17 april 2018

De 2 huwelijken van Jacoba van Nulck (1747-1803)

De Amsterdammer Jan van Nulck (1766-1834) noteerde:  

"Op den 19 April 1793 des Vrijdags Morgen Ca 2½ Uuren is mijn Zuster Jacoba Van Nulck, Weduwe van Jacobus van Eijl, in de Kraam bevallen van Een Zoon welke des Avonds circa 9½ Uuren Overleeden is, en den 26 April 1793 begraaven is des Morgens om 8½ Uuren in de Oude Kerk.

Oude Kerk,  Amsterdam
Jacoba van Nulck was geboren op 18-6-1747 in Amsterdam als dochter van zilversmid Dirk van Nulck (1720-1809) en zijn vrouw Antje Rozier (1722-1802). Op 25-6-1766 had Jacoba haar belijdenis gedaan. Over Jacoba's eerste huwelijk noteerde Jan: 

"Op den 30 May 1775 is mijn Zuster Jacoba van Nulck in den Echtenstaat getreden met Hermanus Zwartenhoff. Zijnde getrouwt door Do. Wilhelmus van den Broek op dinsdag Morgen om Elf Uuren in de Nieuwe Kerk."

Hermanus Zwartenhof was een zoon van Jacob Swartenhof en Elisabeth Cornelisse en gedoopt op 23-6-1751 te Amsterdam. Zijn huwelijk met Jacoba van Nulck duurde slechts 5 jaar: 

"Op den 31e October 1780 des Dinsdagsmorgen Om half Agt Uuren is mijn Broeder Hermanus Zwartenhoff overleden, in den Ouderdom van 29 Jaaren & 4 Maanden en op Maandag den 6e November ter Aarde besteld in de Westerkerk.

11 april 2018

Willem van Walkom (1762-91) werd geëxecuteerd in Utrecht

Willem van Walkom, 29 jaar oud en geboren in Utrecht, werd veroordeeld wegens diefstal, beroving en geweldpleging. Hij moest de proceskosten betalen en zou worden opgehangen en daarna tentoongesteld. In "De Navorscher" van 1873 schrijft C. Kramm:
Bij eene sententie van het Hof Provinciaal van Utrecht van 29 januarij 1791 werd omtrent den ter dood veroordeelden Willem van Wankom bepaald, dat nadat hij gehangen zou zijn, volgens de sententie, "het doode ligchaam van den gevangen zal worden gebragt naar het Zeijsterand om daar gehangene te worden aan de galg, andere ten afschrik en exempel".
Willem van Walkom was gedoopt op 11-4-1762 in Utrecht als zoon van Willem van Wankom sr. en zijn vrouw Johanna Godvree (±1730-1803). Willem jr. trouwde op 2-7-1782 in Utrecht met Adriana Pot (±1758-1836). Zij lieten aldaar op 2-4-1783 een dochter Johanna dopen. 

Vijf jaar na de executie van Willem van Walkom, op 16-8-1796 in Utrecht, is Adriana Pot hertrouwd met Cornelis van der Sluijs (±1750-1833), die weduwnaar was van Lena van Wankum. Cornelis was metselaar en woonde in Utrecht buiten de Weerdpoort. Hij had zes kinderen uit zijn eerste huwelijk, waaronder een gelijknamige zoon Cornelis Verluijs (1785-1871), die een voorouders is van mijn neefjes Thom en Perre Bos. Met Adriana Pot kreeg Cornelis van der Sluijs nog 3 kinderen: Jacobus, Jannigje en Abraham van der Sluijs. 

Zicht op de voormalige Weerdpoort van Utrecht.

Bronnen: Archieven.nl, De Navorscher


5 april 2018

2 x 3 huwelijken: Simon Nieuwenhuijsen & Helena van der Wou

Simon Jansen Nieuwenhuijsen en zijn 3e vrouw, Helena van der Wou, zijn allebei 3 maal getrouwd, terwijl Helena ook nog met één van Simon's schoonzoons is getrouwd. Vervolgens trouwde Simon's kleinzoon Abraham Quist in 1723 met Helena's kleindochter Helena Stoffelsen Precijs. Dit speelde zich allemaal af in de omgeving van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen.

Steenbergen rond 1740

Simon Jansen Nieuwenhuijsen

De 3 vrouwen van Simon Jansen van Nieuwenhuijsen zijn
 1. Catalijntjen Piersen Scheij, getrouwd rond 1665. Zij is overleden tussen begin 1687 en de zomer van 1692.
 2. Catharina Dircks van der Schee, ondertrouwd op 15-7-1692 in Nieuw-Vossemeer. Zij was weduwe van Reijnier Pieterse van Hulst en had waarschijnlijk o.a. een dochter Maria uit haar eerste huwelijk, die zou trouwen met Stoffel Precijs. Catharina van der Schee is overleden vóór de zomer van 1692.
 3. Helena van der Wou, getrouwd op 26-6-1707 in Nieuw-Vossemeer. Zij was toen weduwe van Matthijs Precijs.
Simon Jansen van Nieuwenhuijsen was getuige bij de volgende dopen:
 • Op 18-08-1697 bij de doop van Katharina Pieters Nieuwenhuijsen [grootvader vaderszijde].
 • Op 03-08-1698 bij de doop van Sijmon Antonisse Quist [grootvader moederszijde].
 • Op 27-08-1702 bij de doop van Catharina Stoffels Precijs (jong overl.) [stiefvader van vader].
 • Op 15-10-1705 bij de doop van Catharina Antonisse Quist [grootvader moederszijde].
 • Op 22-01-1708 bij de doop van Catharijna Stoffelse Precijs [stiefvader van vader].
 • Op 17-06-1708  bij de doop van Helena Leenderts Precijs [stiefvader van vader].

27 maart 2018

Pieter Breur (1808-1848) uit Rotterdam wou niet deugen

Pieter Breur was in mei 1834 wegens diefstal met bezwarende omstandigheden veroordeeld tot te pronkstelling en 7-jarige tuchthuisstraf. Bij een tepronkstelling werd de delinquent met een ijzeren halsband of ring en met kettingen vastgeklonken en werd vervolgens overgelaten aan de spot van het volk die hem met vuil, rotte eieren, modder, appelen en dergelijke bekogelden. Daarna werd Pieter gedetineerd in Gouda.
Het tuchthuis van Gouda
In het tuchthuis van Gouda kreeg Pieter Breur op 22-4-1837 een meningsverschil met medegevangene Goedel over 70 centen, die Breur nog meende te goed te hebben van Goedel. Na een opmerking van Goedel, vloog Breur hem aan en stak hem met een mes in zijn buik, waarop Goedel in elkaar zakte. Achttien gevangenen op de slaapzaal waren getuige van de steekpartij. De toestand van Goedel verergerde zich tot hij op 28 april overleed. Bij de lijkschouwing bleek dat de gapende wond in de darmstreek een grootte had van ruim 3/4 duim.

Vissingsche Courant, 19-12-1837

Pieter Breur werd tot "de straffe des doods" veroordeeld wegens moedwillige manslag in het Huis van Detentie te Gouda gepleegd. De koning van Nederland heeft deze veroordeling vervolgens om laten zetten in de straf van geseling en brandmerk met de strop om de hals en nog 20 jaar opsluiting.

20 maart 2018

Fusilier Francois Bestebroer (1786-1806)

Francois Bestebroer werd geboren op 26-5-1786 in Zoutelande (Zld) als zoon van Joost Bestebroer (1749-1820) en Neeltje Riekwel. Francois stamt - net als ik - af van Cornelis Cornelisse Bestebreur (1663-1717) uit Maasdam (ZH).

Francois werd tijdens de Franse Tijd als soldaat ingedeeld bij het 14e Regiment "Infanterie van Linie" met stamboeknummer 5528. Het grootste deel van het leger bestond uit lijninfanterie, ook voetvolk of grondtroepen genoemd, en werd in rijen opgesteld, zodat de soldaten tegelijkertijd met hun musket konden schieten.

Een overlijdensbericht uit Zaragoza in Spanje op 23-3-1812 via Sedan werd geregistreerd in Oostburg (Zld) op 6-5-1813. Het betrof fusilier Francois Bestebroer, die slechts 20 jaar oud was geworden. Francois had in Spranje gediend in het leger van de latere koning Willem II (1792-1849). Willem was als prins door zijn vader naar Oxford in Engeland gestuurd om te studeren èn met de tevergeefse hoop dat hij daar met de Britse troonopvolgster zou kunnen trouwen. 
Na zijn studie diende Willem op het Iberische Schiereiland 3 jaar lang in het Engelse leger als aide-de-campes van de Engelse bevelhebber Arthur Welleysley, later hertog van Wellington. In 1812 nam Willem deel aan o.a. de zeer bloedige bestorming van het fort van Badajoz en de succesvolle slag bij Salamanca. 


De Prins van Oranje, de latere Willem II, voert zijn leger aan.

12 maart 2018

Kundertje Dijksman: van “moetje” naar echtscheiding

Op 8-3-1866 in Delft kregen Arij Dijksman (1823-1870) en Wilhelmina Frederika Austmann (1826-1908) een dochter Kundertje. Zij is vernoemd naar haar grootmoeder Kundertje van Wensveen, de vrouw van Cornelis Dijksman (1804-1848) die vanuit Hillegersberg naar Delft verhuisde. De stamvader van de Hillegersbergse familie Dijksman is mijn voorouder Arien Lenertsz Dijcxman
Kundertje's grootvader van moeder's zijde was Friedrich Wilhelm Austmann uit Soest in Duitsland, die in Zegwaard was gaan wonen. Kundertje's vader is overleden toen zij nog maar 4 jaar oud was. Kundertje's broertjes zijn allemaal jong overleden, maar haar zusters Dirkje Dijksman (1856-1917) en Wilhelmina Frederika (1862-1925) bereikten de volwassen leeftijd.

Het was enkele dagen na haar 17e verjaardag en Kundertje was waarschijnlijk al zichtbaar zwanger, toen zij op 15-3-1883 in Delft in ondertrouw ging met Hendrik Martinus Cornelis de Raad. Hij was geboren op 7-2-1864 in Delft als zoon van Adriana Johanna Muller en Evert de Raad (1834-1877), die een buitenechtelijke zoon was van Eva de Raad.
Hendrik Martinus Cornelis de Raad en Kundertje Dijksman trouwden op 20-3-1883 in Delft. Nog net geen 2 maanden later werd aldaar op 17-5-1883 rond 14:30 hun oudste dochter geboren: Hendrika Martina Cornelia de Raad. Een tweede dochter, Wilhelmina Frederika, werd geboren op 21-1-1885 in Delft.
Het lijkt erop dat Kundertje's huwelijk inmiddels al was ontspoord, want er werden verder geen kinderen meer geboren. Haar huwelijk werd ontbonden bij vonnis van de arrondissements rechtbank in Den Haag op 30-6-1891.

Delftsche Courant, 16-10-1891

Hendrik Martinus Cornelis de Raad is vervolgens hertrouwd met Alberdina Akkerman uit Groningen, maar ook dat huwelijk eindigde in een echtscheiding. Alberdina Akkerman is in Den Haag op 10-10-1900 hertrouwd met arbeider Jacob de Kleuver en ook dat huwelijk werd door echtscheiding ontbonden en als dusdanig op 18-3-1913 ingeschreven. 
Ondertussen was Hendrik Martinus Cornelis de Raad voor een derde maal getrouwd en wel op 29-11-1899 in Den Haag met Pieternella de Winden, weduwe van vleeshouwer Pieter Jan Rip. Met haar kreeg hij nog minstens 7 kinderen.

Delft
Kundertje Dijksman is op 26-3-1892 in de Pieterstraat in Delft bevallen van een buitenechtelijke zoon Adrianus, die op 2-jarige leeftijd zou overlijden. Vijf maanden later is Kundertje, inmiddels 26 jaar oud, op 31-8-1892 in Delft getrouwd met de 23-jarige schipper Johannes Hulst. Hij is geboren in Berkel en Rodenrijs op 12-8-1869 als zoon van Maria Heemskerk en Adriaan Hulst, die reeds in 1880 was overleden.
Tijdens haar tweede huwelijk beviel Kundertje Dijksman van nog 8 kinderen: Johannes jr., Maria, Dirkje Wilhelmina (1898-1952), Arij, Kundertje Johanna, Wilhelmina Frederika, Johannes Wilhelmus en Wilhelmus Hulst. Bij vonnis van 9-9-1904 werden de voornamen van hun op 5-8-1904 in Delft geboren dochter Wilhelmina Frederika veranderd in “Adriana Wilhelmina Frederika”.

De oudste dochter van Kundertje Dijksman uit haar eerste huwelijk, Hendrica Martina Cornelia de Raad, is op 19-jarige leeftijd getrouwd op 20-8-1902 in Delft met Johannes Adrianus van der Huijsen. Bij haar huwelijk waren haar beide, gescheiden ouders aanwezig. Bij het huwelijk van haar tweede dochter, de 21-jarige Wilhelmina Frederika in 1906 was alleen Kundertje aanwezig. Ook bij de huwelijken van haar zoon Johannes Hulst jr. op 10-12-1915 in Delft met Maria Anna Schouten en van haar dochter Maria Hulst op 3-11-1916 in Delft met Willem Houtman, was Kundertje aanwezig, samen met haar tweede man.

5 maart 2018

Oma werd als lidmaat aangenomen op 5-3-1918 in Dordrecht

Mijn grootmoeder van moeder's zijde, Willempje Cornelia Zijderveld (1892-1976), deed op 5-3-1918 in Dordrecht belijdenis in het Nederlandsche Hervormde geloof en werd zodoende als lidmaat aangenomen:


28 februari 2018

Kort huwelijk: Gijsbert Steenhoek & Maaike de Geus in de Sint Anthoniepolder

Gijsbert Steenhoek werd geboren op 18-10-1804 in de Sint Anthoniepolder in de Hoeksche Waard als zoon van Jan Steenhoek en Jannetje van Bruggen (±1784-1832). Hij had een jongere broer Adrianus (1807-55). Na het overlijden van zijn vader hertrouwde Gijsbert's moeder eind 1813 met plaatsgenoot Ewout Laurense van Luijck (±1773-1832). Zo kreeg Gijsbert ook nog halfbroers Louw en Arie van Luijck.

De kerk van de
Sint Anthoniepolder
Gijsbert trouwde op 5-5-1825 in de Sint Anthoniepolder met Maaike de Geus. Maaike was op 11-9-1802 in Maasdam geboren als oudste dochter van Arie Willems de Geus (±1773-1837) en Bastiaantje Groeneweg (±1771-1853). Slechts 16 maanden na hun huwelijk, op 11-9-1826, is Gijsbert reeds overleden. Vervolgens bleek dat zijn weduwe zwanger was. Binnen 7 maanden na zijn overlijden, op 4-4-1827, kwam Gijsbert's postume, gelijknamige zoontje Gijsbert ter wereld. Helaas stierf de baby 2 maanden later op 12-6-1827. 

Maaike de Geus is op 6-10-1833 in Heinenoord hertrouwd met de aldaar geboren Leendert Breevaart (1802-1864). Hij was weduwnaar van Trijntje Stout Smit (±1791-1827) met wie hij net geen 2 jaar getrouwd was geweest en eveneens een als baby gestorven zoontje had gehad. 

Maaike kreeg met Leendert de kinderen Martijntje, Arij, Jan (2x) en Bastiaantje Breevaart. Als weduwe woonde Maaike waarschijnlijk bij haar dochter Martijntje en haar man Arie Mol op Rozenburg, want daar werd op 1-5-1887 Maaike's overlijden aangegeven. Haar 2e echtgenoot had zij toen 23 jaar overleefd.
Familierelaties: 
 • Met Gijsbert Steenhoek heb ik in de Sint Anthoniepolder een gemeenschappelijke voorouder in de 17e-eeuwse Jan Gijssen Steenhoek.
 • Met Ewout Laurense van Luijck heb ik in de Sint Anthoniepolder een gemeenschappelijke voorouder in Ewout Pieters van Luijck (±1688-1789). 
Bronnen: WieWasWie.nl, Zuid-Hollandse District Klappers, Ons Voorgeslacht Jaarboek 1954.

26 februari 2018

Huwelijksdispensatie voor Joannes Vermeulen wegense verwantschap

Onderstaande huwelijksdispensatie wegens 3e/4e graads verwantschap somt een aantal voorouders op voor de bruid en bruidegom:

Roermond, februari 1708: 
 Brief van J.D. Portmans, pastoor in Roermond, en een schema (ander handschrift) als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad bloed-verwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
 • Joannes Vermeulen, parochiaan van Horn [in het] bisdom Luik, zoon van Joanna Corsten, Joanna dochter van Catharina van Asch, Catharina dochter van Geerlinck van Asch; en
 • Anna Peters, parochiane van Roermond, dochter van Merrie Vosch, Merrie dochter van Catharina van Asch.
Geerlinck van Asch en Catharina van Asch zijn broer en zus.


21 februari 2018

Leendert Stam (1889-1952) was 5x getrouwd

Leendert Stam werd geboren op 18-8-1889 in Dubbeldam en vierde zijn verjaardag dus op dezelfde dag als ik. Hij was één van de 11 kinderen van Hendrik Stam (1849-1934) en Hendrina in 't Veld (1861-1900). In mannelijke lijn stamt Leendert af van mijn voorouder Leendert Teunisse Stam (±1735-1811). Via zijn grootmoeder van moeder's zijde stamt Leendert af van mijn voorouder Genis Brand (1802-1844). Hij had ook een jongere broer genaamd Genis. Van Leendert's broers en zussen zijn er 5 jong gestorven. In 1909 was zijn oudere broer Hermanus de eerste die trouwde. Leendert Stam verhuisde naar Zwijndrecht en werkte daar als arbeider.

Leendert Stam trouwde (1) op 20-4-1911 in Zwijndrecht met Dientje Versluis. Zij is geboren op 10-8-1889 in Puttershoek als dochter van Pieter Versluis en Jenneke Elisabeth Koremans. Zij is overleden op 25-11-1918 in Zwijndrecht, slechts 29 jaar oud. Hun huwelijk had 7 jaar geduurd.

Leendert Stam trouwde (2) op 1-5-1919 in Dordrecht met Clasina Riet. Zijn vader, Hendrik Stam, was getuige bij en stemde in met dit huwelijk. Clasina is geboren op 26-2-1884 in Dordrecht als dochter van Thomas Riet en Hendrika Cornelia Kooij. Dit huwelijk lijkt al meteen ongelukkig te zijn geweest. Hun echtscheiding werd al op 7-1-1920 uitgesproken door de arrondissementsrechtbank te Dordrecht en geregistreerd op 16 februari. Clasina Riet is hertrouwd met Jan Marinus Klooté en kinderloos overleden op 5-9-1962 in Goes, waarna zij aldaar op de 8e werd begraven.

Leendert Stam trouwde (3) op 28-10-1920 in Zwijndrecht met Adriana de Jongh. Zij is geboren op 13-10-1886 in Zwijndrecht binnen 5 maanden na de huwelijksvoltrekking van haar wettige ouders Cornelis de Jongh en Dina van Gelderen (1862-1925). Adriana was weduwe van Willem van der Padt (1886-1919) met wie zij op 23-11-1911 in Zwijndrecht was getrouwd en enkele jonggestorven kinderen had gehad. Adriana de Jongh is overleden op 13-10-1933 in Zwijndrecht, 47 jaar oud. Dit huwelijk heeft bijna 13 jaar geduurd.

19 februari 2018

Zoeken in WieWasWie bij veel spellingsvarianten

Lang heb ik de overlijdensdatum niet kunnen vinden van de weduwe van Willem Houweling (1773-1858). Haar achternaam wordt verschillend gespeld als Vermolen of Vermeulen, dus ook Van der Meulen en alle varianten daarop zouden mogelijk kunnen zijn. Haar voornaam wordt ook verschillend gespeld als Lamberta, Bartha en Bartje. In WieWasWie.nl kun je niet met sterretjes zoeken, dus had ik al allerlei begin varianten geprobeerd in de periode 1858-1875, het jaar van het overlijden van haar man tot 100 jaar na haar geboorte, maar dat had nooit resultaat opgeleverd.

Toen kreeg ik het goede idee om te zoeken met links haar moeder, die een relatief eenvoudige naam heeft, en rechts het begin van Bartje's meest gebruikte voornaam en zo had ik eindelijk resultaat.


Bij haar overlijden werd zij Bartje “Voormolen” genoemd en haar man Willem “van Houwelingen”. Zij is gewoon in hun woonplaats Streefkerk overleden op 31-7-1869. Extra interessant aan de vondst is dat Bartje maar liefst 94 jaar oud werd! Daarmee is zij mijn op één na oudste voormoeder. Haar vader Klaas IJsbrandsz Vermeulen (1741-1831) was al 90 jaar oud geworden. Helaas lijken die sterke genen in latere generaties verloren te zijn gegaan.

13 februari 2018

Het buitenechtelijke kind van Aagje Gerrits van der Waal in Poortugaal

Op 13-2-1722 verschenen voor de schepenen van Poortugaal: 
Neeltje Jans 't Hart, huisvrouw van Arije Cornells Sloof, Jannetje Jans van Pemis, huisvrouw van Jan van Dijck, en Grietje Cornelis Sloof, huisvrouw van Arijen Suijcker, allen wonende onder Poortugaal. Op verzoek van Agje Gerrits van der Waal, dochter van Gerrit Meesse, mede wonende onder Poortugaal, verklaarden zij op 4-11-1721 ten huize te zijn geweest van voornoemde Gerrit Meesse van der Waal. Neeltje 't Hart bediende Agje toen als vroedvrouw en in barensnood had zij haar verteld dat ene Reijer Hendericks, de knecht van Jan de Raadt, de vader van haar kind was, waarop een dochtertje werd geboren. De attestanten waren als naaste buren aanwezig geweest.
Poortugaal
Reijer Hendrikse van Eijk, jongeman van Carnisse onder Barendrecht, ging op 28-9-1723 in Poortugaal in ondertrouw met Aagje Gerrits van der Waal, jongedochter van Poortugaal. Pas op 5 november betaalden zij in Poortugaal ƒ3,- impost. Op 26-11-1724 in Pernis lieten zij een in Poortugaal geboren dochter Neeltie dopen met als doopgetuige Stijntie Ariens Velthoen, de vrouw van Gerrit Ariense Jonge Dijkgraeff en eerder weduwe van Cornelis Jacobse van der Wael. Daarna volgden nog de kinderen Lena (1727), Hendrik (1731) en Gerrit (1736), allen gedoopt in Poortugaal.

Bronnen: 

 • "Poortugaalse Bronnen" van de werkgroep "Overmaas", 
 • "De Geslachten SLOOF(F) alias VAN DER RIJP te Poortugaal, Pernis, Rhoon en Hoogvliet" door J.H. van der Boom en K.J. Slijkerman in "Ons Voorgeslacht", 1996.
 • Transcriptie van het doopboek van Barendrecht 1655-1700, N.G.V., 1995.

5 februari 2018

Lijntje Huizer (1793-1835) huwde 3 maal

Lijntje Huizer werd geboren op 10-12-1793 in het Volgerland van Meerdervoort als dochter van Daniel Jansz. Huizer (1765-1807) en zijn tweede vrouw Maria Janse Boer (†1804), wier vader bekend stond als “Jan de Wit”. Lijntje had een jongere zus Maria Huizer (1794-1838), die op 17-jarige leeftijd op 6-11-1812 in Hendrik-Ido-Ambacht trouwde met Jacob Dwarswaard (1794-1837).

Twee maanden later, op 2-1-1813 in Hendrik-Ido-Ambacht is ook de 19-jarige Lijntje getrouwd. Haar bruidegom was Daniel Romijn, die op Nieuwjaarsdag 1792 in Zwijndrecht was gedoopt als jongste kind van Daniel Jansz. Romijn (†1797) en diens tweede vrouw Marija Sijmens Bergeijk. Zij kregen samen een zoon Daniel Romijn (1814-1857), die naar zijn beide grootvaders was vernoemd. Zoals in een eerdere blog is beschreven, is Daniel Romijn verdronken op 15-11-1814 nabij het Kralingsche Veer.

Op 11-11-1815 in Zwijndrecht is Lijntje Huizer hertrouwd met Arij Joosten Zijderveld . Arij was geboren op 20-4-1792 in Giessendam als zoon van mijn voorouder Joost Zijderveld (1759-1805) en zijn tweede vrouw Jannetje de Bondt (1762-1805). Arij was tijdens de Franse Tijd ingedeeld bij het 17e regiment infanterie van linie met stamboeknummer 13768.
Ten tijde van haar tweede huwelijksvoltrekking was Lijntje hoogzwanger, want haar dochter Jannigje werd reeds geboren op 24-11-1815 in Zwijndrecht. Het is dus heel goed mogelijk dat Arij helemaal niet de vader van haar kind was. Misschien was Arij zelfs al ziek. Na slechts een half jaar huwelijk is Arij Zijderveld overleden op 2-6-1816 in Zwijndrecht. Baby Jannigje's overlijden volgde op 16-10-1816. 

Op zondag 9-8-1818 rond het middaguur was in Hendrik-Ido-Ambacht de eerste afkondiging van het voorgenomen huwelijk tussen groenteverkoopster Lijntje Huizer en Huibert van Pelt. Mogelijk hadden deze verloofden al een langere geschiedenis samen, want op 11-12-1811 in Zwijndrecht had een Lijntje Huizer een op 27-11-1811 in 't Ambacht geboren zoontje laten dopen met de naam Huibert, waarbij zij als vader van het kind Huibert van Pelt had opgegeven. Huibert van Pelt was toen een getrouwd man, want al op 17-jarige leeftijd, op 4-4-1802 in Hendrik-Ido-Ambacht, was hij getrouwd met Meijnsje Korteland (1780-1849), die afkomstig was uit Alblasserdam. 

30 januari 2018

De hoed van Daniel Romijn (1792-1815) bleef drijven

Daniel Romijn werd gedoopt op Nieuwjaarsdag 1792 in Zwijndrecht als jongste kind van Daniel Jansz. Romijn (†1797) en zijn tweede vrouw Maria Simonsdr. Bergeijk (1753-1811). Daniel had een volle broer Simon Romijn (1789-1861), die tijdens de Franse Tijd als soldaat werd ingedeeld bij het 125e regiment infanterie van linie. Dat is één van de regimenten die zich opofferden op 27-1-1812 om de terugtocht van Napoleon's Grande Armée over de Berezina rivier in Rusland mogelijk te maken. Maar Simon heeft het overleefd en Daniel was degene die niet oud werd. 

Daniel Romijn trouwde op 2-1-1813 in Hendrik-Ido-Ambacht met Lijntje Danielsdr. Huizer. Zij verklaarden allebei “níet te kunnen schrijven noch teekenen”. Hun beider ouders waren toen inmiddels al overleden. Daniel's grootouders van vader's zijde, Jan Romijn en Maria de Jong, waren ook allang overleden. 
Op 1-2-1814 in Zwijndrecht kregen Daniel en Lijntje een zoon die vanzelfsprekend Daniel werd genoemd en daarmee naar zijn beide grootvaders werd vernoemd.

Lijntje Huizer, wonende te Zwijndrecht, verklaarde dat haar man Daniel Romijn met Willem Los en Jillis de Klerk met een bootje van Zwijndrecht naar Rotterdam was gevaren. Na hun terugkeer hadden zij haar verteld dat haar man, de 23-jarige Daniel Romijn, overboord was geslagen. 

Verklaring van W. Los en J. de Klerk over de aanvaring waarbij Daniel Romijn verdronk.

Willem Los (25) en Jillis Mattheusse de Klerk (24) verklaarden op 15-11-1815 dat zij op die rampzalige middag van 21-10-1815 vanuit Rotterdam terug voeren tussen het huis Sint-Ellebrecht en het Kralingse Veer op het Noorddiep. Rond 4 uur kwam er een beurtschip aan laveren - dat op weg was naar Rotterdam - en dat raakte hun bootje. Los en De Klerk lukte het om op het beurtschip te klimmen, maar van Daniel Romijn zagen zij daarna alleen nog zijn hoed drijven. 

Daniel's lijk werd nooit opgevist, noch werd er verder meer iets van hem vernomen. Daarom werd hij uiteindelijk in november 1815 dood verklaard, zodat zijn weduwe kon hertrouwen. Lijntje's tweede huwelijk zou nog korter zijn, waarna zij nog een derde huwelijk is aangegaan. Over haar kun je hier meer lezen.

Het Kralingse Veer.

Daniel's enige kind, ook Daniel geheten, trouwde in 1843 in Zwijndrecht met Hendrijntje Kortman uit Hendrik-Ido-Ambacht. Van hun kinderen bereikten Lijntje, Adriana en Albertus (1851-1900) de volwassen leeftijd. Albertus trouwde met Jannigje van der Bom en was de vader van o.a. Henderijntje, Dirk en Pieter Romijn. Daniel Romijn jr. is overleden op 8-6-1857 in Zwijndrecht. Zijn weduwe, Hendrijntje Kortman, is overleden in een ziekenhuis in Leiden op 17-2-1888.


Bronnen: WieWasWie.nl, FamilySearch.org (met name de huwelijkse bijlagen), RegionaalArchiefDordrecht.nl, ErfgoedLeiden.nl

25 januari 2018

4x Van Ham te Dubbeldam

Op 21-5-1896 trouwden in Dubbeldam 2 paartjes waarvan zowel de bruidegom als de bruid de achternaam Van Ham had:
 1. Cornelis van Ham, geboren op 3-2-1873 in Dubbeldam als zoon van Pieter Cornelisse van Ham (1846-1932) en Barendje Remers (1848-1923), trouwde met
 2. Aaltje van Ham, geboren op 1-3-1876 in Dubbeldam als dochter van Leendert Teunisse van Ham (1837-1920) en Aaltje Spruit (1833-1897), en
 3. Pieter van Ham, geboren op 20-1-1871 in Dubbeldam als zoon van Leendert Teunisse van Ham (1837-1920) en Aaltje Spruit (1833-1897), trouwde met
 4. Wilhelmina van Ham, geboren op 6-12-1875 in Dubbeldam als dochter van Jacob Harmensz van Ham (1844-1915) en Lena de Bruijn (1838-1904).

De Tijd, 1 juni 1896

Het huwelijk van Pieter en Wilhelmina duurde nog geen jaar, want Pieter is op 30-3-1897 in Dubbeldam overleden. Wilhelmina is op 17-11-1898 in Dubbeldam hertrouwd met Arij Bothof (1868-1934) junior en had met hem o.a. drie dochters en een zoon die de volwassen leeftijd bereikten.


Uit het huwelijk van Cornelis en Aaltje van Ham zijn mij drie dochters bekend die de volwassen leeftijd bereikten: Barendje Aaltje, Aaltje Barendje en Pietje Leentje van Ham. Barendtje Aaltje trouwde in 1924 met Jan Cornelis Berrevoets uit Asperen en verhuisde met hem naar Paterson, New Jersey.


Alle Van Hams in dit verhaal stammen - net als ik - af van Harmen Jansz van Ham (±1745-1804).


De kerk van Dubbeldam

Bronnen: Delpher.nlRegionaalArchiefDordrecht.nlWieWasWie.nl.

21 januari 2018

Gerrit Rosenbrand waarschuwt voor zijn vrouw's gat in de hand

Gerrit Rosenbrand (20) trouwde op 28 april 1921 in Loon op Zand met de in Vrijhoeve-Capelle op 8 mei 1888 geboren Johanna de Roon (30), dochter van Christoffel de Roon en Johanna Pruijssers. De getuigen bij hun huwelijk waren Gerrits' broer Dirk Nicolaas Rosenbrand (1894-1971) en Johanna's broer Jan de Roon. 
Gerrit Rosenbrand is in Capelle geboren op 11 mei 1892 om half 6 's-morgens als zoon van landbouwer Machiel Rosenbrand (1853-1935) en zijn vrouw Adriana de Rooij (1859-1943). Gerrit is - net als ik - een nakomeling van de 17e eeuwse Jan Claesz Rosenbrand en van de rond 1700 levende Cnelis Petersen de Rooij

Toen Gerrit en Johanna 5 jaar getrouwd waren, liet Gerrit Rosenbrand onderstaande waarschuwing plaatsen in de lokale krant "Echo van het Zuiden": 


Echo van het Zuiden, 13-10-1926

Bij bovenstaande waarschuwing heeft Gerrit Rosenbrand het reeds over zijn “gewezen vrouw”, maar een scheiding van tafel en bed wordt pas 5 maanden later - op 8 maart 1927 - uitgesproken. Wat daarbij opvalt is dat er gesproken wordt over de “eischeresse”, dus Gerrit's vrouw is degene die een echtscheiding had geëist. 

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 25-3-1927

Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Delpher.nlRegionaal Archief Tilburg.

15 januari 2018

Arie Snoek (1894-1911) zakte door het ijs en verdronk

Op 15 januari 1911 ging Arie Snoek met 3 andere kinderen het ijs op van de Oostgracht te Gorinchem. Het ijs brak en Arie verdween in het wak en verdronk. 

Nieuwsblad van het Noorden, 17-1-1911

Arie Snoek was op 1-2-1894 in Gorinchem geboren als tweede zoon van schoenmaker Willem Snoek (1866-1940) en zijn vrouw Mijntje Klop. Hij had broers Pieter Cornelis Martus en Willem Mijndert en zusjes Geertrui en Pieternella. Arie Snoek stamt via zijn moeder af van mijn voorouder Aelt Aertsz., wiens zonen de achternaam Advocaat gebruikten.

Bronnen: WieWasWie.nl, Delpher.nl.

9 januari 2018

Huibertje Vervoorn werd 90 jaar oud

Jillis Hendriks Vervoorn en Adriaantje van Tongerlo waren de ouders van 12 kinderen, waarvan er 4 ouder werden dan 88. Over de 96-jarige Gerrit Vervoorn (1770-1866) heb ik al eerder geschreven. Hij had een oudere zus Antonia die 95 werd en een jongere zus Huijbertje die 90 werd. Huijbertje was de jongste uit het gezin. Zij werd geboren op de 9e en gedoopt op de 15e augustus 1773 in Brakel. De getuige bij haar doop was haar oudere zus, de 22-jarige Anneke Vervoorn.

Trouwinschrijving in 1799 in Brakel van Antonius Vervoorn en Huibertje Vervoorn.

Huijbertje Vervoorn trouwde op 26-5-1799 in Brakel met Antonius Vervoorn. Hij was geboren op de 16e en gedoopt op de 24e april 1769 in Brakel als derde zoon van Cornelis Wouterse Vervoorn en Neeltje Aartsen van de Werken. Na 2 jong gestorven dochters met de naam Neeltje kregen Antonius en Huibertje nog de kinderen Neeltje (1802-38), Adriaantje (1805-48), Cornelis (1808-75) en Cornelia (1809-87). Cornelia trouwde op 11-11-1831 in Brakel met Hendrik Stevensz. van Wijgerden, die een zoon was van Adriaantje Hendriks Vervoorn (1772-1839). Deze Adriaantje is weer een zus van bovengenoemde Jillis Hendriks Vervoorn.
Antonius Vervoorn is overleden op 17-11-1836 in Brakel, 67 jaar oud. Zijn weduwe, Huijbertje Vervoorn, heeft hem 27 jaar overleefd. Van hun kinderen waren alleen de twee jongsten, Cornelis en Cornelia, nog in leven, toen Huijbertje Vervoorn overleed op 10-1-1864 in Brakel, 90 jaar en 5 maanden oud.

Sources: RegionaalArchiefRivierenLand.nlWieWasWie.nl.