30 augustus 2013

Het bewogen leven van Soetje Teunisse Stooker (†1799)

Mijn oudgrootmoeder Soetje Teunisse Stooker uit Strijen is 3 maal getrouwd en had kinderen uit alle 3 haar huwelijken. Dit is haar verhaal. 

Soetje Stooker is samen met haar tweelingzuster Annegie gedoopt op 20-1-1754 in Strijen. Annegie is jong overleden, want in 1757 werd opnieuw een zusje met die naam gedoopt. Zij waren dochters van Teunis Ariens Stooker (±1708-68) en Arjaantie Pauwelse Hartogh (±1712-93). Soetje is vernoemd naar haar grootmoeder van vader's zijde, Soetie Teunisse Eellant, echtgenote van Arie Hermens Stooker. 
  
De doopinschrijving van de tweeling Soetie en Annegie Stoker van 20-1-1754.
  
Op 20-4-1781 "heeft zig aangeegeeven om te trouwen, Soetje Teunise Stooker, j.d., gebooren en woonende te Strijen, en Clijs Jacobze de Jong, j.m., geboortig en woonende te Wieldrecht". Cleijs de Jong was rond 1745 in Wieldrecht geboren als zoon van Jacob Clijse de Jong (1711-89) en Lijsbeth van Ham (±1710-77). Soetje en Cleijs lieten op 24-2-1782 in Strijen een zoon Jacob dopen. Reeds "den 12 September 1783 geevt Klaas de Jong aan ’t lijk van Klijs Jacobsz de Jong, bij acte pro deo" in Wieldrecht. Ook Cleijs' zoontje leefde niet lang, want op 5-11-1789 werd Jacob Klijsze de Jong, overleden in Wieldrecht, begraven in 's-Gravendeel. Zijn gelijknamige grootvader was een jaar eerder in Wieldrecht overleden. 

Op 21-5-1784 in Strijen "heeft sig aangegeven om te trouwen: Soetje Teunisse Stooker, weduwe van Clijs de Jongh, geboortig en woonende alhier, met Bastiaan [sic] van der Giessen, j.m., geboortig en wonende te 's-Gravendeel". Soetje liet in Strijen op 17-7-1785 een zoon Hendrik dopen, waarvan de vader Hendrik van der Giessen is. Getuige bij de doop waren Soetje's broer Arie Stooker (1738-1820) en haar moeder Arjaantie Hartogh. Reeds op de 30e juli "brengt aan Arij Stooker 't lijk van 't kind van Soetje Stooker, weduwe van Hendrik van der Giessen, genaamd Hendrik", pro deo. Vanwege het veel voorkomen van de achternaam Van der Giessen en het ontbreken van de doopboeken van 's-Gravendeel, heb ik geen idee wie de ouders van Soetje's tweede echtgenoot zijn. 
   
De doopinschrijving van het enige kind uit Zoetje's 2e huwelijk
   
Op 24-11-1786 in Strijen is Soetje hertrouwd met Cornelis Cornelisz van der Giessen met wie zij in 's-Gravendeel ging wonen. Cornelis is rond 1765 geboren in de Sint Anthoniepolder. Aangezien Cornelis en Soetje in 1787 in 's-Gravendeel een dochter Barbara kregen, zal Cornelis een zoon zijn geweest van Cornelis van der Giessen en Barber van Arkel (±1725-71). Barbara is dan naar haar overleden grootmoeder vernoemd. 
Op 17-8-1792 in 's-Gravendeel kregen Cornelis en Soetje een dochter Teuntje, die vernoemd zal zijn naar Soetje's vader. Hun zoon Cornelis werd geboren op 10-9-1795 en op de 13e gedoopt in Strijen. Waarschijnlijk is hij op 24-3-1796 pro deo begraven in 's-Gravendeel. Cornelis, Soetje en hun dochters verhuisden regelmatig tussen 's-Gravendeel en de Sint Anthoniepolder heen en weer. 

Het overlijden van Soetje Teunisse Stooker werd aangegeven op 27-12-1799 in 's-Gravendeel. Haar derde echtgenoot, Cornelis van der Giessen, overleed op 26-3-1809 in Cillaarshoek. Hun dochters Barbara en Teuntje hebben beiden de volwassen leeftijd bereikt en zijn getrouwd. Teuntje trouwde op 36-jarige leeftijd met Arij van der Stel (1787-1868), die weduwnaar was van Bastiaantje Wouters van der Giessen (1781-1827) uit 's-Gravendeel. Teuntje's enige zwangerschap eindigde met een doodgeboorte. Haar zuster Barbara van der Giessen is een voorouder van mij. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten