25 februari 2014

De voorouders van dr. P.A.A. Boeser (1858-1935)

Dr. Pieter Adriaan Aart Boeser stamt uit een oud predikantengeslacht. Hij werd geboren op 26-7-1858 in Schellinkhout (NH) als zoon van Adriaan Johannes Boeser (±1815-1869), één van de laatste orthodoxe predikanten in Schellinkhout. Zijn moeder was Johanna Stougjesdijk uit Zierikzee.  

dr. P.A.A. Boeser 
(De Telegraaf, 26-7-1928)
Pieter Adriaan Aart Boeser studeerde eerst Nederlandsche letteren, daarna Egyptologie. In 1889 werd hij bevorderd tot doctor in de letteren. Op 1-11-1892 werd dr. Boeser benoemd tot conservator en in 1904 tot onder-directeur van het Rijksmusuem van Oudheden te Leiden. Het museum was toendertijd nog gevestigd in het oude gebouw aan de Breestraat. In 1910 volgde zijn benoeming tot lector in de Egyptologie. Dr. Boeser wordt omschreven als de grondlegger van de Egyptologie in Nederland.

In Breda op 4-7-1898 trouwde Pieter Adriaan Aart Boeser  met Helena Jacoba Cornelia Elisabeth Bax (1865-1944), een dochter van Johannes Stephanus Bax en Cornelia Stoutjesdijk. Dr. Boeser en zijn vrouw hadden een gezamenlijke voorouder in mr. kuiper Abraham Stoutjesdijk (1792-1853) in Zierikzee. Het paar kreeg dochters Heleentje en Ada.  

16 februari 2014

Deliaantje Visser stierf in 1803 aan de tering en liet een kind na

Deliaantje Visser, huisvrouw van David de Sterke, werd op 1-3-1803 begraven bij de Nieuwkerk in Dordrecht. De aangifte van haar begrafenis werd gedaan door A. de Vogel. Deliaantje was 32 jaar oud, leed aan de tering en liet een kind na. Ze woonde "agter de brouwerij 't Kruis". 
Nieuwkerk, Dordrecht

Tuberculose - de officiële benaming voor "de tering" - was in de 19e eeuw in de westerse wereld endemisch, wat wil zeggen dat de ziekte hardnekkig bleef heersen. Tuberculose eiste jaarlijks meer dodelijke slachtoffers dan de toen optredende grote cholera- en pokkenepidemieën samen. 

Deliaantje Visser was op 16-2-1794 in Dordrecht getrouwd met David de Sterke (1770-1809), een zoon van mijn voorouders David de Sterke (1733-1797), die constent voor het huwelijk had gegegeven, en Louisa Smeltzing (1730-1811). Deliaantje's enige kind heette David net als zijn vader en grootvader. Hij was gedoopt op 17-6-1794 en werd kleermaker aan de Gevolde Gracht in Dordrecht. Ook zíjn vrouw, Regina van Wijnen, zou jong overlijden, waarna David jr. als weduwnaar op 22-12-1855 in Dordrecht is overleden. 

Huwelijksinschrijving van David de Sterke en Deliaantje Visser in 1794

In de hierboven weergegeven huwelijksinschrijving kunnen we lezen dat Deliaantje uit Alblasserdam komt en dat haar vader Willem heette en dan al is overleden: "David de Sterke, j.m., geboren te Dordrecht en woont in den Augustijnenkamp, zijnde door de vader, David de Sterke, [..] conzent gegeven, met Deliaantje Visser, j.d., geboren en wonende te Alblasserdam, met conzent van haar moeder [..], weduwe Willem Visser, de geboden gedaan te Alblasserdam, den 16 Februarij 1794 alhier getrouwd". 

Deliaantje werd op 30-9-1770 in Alblasserdam gedoopt als dochter van Willem Cornelisz Visser (1743-1771) en Marijtje Ariens Ooms. Deliaantje is vernoemd naar grootmoeder van vader's zijde, Deliaantje Korsse Hogermos (±1715-1797), die weer vernoemd was naar háár grootmoeder, Deliaentje Claesse van Nes/Esch (±1650-1725), eveneens een voorouder van mij. 

Deliaantje's weduwnaar, David de Sterke, hertrouwde op 4-2-1804 in Dordrecht met Catharina van de Res en zij kregen 3 kinderen: Bastiaan Dirk, Louis Johannes en Martinus David. Vanaf 1796 was David mazelaar op een Zakkedragersplaats en vanaf 1800 ook nagtwaker op een Klapwakersplaats in Dordrecht. Beide functies kwamen vrij na zijn overlijden op 2-12-1809.


Bronnen: Trouwboek en Begraafboek van Dordrecht, Archieven.nl, Dordtenazoeker.nl, G. Ouweneel: Alblasserdam CD.

13 februari 2014

17e eeuwse Maertgen Joris uit Hazerwoude trouwde 3 maal in Rotterdam

Maritien Joris (Maertgen Joris) is omstreeks 1635 geboren in Hazerwoude. Als weduwe woonde Maertjen Joris in 1670 in de Lijnstraat in Rotterdam. Maertgen Joris was op 28-4-1658 in Rotterdam samen met Joris Jacobsz en Lijsbet Jans getuige bij de doop van Trijntgen, dochter van Lenaert Isaax en Aeriaentgen Joris.  

Rotterdam rond 1650
Maertgen Joris: 

(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 26-12-1656 in Rotterdam [bron: GensNo1990/Slijkerman] met Bartel Bartelsen, nadat zij op 6-12-1656 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: GensNo1990/Slijkerman]. Notitie bij het huwelijk van Maertgen Joris en Bartel: Bartel Bartelsen was j.m. van Rotterdam, wonend in de Lombertstraet. Maertge Joris was j.d. van Hazerswoude, won. in de Heerenstraat te Rotterdam. Bartel Bartelsz en Maertie Joris waren samen met Annetie Michiels op 13-5-1663 in Rotterdam getuigen bij de remonstrantse doop van Cornelia, dochter van Frans Heijndericksz en Trijntie Bartels.  
Hun kinderen heetten Gijsbert, Jacobus en Susanna. Bartel is geboren in Rotterdam. Hij is begraven op 22-5-1667 in Rotterdam [bron: rotterdam.nl]. Notitie bij overlijden van Bartel: Bartel Bartels, man van Jorisd. Maertje.

(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 13-4-1670 in Rotterdam [bron: GensNo1990/Slijkerman] met Pieter Paulussen (Pieter Pauwelsen), nadat zij op 23-3-1670 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: GensNo1990/Slijkerman]. Notitie bij het huwelijk van Maertgen Joris en Pieter Pauwelsen: Pieter Pauwelsen was wedr. van Waddinxveen, won. in de Langelijnstraat te Rotterdam. Maertjen Joris was wed. won in de Langelijnstraat te Rotterdam. Zij hadden een dochter Trijntje. Notitie bij de geboorte van Pieter Pauwelsen: Pietter Pouijletsse, man van Maerttije Jorijts, Sijl bij ’t Visserdick.Pieter Pauwelsen is overleden [bron: GensNo1990/Slijkerman]. Hij is begraven op 9-8-1673 in Rotterdam.

(3) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 19-2-1675 in Rotterdam [bron: GensNo1990/Slijkerman] met Stephen Ariensen ( Salij), ten hoogste 40 jaar oud, nadat zij op 27-1-1675 in Heerjansdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: GensNo1990/Slijkerman]. Notitie bij het huwelijk van Maertgen Joris en Stephen: Stephen Ariensen was j.m. van en won. te Heerjansdam/won. te Quakernaat te Rotterdam. Maritien Joris was weduwe van Rotterdam. Maritien Joris had kinderen uit haar beide eerdere huwelijken, maar haar 3e huwelijk bleef kinderloos. Stephen is geboren na 1635 in Heerjansdam, zoon van [waarschijnlijk] Arien Ariensz Salij en [waarschijnlijk] Lijsbet Ariens. Stephen is overleden na 10-2-1698 [bron: GensNo1990].
Notitie bij Stephen: Heerjansdam, 14-7-1674: "Steven Ariensen Saelij, j.m. van Heerjansdam en aldaer wonende, en Maertje Joris, weduwe van Pieter Paulussen wonende tot Rotterdam, sijn aldaer in den eghten staet bevestigd". 

4 februari 2014

Mijn opa's melkdiploma uit 1931

Mijn opa van moederszijde, Pieter (Piet) de Jong, werd geboren op 12-4-1892 in 's-Grevelduin-Capelle in Noord-Brabant. Hij was het middelste kind van Adriaan de Jong (1850-1899) en Gerdina Boeser (1861-1936). Hij was nog geen 7 jaar oud toen zijn vader overleed. Vanaf dat moment leefde het gezin in armoede. Al jong ging opa langs de deuren om sloffen van kolengruis te verkopen. Die werden opgewarmd in de kachel en dan in een stoof gelegd om de voeten warm te houden.

Pieter de Jong
(1892-1973)
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was opa gelegerd in Dordrecht, waar hij oma leerde kennen. Oma heette Willempje Cornelia Zijderveld (1892-1976). Opa was "korporaal hoornblazer". In het weekeinde glipte opa weg. Hij liep dan over de spoorbrug over het Hollansdiep om naar zijn familie te gaan. Als er een trein aankwam, klom opa over de afscheiding en hing dan aan de buitenkant tot de trein voorbij was. Via de gewone brug kon hij niet gaan, want daar was controle. 

Na de Eerste Wereldoorlog trouwden opa en oma op  29-3-1917 in Dordrecht. Zij gingen in 's-Grevelduin-Capelle wonen. Oma kreeg daar haar oudste 5 kinderen en een miskraam. Rond 1930 verhuisde het gezin naar de Mookhoek in de gemeente Strijen in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland, omdat daar meer werk was. Opa werd daar boerenknecht. Hij behaalde zijn melkdiploma op 8 juli 1931. Zijn hoogste cijfer behaalde opa voor het "Verlaten der koe".   

Het melkdiploma van Pieter de Jong (1892-1973)