26 februari 2019

Paulus Vogelaar (1718-47) is in Azië overleden

Paulus Vogelaar, jongeman van Rotterdam, ging aldaar op 4-2-1742 in ondertrouw met Alida (“Aaltje”) van der Sluijs, jongedochter van Rotterdam. Zij zijn aldaar op de 20e getrouwd. Zij woonden in de Kikkersteeg, toen zij op 17-9-1744 in Rotterdam een zoon Aldert lieten dopen met getuige Marija van der Sluijs. Een kind van Paulus Vogelaar, waarschijnlijk Aldert, werd op 24-9-1744 begraven. Alida’s zus Martijntje van der Sluis, wonend aan het Haagse Veer, liet op 26-2-1747 in Rotterdam een buitenechtelijke dochter Hendrijntje dopen in Rotterdam. Op 31-3-1743 aldaar had Martijntje, toen nog wonend in de Kikkersteeg, al een dochter Marietie laten dopen. Bij beide dopen was Alida van der Sluijs als getuige aanwezig.

Kaap De Goede Hoop
Paulus Vogelaar trad in 1745 als konstabelsmaat (tweede kanonnier) in dienst van de V.O.C. op de hekboot “Polanen”. Een hekboot was een soort mengvorm met als onderschip de kenmerken van een fluit en de bovenbouw van een pinas. De “Polanen” is in 1737 gebouwd op de werf van en voor de kamer van Amsterdam. Deze hekboot had een lengte van 130 voet en een laadvermogen van 650 ton (325 last). Aan boord waren 91 zeelieden, 12 werklieden, 2 passagiers en 67 soldaten. De Schipper was Gijsbert Bonekamp.
De “Polanen” vertrok op 21-4-1745 vanaf Goeree. Na 4½ maand deed de bemanning Kaap De Goede Hoop aan van 1 tot 22 september Kaap De Goede Hoop aan. Zij kwamen op 13-12-1745 aan in Batavia (tegenwoordig Jakarta in Indonesië).

Paulus Vogelaar is in Azië overleden op 26-2-1747. Op 15-1-1750 werd zijn resterende gage van ƒ 19,5,5 uitbetaald aan Alida van der Sluijs, weduwe van Paulus Vogelaar, voor de helft en aan Jan Jonasz. van Gilhuijsen, weduwnaar van Jannetje Jans Kragt (1709-1739), buitenechtelijke zuster van Paulus Vogelaar, "als alimenterende 2 minderjarige hunner kinderen".

Als weduwe van Paulus Vogelaar ging Alida van der Sluijs op 21-12-1749 in Rotterdam in ondertrouw met Dirk Bonte, jongeman van Rotterdam. Zij zijn aldaar op 6-1-1750 getrouwd. Dirk is gedoopt op 26-11-1721 in Rotterdam als zoon van Mathijs Dirksz. Bonte en diens eerste vrouw Jannetje Cornelis Crooswijk (†1728). Alida liet met Dirk op 3-5-1750 in Rotterdam een zoon Mathijs Bonte dopen met getuigen Mathijs Bonte en Maria van der Sluijs.
Alida van der Sluijs was op 20-1-1715 in Rotterdam gedoopt als dochter van Aldert van der Sluijs en Maritje Hendriks Sigtermans, wonend in de Dalstraat, met als doopgetuige Heijltje Hendriks Segtermans.

Paulus Vogelaar is waarschijnlijk op 29-5-1718 in Rotterdam remonstrants gedoopt als zoon van Jurrij Stoffelz. Vogelaar en Jannentje Jans (de Jongh) met als doopgetuigen Pietertje Hagelsteijn en Ida Hendriks Valkenburg. Ida Hendriks Valkenburg is op 7-6-1718 in Rotterdam met Paulus Stoffelze Vogelaar getrouwd.
Bronnen: VOCSite.nlV.O.C. opvarenden bij het Nationale Archiefresources.huygens.knaw.nl, H. Haalmeijer: Pinassen, Fluiten en Galjassen, Zeilschepen van de Lage Landen, Kustvaart en Grote Vaart, Uitgeverij De Alk BV, 2009.

18 februari 2019

Gijs Gerrits Boel uit Streefkerk werd 90 jaar oud

Bij de aangifte van het overlijden van Gijsbert Gerritse Boel door zijn zoon Cornelis op 20-2-1795 in Streefkerk wordt hij omschreven als "oud zeeker 89 jaaren". Dat klopt wel, want Gijsbert werd gedoopt op 10-1-1705 in Streefkerk en was dus maar liefst 90 jaar oud ten tijde van zijn overlijden.

Streefkerk, 20-2-1795

Gijsbert Boel was de jongste zoon van Gerrit Ariense Boel (±1670-1758) en Ariaantje Cornelisse, weduwe van Jan Cornelisz. Mes. Daarmee is Gijsbert een kleinzoon van mijn voorvader Arij Foppe Boel uit Streefkerk. Ariaantje Cornelisse had uit haar eerste huwelijk dochters Marrigje en Annetje Mes en uit haar tweede huwelijk, behalve Gijsbert, nog de kinderen Jan, Arij en Annigje Boel.
Gijsbert's broer Jan, gedoopt op 4-1-1699 in Streefkerk, trouwde aldaar op 15-2-1733 met Annigje Gijsberts Speksnijder en had een dochter Ariaantje Boele (1735-1806) en een zoon Gerrit Boele (1733-1799), die op 20-5-1759 in Streefkerk trouwde met Ariaantje Aaldijk (1727-1810), een dochter van mijn voorvader Claas Jansz Aaldijk (1684-1769).

Gijsbert Boel is op 28-8-1734 in Streefkerk getrouwd met Cornelia Hogendijk. Zij was op 21-1-1703 in Streefkerk gedoopt als dochter van Pieter Cornelisze en Annigje Joosten. Cornelia was eerder op 29-8-1723 in Streefkerk getrouwd met Gijsbert Blom, die was gedoopt op 9-1-1695 in Streefkerk als zoon van Cornelis Pietersz. Blom en Annichie Gerrits de Bes. Uit dit eerste huwelijk was op 20-2-1724 in Streefkerk een zoon Gerrit Blom gedoopt.

12 februari 2019

Helena van Ransbeek had uit 3 huwelijken kinderen

Magdalena ("Helena") van Ransbeek is gedoopt op 26-1-1782 in Ossendrecht in Noord-Brabant als dochter van Adrianus van Ransbeek en diens tweede vrouw Anna Cornelia Zwaan of Swanen. Haar vader was weduwnaar van Pieternella Hartog uit Klamthout. Adrianus van Ransbeek is overleden op 9-3-1800.

Strijen
Helena van Ransbeek trouwde op 10-5-1807 in Strijen met Abraham den Hartog na een ondertrouw op 16 april. Abraham is rond 1755 in 's-Gravendeel geboren als zoon van Dirk Leendertse den Hartog (†1780) en Jannigje Willems Kenniphaas (†1763). Abraham was eerder getrouwd met Margrieta Kleinjan (±1755-1802) en had met haar de kinderen Jannetje (±1780-1821, Floris (±1781-1839), Trijntje (±1785-1813) en Dirk (±1786-1848) gekregen.
Met Helena van Ransbeek kreeg Abraham den Hartog nog de tweeling Adrianus en Neeltje (1808-1852) en een dochter Adriana (1810-1882). Abraham den Hartog is overleden op 30-6-1810 en begraven op 3-7-1810 in Strijen. Uit zijn tweede huwelijk met Helena van Ransbeek waren toen nog 2 kinderen in leven, dus hun zoontje Adrianus was inmiddels gestorven.

Helena van Ransbeek is hertrouwd met Mattheus Vroegop. Hij was gedoopt op 8-5-1768 in Sint-Annaland op Tholen als zoon van Reijnoud Vroegop en Maatje Heijboer. Mattheus was eerder in 1893 getrouwd met Cornelia Hartog. Zij betaalden trouwgeld in Strijen èn in Sint Annaland. Aldaar lieten zij de kinderen Reinout Vroegop (1794-1879) en Cornelia Vroegop (1796-1876) dopen, waarbij grootmoeder Maatje Heijboer de getuige was.
Uit het huwelijk tweede huwelijk van Mattheus Vroegop met Helena van Ransbeek werd op 24-6-1814 in Strijen een dochter Maaike geboren. Reeds enkele weken later, op 4-7-1814 in Strijen, is Mattheus Vroegop overleden, 46 jaar oud.

Helena van Ransbeek is op 4-6-1815 in Strijen hertrouwd met Dirk Troost. Hij was gedoopt op 8-5-1785 in Mijnsheerenland als zoon van Jacob Troost (1759-1840) en Maaijke Dirks Kranenburg, die bij Dirk's huwelijk als getuigen aanwezig waren. Uit dit derde huwelijk van Helena werden nog 3 kinderen geboren: Maria Troost (1815-1871), Cornelia Troost (1818-1895) en Jacob Troost (1820-1902). Dirk Troost is overleden op 9-9-1821 in Strijen, 36 jaar oud.

4 februari 2019

De dochters van 18e-eeuwse Cornelis Cornelisz van Erkel

Al vaker heb ik geschreven over de ontbrekende 18e-eeuwse doopboeken van de Sint Anthoniepolder en 's-Gravendeel, plaatsen waar ik veel voorouders heb. Over Cornelis Cornelisz. van der Giessen en zijn vrouw Barber van Arkel (±1725-1771) heb ik ook al eerder geschreven. Inmiddels heb ik toch nog wat aanvullingen gevonden op het gezin van Barber's waarschijnlijke ouders, Cornelis van Erkel / Arkel en Cornelia Pieters van Roon in de Sint Anthoniepolder.

's-Gravendeel, 19-9-1710:
"ontfangen van Cornelia Prs. van Roon: drie gul. voor ’t regt van trouwen, haer ten huwel. begeven sullende met Cornelis van Arkel van Sillaershoeck, aengevinge gedaen hebbende onder de classis van drie gl., dus ƒ3:0:0".

Over Cornelis' dochter Pieternelletje (“Pietertje”) van Erkel staat in het doopboek van Westmaas geschreven dat zij – na de geboorte van haar naar haar vernoemde dochter Pietertje - aan een “dodelijke ziekte” is gestorven, waardoor haar dochtertje wat later werd gedoopt dan gepland.

Pietertje Crelisze van Erkel is overleden in het kraambed.

Pietertje van Erkel was op 15-11-1742 in de Sint Anthoniepolder getrouwd met Laurens Pietersz Pruijmendijk na een ondertrouw op 17 oktober in Oud-Beijerland. Pietertje en Laurens hadden op 17-5-1744 in Westmaas een op de 15e geboren dochter Cornelia laten dopen met als getuige Lena Crelisdr. van Erkel.

1 februari 2019

De huwelijken en scheidingen van Hendrikus Roubos (1882-1962)

Helena Brand, een kleindochter van mijn voorouder Pieter Jansz. Brand (1814-1865), trouwde in 1924 met Hendrikus Roubos en was - volgens www.regionaalarchiefdordrecht.nl - binnen 3 maanden weer van hem gescheiden. Dat leek mij wel een erg snelle flitscheiding voor die tijd, die nader onderzoek vergde. In werkelijkheid bleek de scheiding in 1948 te zijn uitgesproken.

Nederlandsche Staatscourant, 5-10-1948

Hendrikus Roubos werd geboren op 25-5-1882 in Haarlemmermeer als zoon van Hendrikus Roubos (1849-1924) en Annigje Smidt (1856-1897). Zijn grootvader, Pieter Rouwbos (1813-1866), was geboren in Almkerk (NB). Hendrikus had dan ook een broer Pieter Rouwbos (1878-1937).

Op 13-12-1906 in Zwijndrecht trouwde Hendrikus Roubos met de 20-jarige Hendrika Fuik. Zij is geboren op 29-5-1886 in Zwijndrecht als dochter van Jan Fuik (†1913) en Petronella Maria Alblas (1854-1939). Van hun kinderen stierven Jan en Arie jong, maar bereikten Hendrikus jr. en Annigje de volwassen leeftijd. Hendrik Fuik is overleden in Zwijndrecht op 13-12-1913, 27 jaar oud.

Op 23-3-1916 in Dordrecht trouwde Hendrikus Roubos met de 40-jarige Jannigje van Eck. Zij is geboren op 7-2-1876 in Dubbeldam als dochter van Maarten van Eck (1850-1926) en Seigje de Waard (1850-1909). Na 2 jaar huwelijk werd op 26-6-1918 in Dordrecht de echtscheiding uitgesproken. Jannigje is op 18-11-1920 in Dordrecht hertrouwd met Bastiaan Belder (1872-1951). Hij was weduwnaar van Geertje Meijerink en een zoon van Willem Belder (1839-1914) en Cornelia Booij (1849-1918), die afstamt van mijn voorouder Joris Janse Booij (1692-1761). Jannigje van Eck is overleden op 23-4-1936 in Rotterdam, 60 jaar oud.


Op 5-6-1924 in Zwijndrecht is Hendrikus Roubos getrouwd met de 51-jarige Helena Brand. Zij is geboren op 21-8-1872 in Dubbeldam als dochter van Jan Brand (1843-1878) en Fijgje Boertje (1853-1939). Helena was eerder op 8-2-1895 in Zwijndrecht getrouwd met Teunis Helderop (1868-1917) en had met hem 9 kinderen gekregen. Toen Teunis Helderop overleed op 22-10-1917 in Zwijndrecht, was hun jongste kind 5 jaar oud. Helena's tweede huwelijk met Hendrikus Roubos is op 15-9-1948 door echtscheiding ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht. Helena Brand is uiteindelijk overleden op 3-3-1950 in Zwijndrecht, 77 jaar oud.

Op 23-12-1948 in Dordrecht, dus 2½ maand na zijn echtscheiding, is Hendrikus Roubos getrouwd met de 46-jarige Sofia Brobbel, dochter van Izaak Brobbel en Magdalena de Bruin. Zij is geboren op 29-4-1902 in Vlaardingen en overleden op 5-9-1986 in Dordrecht. Hendrikus Roubos is overleden 12-9-1962 in Dordrecht. Zijn overlevende zoon en dochter uit zijn eerste huwelijk zijn beiden getrouwd en kregen beiden kinderen.