29 maart 2015

Mijn grootouder's trouwboekje uit 1917

Mijn opa van moeder's zijde, Pieter de Jong (1892-1973), kwam uit Sprang-Capelle in de Langstraat. Tijdens de Eerste Wereld Oorlog was hij als soldaat gelegerd in Dordrecht, waar hij Willempje Cornelia Zijderveld (1892-1976) leerde kennen. Zij trouwden op 29 maart 1917 in Dordrecht, waarbij opa's moeder, Gerdientje Boeser (1861-1936), als getuige aanwezig was. Hun eerste kind, tante Nel, werd geboren op 24 augustus 1917, dus oma was al 5 maanden zwanger, toen zij jaar ja-woord gaf. Ze zou uiteindelijk 10 kinderen en een miskraam krijgen uit 10 zwangerschappen. Zoals het hoorde werden de oudste 4 kinderen keurig naar hun grootouders vernoemd.

Het trouwboekje van mijn grootouders.

26 maart 2015

Ploenge Cotermans was "in vleijselicke wellust vermenght" in 1633

In het doopboek van de doopsgezinde gemeente te Dordrecht zijn de volgende passages over Ploenge Jan Cotermans te vinden: 
  • Ploenge Jan Jacops Cotermans' dochter is hier omtrent meij 1631 comen wonen, wederom, van Amsterdam.
  • Ploenge Jan Cotermans is hier den 27 ten Meert anno 1633 van der gemeinte afgesondert, omdat zij met een jonghman buijten der gemeinte haer te verde, in vleijselicke wellust vermenght en verloopen hadde
  • Ploenge Jan Cotermans is hier, den 8 ten Meije 1647 met benoeghen der gemeinte, weder door de L[ieve] Outste Mees Ghijsbrechtsz. in de gemeinschap opgenomen.

Dordrecht
Met dank aan: A.B. den Haan, Ons Voorgeslacht 2011. 

24 maart 2015

Parenteel van Gerretje Morlejon in 18e eeuws Gouda

Onder de voorouders van mijn neefje Thom bevindt zich in 18e eeuws Gouda een Gerretje Morlejon. Haar grootouders van moeder's zijde zijn Daniel Anton en Tanneke van den Vijver, die in de periode 1677-96 kinderen lieten dopen in Gouda. Over haar grootouders van vader's zijde, de familie Morlejon, kan ik echter weinig vinden, behalve een tante Caatje Gerrits Molejon. De familienaam wordt in de bronnen ook geschreven als Morgliou en Morillion. Voor aanvullingen hou ik me aanbevolen.

Hieronder volgt de verdere informatie die ik heb over Gerretje Morlejon:

Gerretje Morlejon is een dochter van Adrianus Gerrits Morlejon en Helena Daniels (Lena Daniels Anton). Zij is gedoopt op 8-2-1713 in Gouda. Gerretje trouwde:
(1) op 11-9-1735 in Gouda met Leendert Dubbel. Leendert is geboren in Gouda en aldaar begraven op 10-10-1735.
(2) op 30-6-1738 in Gouda met Willem Verweij.
Kind van Gerretje:
1 Leendert Dubbel, geboren in 1735. Volgt 1.1.
2 Abram Willemsz Verweij, gedoopt op 25-12-1738 in Gouda. Zie hieronder.

Doopinschrijving van Abram Willems Verweij in Gouda

11 maart 2015

Adam Knikman (1868-1883) verdween na een bezoek aan zijn oma

Adam Knikman werd geboren op 5-11-1868 in Rotterdam als zoon van Cornelis Knikman (1839-1918) en Wijna Meijer (1873-1921). De 14-jarige Adam ging naar de ambachtsschool om voor timmerman te leren. Na afloop van zijn lessen op 23-1-1883 was hij naar zijn grootmoeder gegaan. Om half 9 ging hij op weg naar huis, maar daar kwam hij nooit aan. De volgende morgen werd zijn lichaam uit de Schie gevist.

Rotterdamsch Niewsblad, 24-1-1863

De grootouders van vader's zijde van Adam Knikman zijn Adam Adams Knikman (1796-1870) en Cornelia Faassen (1803-1886). Daarmee stamt Adam - net als ik - af van zowel Arij Janse Knikman (1730-1778) als van Pieter Faassen (1772-1849).

1 maart 2015

De dood van Willem Floris Stamme in Loon op Zand

Op 1-3-1631 in Loon op Zand werd een verklaring afgelegd door
  • Anneken, weduwe van Willem Floris Stamme, 
  • Thomas Janssen van der Straete, gehuwd met Beatrix Floris Stamme (weduwe van Jacob Peetersen van Sprang),
  • Elizabeth Floris Stamme, ook voor Adriaen en Anthonis Floris Stamme en voor de weeskinderen van Anthonis Florisse Stamme en voor Jan Janssen Stamme,
Daarin gaven zij aan dat Marten Denijs Bauwens, tegenwoordig gevangen op het kasteel, niet schuldig is aan de dood van Willem Floris Stamme. Er is wel een ruzie geweest, maar het is niet duidelijk of Willem Floris Stamme door een bewuste messteek van Marten Denijs Bauwens is overleden, of door een ongelukkige val.

Het kasteel van Loon, waar Marten Denijs Bouwens gevangen zat.