23 oktober 2013

Krijn Hengstmengel probeerde zijn bijzit te vermoorden

Krijn Hengstmengel ontmoette eind 1850 in zijn woonplaats Rotterdam Johanna Maria Veltenaar, verlaten huisvrouw van P.J. Zijderveld. Al gauw gingen zij samenwonen. Ten einde in zijn en haar onderhoud te voorzien, liet Krijn zich aanmonsteren als kok op het Nederlandse barkschip Eugenie, waarmee hij in maart 1859 naar IndonesiĆ« voer. Zijn loon liet hij naar haar over maken. 

Toen Krijn in december 1859 van zijn reis terugkeerde trof hij zijn vriendin "in hoog zwangeren toestand" aan, waarvan zij toegaf dat dat het gevolg was van omgang met een ander. Op 6 januari 1860 beviel Johanna Maria van een gelijknamig dochtertje, dat op 15 april reeds overleed. 

Rotterdamsche Courant, 17-4-1860
   
Sinds Krijn's terugkeer was hun relatie ernstig verslechterd. Meermalen zou Krijn zich hebben laten ontvallen dat hij Johanna Maria met een pistool zou doodschieten. Op 18 februari 1860 schoot Krijn haar in het aangezicht, waarna zij waggelende achteruit de herberg is ingegaan. Daar kreeg zij medische hulp van de chirurgijn Scholten. De volgende dag werd Johanna Maria opgenomen in het ziekenhuis, waar zij tot 9 maart werd verpleegd. 

Nieuwe Rotterdamsche Courant , 23-5-1860
    
Bij zijn aanhouding zei de 31-jarige Krijn Hengstmengel dat hij spijt had dat hij haar alleen verwond had en niet dood geschoten. 

Op de zitting verklaarde Johanna Maria Veltenaar - onder een vloed van tranen en snikken - dat zij in angst verkeerde voor de beschuldigde en bevreesd was het leven te zullen verliezen en daarom weigerde te getuigen. Ook toen Krijn Hengstmengsel uit de rechtszaal verwijderd was, bleef zij weigeren. Bovendien vroeg men zich af of zij wel geheel bij haar verstand was. Daarop werd de behandeling van de zaak uitgesteld en Johanna Maria Veltenaar in gijzeling gesteld. 


Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 1-6-1860 

Op de zitting van 14 juni was sprake van een geneeskundige verklaring dat het slachtoffer Johanna Maria Veltenaar "door eenen ziekelijken toestand van het zenuwleven in de gezonde uiting harer geestvermogens werd belemmerd".

Leydse courant, 15-06-1860 
   

Krijn Hengstmengel is schuldig verklaard aan "poging tot moord op zijne bijzit" en veroordeeld tot een tuchthuisstraf van 10 jaar. In augustus probeerde Krijn nog tegen de uitspraak in cassatie te gaan, maar dat werd verworpen door het Hof van Zuid-Holland. 


Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23-06-1860


Waarschijnlijk was zeeman Krijn Hengstmengel afkomstig uit Sint-Maartensdijk in Zeeland, maar zijn geboorte- en overlijdensdatum heb ik niet met zekerheid kunnen achterhalen.  


Bronnen: kranten.kb.nl (Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, Rotterdamsche Courant, Nieuwe Rotterdamsche Courant, Leydse Courant), digitalestamboom.nl.1 opmerking:

  1. De Gens Nostra 2016 (jaargang 71) nr. 11 (november) heeft een artikel over de familie Hengstmengel.

    BeantwoordenVerwijderen