22 februari 2016

Wie zijn de ouders van Maggeltje Dammesdr. Lodder?

Laatst viel mij op dat mijn voormoeder Lijsbeth Versloot, echtgenote van Pieter Cornelisse Stolk, naar schatting meer dan 20 jaar in leeftijd verschilt met Arie en Trijntje, andere kinderen van haar vader. Wat onderzoek leerde dat haar vader - voor zijn huwelijk rond 1770 met Adriana Breur -  getrouwd was met Maggeltje Dammes Lodder: 
Hardinxveld, 1746, 12 maij "heeft Gerard Janse Versloot acte pro Deo verzogt om te trouwen met Maggeltie Dammes Lodder van Heerjansdam voor memorie".

Huwelijksinschrijving van Gerrit Versloot en Maggeltje Lodder in Hardinxveld.

Maar wie zijn de ouders van Maggeltje Dammesdr. Lodder? Haar vader heet i.e.g. Dammes. De moeder van haar man heette Cornelia, dus Lijsbeth Versloot zou vernoemd kunnen zijn naar Maggeltje's moeder. Volgens haar huwelijksinschrijving zou Maggeltje afkomstig zijn uit Heerjansdam en zij zou naar schatting zo rond 1724 geboren kunnen zijn.

De volgende mannen met de naam Dammis Lodder heb ik gevonden:
  1. Dammis Leenderts Lodder (1680-1765) uit Heerjansdam liet in Ridderkerk in de periode 1702-1719 kinderen dopen met Maria Slorp (±1682-±1744), maar geen daarvan had de naam Maggeltje. Zij zou dan een elders gedoopt nakomertje moeten zijn geweest. Bij de dopen van de kleinkinderen van Dammis Leenderts Lodder en Maria Slorp wordt Maggeltje echter nooit als getuige genoemd.
  2. Dammis Cornelisse Lodder werd op 11-12-1683 in Heerjansdam gedoopt als zoon van Cornelis Dammisz Lodder en Sijgje Jans van Driel. Van deze Dammis is mij verder niets bekend. 
  3. Dammis Cleijsse Lodder werd gedoopt op 14-8-1689 in Heerjansdam als zoon van Cleijs Dammesse Lodder en Pieternelletje Goosens. Ook van deze Dammis is mij verder niets bekend.
  4. Dammis Pieterse Lodder uit Heerjansdam was een zoon van Pieter Lodder en Willempje Isaaks, die op 27-4-1681 in Heerjansdam zijn getrouwd. Van deze Dammis is mij verder ook niets bekend.
De naam Maggeltje of Machteltje komt verder niet in deze familie Lodder voor. Wie waren toch de ouders van Maggeltje Dammesdr. Lodder ?!

19 februari 2016

Bedelaar Albartus Teunis Provily (1838-1906)

Albartus Teunis Provily werd geboren op 19-2-1838 in Klundert als buitenechtelijke zoon van de 25-jarige Catharina Provily (1812-1881), dochter van Izak Izakse Provilij (1777-1839) en Metje de Beer (1777-1857). Catharina is op 38-jarige leeftijd op 16-6-1851 in Klundert getrouwd met Johannes Adrianus van Buijten (1813-1881) uit Oud- en Nieuw-Gastel. Zij hadden één zoontje, Jan Jozinus van Buiten, die in 1851 slechts 22 dagen leefde.

Albartus Teunis trouwde op 25-9-1863 met Johanna van Uijthoven, die rond 1838 in Sprang was geboren als dochter van Dirk van Uijthoven (1801-69) en diens eerste vrouw Adriana Genet (1806-42). Johanna's stiefmoeder was Maria Rosenbrand (1811-79), dochter van Johannes Rosenbrand (1777-1841) en Maria Pruijssers (1777-1863) en daarmee een nakomeling van mijn 17e-eeuwse voorouder Jan Claesz Rosenbrand.
Albartus Teunis en Johanna kregen 6 kinderen in Klundert, waarvan de helft jong is overleden. Vervolgens verhuisde het gezin naar Rotterdam, waarschijnlijk op zoek naar werk.

Albartus Teunis Provily
(1838-1906)
Albertus Teunis Provilij werd op 2 april 1897 opgenomen in de strafinrichting te Veenhuizen wegens bedelarij na een veroordeling te ’s-Gravenhage. Hij was toen al 2 maal eerder veroordeeld wegens bedelen en landlopen. Albertus Teunis was 1,72 m. lang, zijn bovenlijf meette 88 cm, zijn uitgestrekte armen hadden een wijdte van 1,63 m. en zijn rechteroor was 6,3 cm lang. Zijn gelaat wordt als “geel, doorschijnend” omschreven, wat duidt op een minder goede gezondheid. De gevangenen werden in Veenhuizen ondergebracht in slaapzalen van 80 mensen, die overdag werden omgebouwd tot werk- en eetzalen. 

De vrouw van Albertus Teunis, Catharina, is overleden op 29 mei 1897, dus kort nadat haar man in Veenhuizen was opgesloten. Hun 3 overlevende kinderen zijn allen getrouwd. Zoon Jan Adrianus Provily was op 14-3-1888 in Rotterdam getrouwd met Teuntje Bastiana Hazendonk (1862-1937) en had bij dit huwelijk haar zoon Johannes Karel (1886-1931) erkend. Aangezien er verder geen kinderen uit dit huwelijk zijn geboren, is het heel goed mogelijk dat Jan Adrianus helemaal zijn vader niet was. Dochters Aaltje en Dirkje Provily trouwden respectievelijk in 1902 en 1903. Albartus Teunis is in de strafkolonie Veenhuizen overleden op 5-1-1906.

15 februari 2016

Voorouder Scores 2016

Geïnspireerd door Voorouder Scores van anderen, die ik gisteren op Twitter langs zag komen, presenteer ik hier mijn Voorouder Score. In totaal heb ik nu 3884 voorouders gevonden, geteld vanaf mijn ouders (generatie 2): 2191 mannen en 1693 vrouwen.

De meest voorkomende voornaam onder de mannen is Jan. Bij de vrouwen zijn 29 vrouwen meegeteld, waarvan de voornaam onbekend is. De meest voorkomende achternaam in mijn bestand is Van Driel, meteen gevolgd door Spruijt, Oerlemans en Bos.

Samenstelling en breedte van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 3 2 2 0 4 1892 1906
Generatie 4 4 4 0 8 1850 1880
Generatie 5 8 8 0 16 1804 1857
Generatie 6 16 16 0 32 1756 1832
Generatie 7 30 30 0 60 1724 1802
Generatie 8 58 58 0 116 1680 1777
Generatie 9 112 110 0 222 1650 1749
Generatie 10 199 192 0 391 1602 1722
Generatie 11 305 279 0 584 1565 1695
Generatie 12 375 318 0 693 1538 1695
Generatie 13 372 270 0 642 1505 1645
Generatie 14 299 197 0 496 1440 1625
Generatie 15 172 92 0 264 1440 1580
Generatie 16 91 57 0 148 1395 1540
Generatie 17 59 26 0 85 1365 1485
Generatie 18 32 16 0 48 1335 1470
Generatie 19 26 5 0 31 1305 1440
Generatie 20 11 4 0 15 1310 1385
Generatie 21 9 5 0 14 1285 1345
Generatie 22 6 2 0 8 1270 1320
Generatie 23 4 1 0 5 1240 1290

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegste en de laatste bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.

Bovenstaande statistieken zijn gegenereerd met het Aldfaer Voorgeslacht Statistieken sjabloon versie 3.5.01 van René Meijer.


You can read this blog post in English, too: Ancestor Score 2016.

8 februari 2016

Adelborst Cornelis Michielsz Naaktgeboren rond 1700

Michiel Cornelisz Naaktgeboren werd in 1645 in Dubbeldam gedoopt als zoon van Cornelis Michielse Naechtiegeboren ook genaamd Meulenaar. Al gauw verhuisde Michiel naar Amsterdam, waar hij trouwde met Annetje. Zij was op 23-6-1644 in Amsterdam gedoopt als dochter van Huijbert Jansz van der Melse en Femmetje Barents. Michiel en Annetje lieten op 7-10-1674 in Amsterdam een zoon Cornelis dopen. Michiel werd op 11-11-1686 in Amsterdam begraven. Zijn weduwe, Annetje Huijberts, is aldaar begraven.

Cornelis Michielsz Naaktgeboren trouwde op 26-11-1695 in Amsterdam met Magdalena. Zij was op 10-9-1670 in Amsterdam gedoopt als dochter van Johannes Hoogevelt/Haagvelt en Baertje Jans van der Blijcke. Op 17-10-1703 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam was Cornelis Naaktgeboren samen met Bertienna Blijkma getuige bij de doop van Bertieana, dochter van Andries Hooghvelt en Willemijna Steenwijk.

Cornelis Naaktgeboren werd schilder, mogelijk kunstschilder, maar hij was ook zeeman, net als zijn vader. Op 22-9-1698 voer hij uit op het schip “Spiegel” als Adelborst in dienst van de Kamer van Amsterdam. De Spiegel was een pinas, die in 1693 op de werf van Amsterdam voor de Kamer van Amsterdam werd gebouwd. Het schip had 3 masten en een lengte van 144 voet 8,25 duim en een breedte van 26 voet en 8,25 duim.
Het schip vertrok vanaf Texel onder leiding van schipper Jan Gerritsz van Bordeaux. Het deed Kaap De Goede Hoop aan van 24 februari t/m 20 maart 1699 en kwam op 25-6-1699 in Ceylon aan. Op 20-12-1699 vertrok de 'Spiegel' - tezamen met de 'Grimmestein' en de 'IJsselt' - uit Ceylon voor de retourreis. In 1702 werd Cornelis Michielsz Naaktgeboren gerepatrieerd.

Een Pinas

Bronnen: vocopvarenden.nationaalarchief.nlvondel.humanities.uva..nl, www.vocsite.nl, stadsarchief.amsterdam.nl, Stamreeks Naaktgeboren door J.A. van der Giessen en P. Verdonk in "Gens Nostra" 1993.