick Otten en Aert Hendricksen Suckel. Waarschijnlijk was Maria toen al ziek, want haar begraven werd aangegeven op 30-6-1701 in Veenendaal en op 30-4-1702 is Marcelis als weduwnaar hertrouwd met jongedochter Maria Jansen Bos.

Hendrick Aerts Sukkel werd op 8-9-1703 in Veenendaal gedoopt.

Bovengenoemde Aert Suckel was eind 17e eeuw getrouwd met Annitje Geurts, waarschijnlijk een zuster van bovengenoemde Maria Geurts. Aert Suckel en Annitje Geurts hadden samen de volgende kinderen:
  1. Hendrick Aerts Suckel is in Veenendaal gedoopt op 19-5-1700 en jong overleden. Zijn begraven is mogelijk aangegeven in Veenendaal op 22-12-1701.
  2. Geurt Aerts Suckel is gedoopt op 20-11-1701 in Veenendaal.
  3. Hendrick Aerts Sukkel is gedoopt op 8-9-1703 in Veenendaal. Hij werkte als schippersknecht. Hendrik ging (1) in ondertrouw op 9-2-1727 in Veenendaal met Maria (Marichje) Evertse Slophoos: Hendrik Sukkel, j.m., soldaat onder ’t reg. van Baron van Haarsholte, en Marichje Everts, j.d., 3e gebod 9-2-1727. Marichje Evertse is een dochter van Evert Harmsen en Gerretien Teunis. Zij is gedoopt op 21-08-1697 in Veenendaal. Op 14-12-1742 in Veenendaal werd betaald voor het begraven van de vrouw van Hendrik Suckel. Hendrik ging (2) in ondertrouw op 24-11-1743 in Veenendaal met Hendrikje Willems van GinkelHendrik Sukkel, wednr. van Marrigjen Everts, en Hendrikje Willems van Ginkel, j.d. beiden won. Veenendaal, 3e gebod 8-12-1743. Kinderen van Hendrick: Annetje (2x), Gerritje, Evert (2x), Aart en waarschijnlijk ook een zoon Geurt.
  4. Aert Aerts Suckel is in Veenendaal gedoopt op 23-8-1705.
  5. Cornelis Aerts Sukkel is gedoopt op 13-4-1707 in Veenendaal. Cornelis ging in ondertrouw op 24-2-1732 in Veenendaal met Wijntje Cornelisse (van) Egdom: Wijntje van Egdom, j.d., en Cornelis Sukkel, j.m., 3e gebod 24-2-1732 te Veenendaal. Kinderen van Cornelis: Aert, Cornelis (2x), Willem, Geurt en Annigje (2x).
Hendrik Sukkel is in 1743 in Veenendaal hertrouwd met Hendrikje van Ginkel.

Bronnen: HetUtrechtsArchief.nl, Brouwer's Utrecht Klapper, famgaasbeek.verwierdelaan.nl.

17 juli 2019

Visser Leendert Stam uit Egmond bleef op zee

Op 18-1-1916 verliet visser Leendert Stam zijn woonplaats Egmond aan Zee op de trawler “Catharina”, een vissersschip dat vist met een trechtervormig net. De schipper was Jan Stam. Leendert Stam is niet meer teruggekeerd. In de loop van 1917 en begin 1918 werd Leendert daarom gedagvaard ten verzoeke van Adriana Blok, wonende te Egmond aan Zee en echtgenote van de vermoedelijk overleden Leendert Stam. Zij waren op 18-4-1906 in Egmond aan Zee getrouwd. Leendert was toen 25 jaar oud.

Nederlandsche Staatscourant, 11-3-1918

Leendert Stam is geboren op 5-3-1881 in Egmond aan Zee als zoon van visser Andries Stam (1853-1937) en zijn vrouw Elisabeth Schol (1860-1951), die op 30-1-1881 in Egmond aan Zee waren getrouwd. Adriana Blok is aldaar geboren op 1-10-1883 als dochter van visser Koendert Blok (1859-1946) en zijn vrouw Elisabeth de Groot (1857-1935), die zijn getrouwd op 22-5-1881 in Egmond aan Zee.


Leendert Stam en Adriana Blok hadden in elk geval een dochter Elisabeth Stam, die de volwassen leeftijd bereikte en trouwde. 
Bronnen: Delpher.nlWieWasWie.nl.