30 augustus 2013

Het bewogen leven van Soetje Teunisse Stooker (†1799)

Mijn oudgrootmoeder Soetje Teunisse Stooker uit Strijen is 3 maal getrouwd en had kinderen uit alle 3 haar huwelijken. Dit is haar verhaal. 

Soetje Stooker is samen met haar tweelingzuster Annegie gedoopt op 20-1-1754 in Strijen. Annegie is jong overleden, want in 1757 werd opnieuw een zusje met die naam gedoopt. Zij waren dochters van Teunis Ariens Stooker (±1708-68) en Arjaantie Pauwelse Hartogh (±1712-93). Soetje is vernoemd naar haar grootmoeder van vader's zijde, Soetie Teunisse Eellant, echtgenote van Arie Hermens Stooker. 
  
De doopinschrijving van de tweeling Soetie en Annegie Stoker van 20-1-1754.
  
Op 20-4-1781 "heeft zig aangeegeeven om te trouwen, Soetje Teunise Stooker, j.d., gebooren en woonende te Strijen, en Clijs Jacobze de Jong, j.m., geboortig en woonende te Wieldrecht". Cleijs de Jong was rond 1745 in Wieldrecht geboren als zoon van Jacob Clijse de Jong (1711-89) en Lijsbeth van Ham (±1710-77). Soetje en Cleijs lieten op 24-2-1782 in Strijen een zoon Jacob dopen. Reeds "den 12 September 1783 geevt Klaas de Jong aan ’t lijk van Klijs Jacobsz de Jong, bij acte pro deo" in Wieldrecht. Ook Cleijs' zoontje leefde niet lang, want op 5-11-1789 werd Jacob Klijsze de Jong, overleden in Wieldrecht, begraven in 's-Gravendeel. Zijn gelijknamige grootvader was een jaar eerder in Wieldrecht overleden. 

Op 21-5-1784 in Strijen "heeft sig aangegeven om te trouwen: Soetje Teunisse Stooker, weduwe van Clijs de Jongh, geboortig en woonende alhier, met Bastiaan [sic] van der Giessen, j.m., geboortig en wonende te 's-Gravendeel". Soetje liet in Strijen op 17-7-1785 een zoon Hendrik dopen, waarvan de vader Hendrik van der Giessen is. Getuige bij de doop waren Soetje's broer Arie Stooker (1738-1820) en haar moeder Arjaantie Hartogh. Reeds op de 30e juli "brengt aan Arij Stooker 't lijk van 't kind van Soetje Stooker, weduwe van Hendrik van der Giessen, genaamd Hendrik", pro deo. Vanwege het veel voorkomen van de achternaam Van der Giessen en het ontbreken van de doopboeken van 's-Gravendeel, heb ik geen idee wie de ouders van Soetje's tweede echtgenoot zijn. 
   
De doopinschrijving van het enige kind uit Zoetje's 2e huwelijk
   
Op 24-11-1786 in Strijen is Soetje hertrouwd met Cornelis Cornelisz van der Giessen met wie zij in 's-Gravendeel ging wonen. Cornelis is rond 1765 geboren in de Sint Anthoniepolder. Aangezien Cornelis en Soetje in 1787 in 's-Gravendeel een dochter Barbara kregen, zal Cornelis een zoon zijn geweest van Cornelis van der Giessen en Barber van Arkel (±1725-71). Barbara is dan naar haar overleden grootmoeder vernoemd. 
Op 17-8-1792 in 's-Gravendeel kregen Cornelis en Soetje een dochter Teuntje, die vernoemd zal zijn naar Soetje's vader. Hun zoon Cornelis werd geboren op 10-9-1795 en op de 13e gedoopt in Strijen. Waarschijnlijk is hij op 24-3-1796 pro deo begraven in 's-Gravendeel. Cornelis, Soetje en hun dochters verhuisden regelmatig tussen 's-Gravendeel en de Sint Anthoniepolder heen en weer. 

Het overlijden van Soetje Teunisse Stooker werd aangegeven op 27-12-1799 in 's-Gravendeel. Haar derde echtgenoot, Cornelis van der Giessen, overleed op 26-3-1809 in Cillaarshoek. Hun dochters Barbara en Teuntje hebben beiden de volwassen leeftijd bereikt en zijn getrouwd. Teuntje trouwde op 36-jarige leeftijd met Arij van der Stel (1787-1868), die weduwnaar was van Bastiaantje Wouters van der Giessen (1781-1827) uit 's-Gravendeel. Teuntje's enige zwangerschap eindigde met een doodgeboorte. Haar zuster Barbara van der Giessen is een voorouder van mij. 

26 augustus 2013

Pieter de Sterke (1765-1842) woonde in de Kolfstraat in Dordrecht

De Kolfstraat, tussen de Vriesestraat en de Nieuwstraat in Dordrecht, is één van de oudste zijstraten van de Voorstraat. Vroeger heette de straat 's Matthys Stege naar de persoon die de ontginning van het land achter de Voorstraat voor zijn rekening nam. In een stadsrekening van 1285/6 komt een Robbrechte sHeren Mathijs sone voor, waar mogelijk de straat naar vernoemd kan zijn.
De naam van de Heer Matthijsstraat is door de eeuwen op allerlei manieren verbasterd. In het midden van de 16e eeuw schreef men "inden harmen Thyssen straedt tegens over den Colff". De Colff was een herberg, misschien met een kolfbaan erachter. Op een 17e-eeuwse kaart wordt het gedeelte ten noorden van de Dwarsgang reeds Kolff Straet genoemd; het zuidelijke deel heet dan nog Heer Mathijs Straet.


De Kolfstraat in 1910

Mijn voorouder Pieter de Sterke woonde rond 1797 in de Kolfstraat aan het oosteinde van de stad Dordrecht. Pieter is geboren op 29-10-1765 in Dordrecht als oudste zoon van David de Sterke en Louisa Smeltzing. Pieter is gedoopt op 1-11-1765 in Dordrecht en aldaar overleden op 9-12-1842. Pieter was o.a. zakkendrager en timmerman.

16 augustus 2013

Neeltien Cornelisz. Polderman beviel tijdens haar ondertrouw

De kerk van de Sint Anthoniepolder
Reeds tijdens haar ondertrouw was Neeltien Cornelisz. Polderman in het kraambed bevallen. Als lidmaat van de kerk in de Sint Anthoniepolder mocht Neeltien vanaf 12 oktober 1710 niet meer aan het Avondmaal verschijnen, maar net voor kerst - op 24 december - werd zij weer toegelaten.
Daarvoor had Neeltien de volgende 3 vragen moeten beantwoorden:
  1. Of sij wel van herten berouw hadde over de sonde en ergenisse aan de gemeijnte gegeven, waarop sij antwoorde, dat sij groot berouw hadde.
  2. Of sij de Censure van de Kerkenraad billikte.
  3. Of sij voornam en beloofde onder de bijstant van Gods Geest voorstaan stigtelijk te leven.
Deze vragen beantwoordde Neeltien met betooning van veel ernst met "Ja".

Dat deze maatregel alleen Neeltien betrof en niet haar man had ermee te maken dat van hun beiden alleen Neeltien lidmaat was. 

Neeltien was op 29 November 1682 gedoopt in de Sint Anthoniepolder als dochter van Cornelis Jacobs Polderman en diens eerste vrouw, Maeijken Simons Polderdijk. Vanwege het grotendeels ontbreken van de doop- en trouwboeken van de Sint-Anthoinepolder heb ik echter geen flauw benul wie Neeltien's echtgenoot was.  

Bron: L.H. Oosten, J.C.J. Versteeg: Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard (Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907), 2007

14 augustus 2013

De overlijdensdatum van Barbara van der Giessen (1787-1857)

Jaren ben ik op zoek geweest naar de overlijdensdatum van mijn oudouder Barbara van der Giessen (1787-1857), echtgenote van Cent Leenderts Bos (1788-1869) en wonend te Cillaarshoek. Barbara is hoogstwaarschijnlijk een dochter van Cornelis Cornelisz van der Giessen (±1765-1809) en Soetje Teunisse Stooker (±1753-1799), een echtpaar dat in de Hoeksche Waard heen en weer verhuisde tussen 's-Gravendeel en de Sint-Antoniepolder, beiden plaatsen waarvan de 18e eeuwse doopboeken (grotendeels) verloren zijn gegaan. Als zij Barbara's ouders zijn, dan is Barbara vernoemd naar haar grootmoeder van vader's zijde, Barber van Arkel (±1725-1771). 

Barbera was 1½ jaar oud*, toen zij met haar ouders op 22-4-1789 van 's-Gravendeel naar de Sint-Anthoniepolder vertrok. In de Sint-Anthoniepolder werd opnieuw een acte van indemniteit voor haar ontvangen van 's-Gravendeel op 23-4-1794, toen zij 6½ jaar oud was en een zuster Teuntje had. Op 15-4-1797 werd de acte in 's-Gravendeel teruggegeven. Op 28-4-1811 was er voor Barbera een acte van indemniteit van 's-Gravendeel naar Cillaarshoek. Rond die tijd is zij getrouwd met Cent Bos, die op Cillaarshoek woonde. 

Barbara en Cent kregen 10 zonen, waarvan er 6 de volwassen leeftijd bereikten: Leendert, Cornelis (mijn bedovergrootvader), Pieter, Frans, Teunis en Hendrik. Van haar man en kinderen heb ik alle overlijdensdata kunnen vinden, maar het overlijden van Barbara kon ik nooit vinden. Op 28-2-1850 werd Barbara nog vermeld, maar bij het huwelijk van haar zoon Pieter op 15-9-1858 was zij reeds overleden. Juist van die periode ontbraken in het Nationaal Archief de overlijdensacten van Maasdam. 

Nu heb ik dankzij deze blog, Gijs Hesselink en Family Search eindelijk de overlijdensdatum van Barbara van der Giessen aan mijn bestand kunnen toevoegen. Gijs vond bij Family Search onderstaande bron met daarop Barbara van der Giessen als medebewoner van Huis 33 in Cillaarshoek en een overlijdensdatum van 8-3-1857. 


Barbara van der Giessen overleed op 8-3-1857
* N.B. Barbara's geboortejaar op deze kaart komt niet exact overeen met het geboortejaar volgens de diverse acten van indemniteit toen zij nog een kind was. Er is dus nog steeds enige twijfel over Barbara's afkomst. 

5 augustus 2013

Het gezin van Teun Bos (1853-1923) van Cillaarshoek

Onlangs kregen we van een neef van mijn vader, Teun den Tuinder, een prachtige foto van mijn overgrootouders en hun kinderen. 


Op de voorgrond: Teun Bos en Maaike van Driel.
Daarachter hun kinderen: Pauw, Piet, Jan, Henk, Willempje, Cent, Kommer, Cees en Bet. 

Teunis (Teun) Bos is geboren op 20-3-1853 in Cillaarshoek [bron: GenLias], zoon van Cornelis Bos en Kommertje Hoek. Van zijn geboorte is aangifte gedaan op 21-3-1853 [bron: GenLias]. Teun is overleden op 22-7-1923 om 16:30 in Cillaarshoek, 70 jaar oud [bron: NatArch-DH]. Van zijn overlijden is aangifte gedaan op 23-7-1923 [bron: NatArch-DH, GenLias]. Bij de overlijdensaangifte van Teun waren de volgende getuigen aanwezig: Pauw Bos (1882-1950) [zoon] en [waarschijnlijk] Cornelis Hoogvliet (geb. 1883) [achterneef moederszijde echtgenote]. Teun Bos deed de overlijdensaangiftes van zijn stiefmoeder Neeltje van Houten (1838-1887) en zijn kinderen Kommertje Bos (1884-1890) en Hendrik Bos (1890-1891).
Teun trouwde, 27 jaar oud, op 21-4-1880 in Strijen [bron: GenLias] met Maaike van Driel, 20 jaar oud. Maaike is geboren op 2-12-1859 om 18:00 in Strijen [bron: NatArch-DH], dochter van Paulus van Driel en Barbera Hoogvliet. Van haar geboorte is aangifte gedaan op 5-12-1859 [bron: NatArch-DH]. Maaike is overleden op 24-1-1936 om 11:00 in Cillaarshoek, 76 jaar oud [bron: NatArch-DH]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1936 [bron: GenLias]. Notitie bij overlijden van Maaike: Hendrik Bos, oud 34 j., tuinder te Maasdam, deed aangifte van het overlijden van zijn moeder, Maaike van Driel, 76 j., overleden op 24-1-1936 om 11 uur voormiddags, weduwe van Teunis Bos en dochter van Paulus van Driel en Barbara Hoogvliet, beiden overleden. Notitie bij Maaike: Al Maaike’s broers en zussen overleden jong, alleen broer Pieter werd 30 jaar oud.  

Kinderen van Teun en Maaike:
1 Cornelis (Kees) Bos is geboren op 28-06-1880 om 19:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-6-1880 [bron: NatArch-DH]. Kees is overleden op 15-10-1941 in Rotterdam, 61 jaar oud (oorzaak: Overreden door een vrachtauto) [bron: ADurieux-Bos].
Kees trouwde, 22 jaar oud, op 10-07-1902 in Puttershoek [bron: GenLias] met Elisabeth Pietertje (Betje) Teunisse, 21 jaar oud. Betje is geboren op 24-3-1881 in Puttershoek [bron: NatArch-DH]. Betje is overleden omstreeks 1968 in Rotterdam, ongeveer 87 jaar oud [bron: ADurieux-Bos]. Zij hebben 10 kinderen.
2 Paulus (Pauw) Bos is geboren op 20-7-1882 in Cillaarshoek [bron: Persoonskaart]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-7-1882 [bron: NatArch-DH]. Pauw is overleden op 11-6-1950 in Strijen, 67 jaar oud [bron: Persoonskaart]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1950 [bron: GenLias]. Hij is begraven op 14-6-1950.
Pauw trouwde, 34 jaar oud, op 12-4-1917 in Dordrecht [bron: Persoonskaart] met Hendrika Bax, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op 26-7-1893 om 00:30 in Strijen [bron: Persoonskaart, NatArch-DH], dochter van Gerrit Bax en Bastiaantje Zwartbol. Zij hebben 9 kinderen.
3 Kommertje Bos [1.6.3], geboren op 5-4-1884 om 18:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH/acte]. Kommertje is overleden op 8-1-1890 om 22:00 in Cillaarshoek, 5 jaar oud [bron: NatArch-DH/acte]. Bij de overlijdensaangifte van Kommertje waren de volgende getuigen aanwezig: Cent Bos (1845-1917) [oom vaderszijde] en Teun Bos (1853-1923 [vader].
4 Pieter (Piet) Bos is geboren op 4-4-1886 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH]. Piet is overleden op 10-2-1938 in Dordrecht, 51 jaar oud.
Piet trouwde, 29 jaar oud, op 10-6-1915 in Dubbeldam [bron: Archieven.nl/Dort] met Neeltje (Neel) Goud, 25 jaar oud. Neel is geboren op 4-5-1890 om 15:00 in Dubbeldam [bron: Persoonskaart, NatArch-DH], dochter van Dirk Goud en Teuntje de Vlaming. Neel is overleden. Zij hebben 2 kinderen.
5 Cent (Dove Cent) Bos is geboren op 25-4-1888 om 17:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-4-1888 [bron: NatArch-DH]. Dove Cent is overleden op 15-11-1960 in Rotterdam, 72 jaar oud (oorzaak: kanker) [bron: Persoonskaart].
Cent (1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-5-1913 in Maasdam [bron: Persoonskaart, NatArch-DH] met Cornelia (Kee) de Klerk, 19 jaar oud. Kee is geboren op 4-3-1894 om 09:00 in Maasdam [bron: Persoonskaart, NatArch-DH], dochter van Pieter de Klerk en Cornelia in ’t Veld. Kee heeft zelfmoord gepleegd op 07-08-1952 in Rotterdam, 58 jaar oud (oorzaak: verhanging) [bron: Persoonskaart].
Cent (2) ging samenwonen omstreeks 1955 [bron: T.P. Bos] met Sjaan (den) Butter. Notitie bij het samenwonen van Cent en Sjaan: Na de zelfmoord van Kee, woonde Dove Cent samen met Sjaan. Sjaan was weduwe van een Van Bovense. Sjaan is [waarschijnlijk] geboren op 28-01-1900 in Krimpen a/d IJssel [bron: Persoonskaart], dochter van [waarschijnlijk] Johannes Butter en [waarschijnlijk] Sijgje van Kooten. Sjaan is overleden. Sjaan is weduwe van [waarschijnlijk] Johan Hendrik Bovenschen (geb. 1896), met wie zij trouwde op 24-8-1921 in Rotterdam [bron: rotterdam.nl]. Cent heeft 3 kinderen.
6 Hendrik Bos, geboren op 7-3-1890 om 03:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH]. Hendrik is overleden op 29-03-1891 om 19:00 in Cillaarshoek, 1 jaar oud [bron: NatArch-DH/acte]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Teun Bos (1853-1923) [vader].
7 Kommertje Bos is geboren op 30-12-1891 om 03:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH/acte]. Kommertje is overleden.
Kommertje trouwde, 21 jaar oud, op 03-07-1913 in Maasdam [bron: NatArch-DH] met Cornelis (Kees) Boer, 23 jaar oud. Kees is geboren op 4-8-1889 in Puttershoek [bron: GenLias], zoon van Leendert Boer en Lijntje van Rotterdam. Kees is overleden. Zij hebben 5 kinderen.
8 Barbara (Bet) Bos is geboren op 12-11-1894 om 03:00 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-11-1894 [bron: NatArch-DH]. Bet is overleden op 11-11-1980 in Dordrecht, 85 jaar oud [bron: Persoonskaart].
Bet trouwde, 25 jaar oud, op 21-4-1920 in Maasdam [bron: Persoonskaart, NatArch-DH] met [waarschijnlijk] Cornelis (Cees) den Tuinder, 26 jaar oud. Cees is geboren op 19-9-1893 in Maasdam [bron: Persoonskaart], zoon van [waarschijnlijk] Aris den Tuinder en [waarschijnlijk] Adriaantje van Steensel.
Cees is overleden op 6-7-1965 in Strijen, 71 jaar oud (oorzaak: prostaatkanker) [bron: Persoonskaart]. Zij hebben 2 zonen: Aris en Teun. 
9 Willempje (Wim) Bos is geboren op 2-2-1897 in Cillaarshoek. Wim is overleden op 29-9-1982 in Maasdam, 85 jaar oud. Zij is begraven in 1982 in Cillaarshoek.
Wim trouwde op 16-4-1925 in Maasdam [bron: GenLias] met Meeuwis (Meeuw) Boer. Meeuw is geboren op 15-12-1890 om 01:30 in Cillaarshoek [bron: NatArch-DH], zoon van Leendert Boer en Lijntje van Rotterdam. Meeuw is overleden op 17-10-1959, 68 jaar oud (oorzaak: hartaanval in de bus). Hij is begraven in 1959 in Cillaarshoek.
10 Jan Bos is geboren op 27-8-1898 in Cillaarshoek [bron: Persoonskaart]. Jan is overleden op 29-7-1987 in Dordrecht, 88 jaar oud. Hij is begraven op 3-8-1787 in Strijen.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 2-2-1922 in Maasdam [bron: NatArch-DH] met Neeltje (Neel) van Dongen, 21 jaar oud. Neel is geboren op 5-5-1900 om 12:00 in Maasdam [bron: NatArch-DH], dochter van Cornelis van Dongen en Krijna Noordermeer. Neel is overleden op 06-04-1988 in Strijen, 87 jaar oud. Zij is begraven op 11-4-1988. Zij hebben 1 zoon.
11 Hendrik (Henk) Bos is geboren op 02-12-1901 in Cillaarshoek [bron: GenLias]. Van zijn geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1901 [bron: NatArch-DH]. Henk is overleden op 4-5-1985 in Cillaarshoek, 83 jaar oud (oorzaak: hartstilstand, terwijl hij sliep). Hij is begraven op 8-5-1985 in Cillaarshoek.
Henk trouwde, 25 jaar oud, op 12-5-1927 in Dubbeldam [bron: Arch-Dort/acte] met Jannigje (Jansje) Klootwijk, 21 jaar oud, nadat zij op 30-4-1927 in Maasdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Arch-Dort/acte]. Bij het burgerlijk huwelijk van Henk en Jansje waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Klootwijk (1875-1964) [vader bruid], Adriana (Adriaantje) Brand (1880-1965) [moeder bruid], Piet Bos (1886-1938) [broer bruidegom] en Cees den Tuinder (1893-1965) [zwager bruidegom]. Jansje is geboren op 07-05-1906 in Dubbeldam, dochter van Pieter Klootwijk en Adriana (Adriaantje) Brand. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8-5-1906 [bron: NatArch-DH]. Jansje is overleden op 27-11-1965, 59 jaar oud (oorzaak: maag-darmkanker) [bron: Begraafplaats-Cillaarshoek]. Zij is begraven op 2-12-1965 in Cillaarshoek [bron: TeunBos]. Zij hebben 4 kinderen.