27 mei 2019

Adriana van Oosterhout huwde een 36-jaar-jongere man die 91 jaar oud werd

De Adriana van Oosterhout in dit verhaal werd geboren op 1-12-1792 en de volgende dag gedoopt in 's-Gravenmoer met als doopgetuige Maria van Oosterhout (1752-1838), huisvrouw van Antoni van Eerssel. Adriana was de middelste van 9 dochters van Cornelis van Oosterhout (1750-1824) en Antonia Boeser (1760-1827). Adriana is een kleindochter van mijn voorvader Jacobus Cornelisz. Boeser (1718-1780. Een andere voorvader waar Adriana ook van afstamt is de 17e-eeuwse Adriaan Cornelisz. van Oosterhout.

Adriana van Oosterhout trouwde 24-jarige leeftijd op 6-7-1817 in 's-Gravenmoer met haar 41-jarige plaatsgenoot Hendrik Konings (1776-1857), zoon van Pieter Konings (1745-1815) en Jenneke van Gool. Hendrik was werkzaam als landbouwer. Hun 40-jarige huwelijk bleef kinderloos. Hendrik Konings is overleden in 's-Gravenmoer op 4-12-1857.

De handtekeningen onder de huwelijksacte van Adriana van Oosterhout en Cornelis Jacobus Mouthaan

Adriana van Oosterhout was 10 maanden weduwe en 65 jaar oud toen zij hertrouwde op 14-10-1858 in 's-Gravenmoer met de 36-jaar-jongere Cornelis Jacobus Mouthaan. Hij was geboren op 16-1-1829 in 's-Gravenmoer als zoon van Alberdina Prins en Nikolaas Mouthaan (1799-1877), die bij de huwelijksvoltrekking van zijn zoon aanwezig was. Adriana van Oosterhout is overleden in 's-Gravenmoer op 16-3-1875 rond 11 uur. Haar tweede huwelijk had 16 jaar geduurd.

21 mei 2019

De tweelingen van Reijnier van Schoonderwoerdt in Leiden

Reijnier (van) Schoonderwoert is gedoopt op 3-5-1731 in Leiden met getuigen Reinier van Schoonderwoert [zijn grootvader] en Lena Houw. Reijnier’s ouders zijn Reijnier (“De Jonge”) van Schoonderwoerdt en Lamberta (“Lambertje”) van der Horst (±1703-1784), die op 8-4-1730 in Leiden in ondertrouw waren gegaan. Zoals de bijnaam van Reijnier’s vader doet vermoeden, heette ook zijn grootvader Reijnier.

Warmoesenier Reijnier van Schoonderwoert ging als j.m. op 29-5-1756 in Leiden in ondertrouw met j.d. Maria (“Marijtje”) van Eijck. Daarbij werd Reijnier geassisteerd door zijn gelijknamige vader. Marijtje werd geassisteerd door haar moeder Marijtje Geluk. Marijtje Geluk was op 12-9-1721 in Leiden in ondertrouw gegaan met metselaarsknecht Gerrit van Eijck en werd daar bij geassisteerd door haar moeder Maria Peereboom. Marijtje Geluk en Gerrit van Eijck lieten op 17-3-1737 in Leiden een dochter Marijtje dopen met getuigen Frans Struijff en Josijntje van Akkeren.

Leiden, 29-5-1756

9 mei 2019

Kort Huwelijk: Evert Prigge & Johanna van Holst in 's-Gravendeel

Op 12-5-1826 in Puttershoek trouwden Johanna van Holst (20) en landbouwer Evert Prigge (22). Een half jaar later, op 28-11-1826 in 's-Gravendeel, kregen zij een baby Barend Prigge, die reeds na 32 dagen is overleden. Evert Prigge is overleden op 16-1-1827 in 's-Gravendeel. Zijn huwelijk had slechts 8 maanden en 4 dagen geduurd.

Evert Prigge had een langwerpig aangezicht met hoog voorhoofd, een ronde kin en een gewone neus en mond. Zijn ogen waren blauw en zijn haar en wenkbrauwen waren bruin.
Hij werd geboren op 2-7-1803 in 's-Gravendeel als enige zoon van Lena Bijvank (±1765-1818) en Barend Prigge (†1808)Evert's vader was afkomstig uit Lengerich bij Tecklenburg in Duitsland. Zijn overlijden werd aangegeven op 19-9-1808 in 's-Gravendeel, toen Evert 5 jaar oud was. Zijn moeder is vervolgens hertrouwd met ene Wouter Derking (±1770-1843). Evert had 5 volle zussen.

Evert's weduwe, Johanna van Holst, werd in Puttershoek geboren op 6-3-1806 als enige dochter van Jacobus van Holst (†1806), die 9 maanden na haar geboorte is overleden. Haar moeder, Pleuntje den Bogter (1782-1871), is hertrouwd met Schilleman Schillemanszoon Vogelaar, die in 1804 weduwnaar was geworden van Aagje Schrijver en ook kinderen had uit zijn eerste huwelijk. 
Johanna van Holst had één oudere broer, Jacob van Holst (1803-1863), die op 24-10-1828 in 's-Gravendeel is getrouwd met Janna Prigge (1807-1855), één van de zussen van wijlen Evert Prigge. Zij kregen een groot gezin, waaronder een zoon Evert van Holst (1840-1888) die 3 maal zou trouwen.

Als weduwe is Johanna van Holst op 20-8-1830 in Puttershoek hertrouwd met Jacob Jacobszoon van der Griend (1798-1884) en kreeg met hem een groot gezin, waarvan 7 kinderen die ouder werden dan 50 jaar. Geen van haar verdere kinderen heeft Johanna vernoemd naar haar jong gestorven oudste zoontje of eerste echtgenoot. 
Johanna van Holst is overleden op 16-3-1884 in Puttershoek, 78 jaar oud. Datzelfde jaar op 13 december is haar weduwnaar overleden, 86 jaar oud. 

1 mei 2019

Claes Cornelisz Tas op het schip “Hellevoetsluijs”

Op 1 mei 1672 verschijnen bij notaris Philips Basteels te Rotterdam:
 - Claes Cornelisz Tas, reisvaardig om als trompetter op het schip “Hellevoetsluijs” naar Oostindië te vertrekken, voor de geoctrooieerde Oostindische Compagnie onder schipper Laurens Maertensz Suijcker, en
 - zijn vrouw Sara Gillis.
Zij maken een testament op van de eerststervende op de langstlevende.
Voor eventuele kinderen is er hun legitieme portie, en er zijn afspraken over hun voogdij. Als hij of zij als eerste sterft zonder kinderen, is er een legaat voor Maijken Cornelis Klerck, haar moeder - of als ze gestorven is voor Lijsbeth Gillis, haar zuster - voor een helft. De andere helft is bestemd voor Maertge Laurens, dochter van Maertge Gillis, haar zuster zaliger.
Een pinas had 3 masten

De “Hellevoetsluis” was een pinas met een lengte van 140 voet en een laadvermogen van 714 ton (357 last), gebouwd in 1671 voor de kamer van Rotterdam op de V.O.C.-werf van Rotterdam. Kenmerkend voor de pinas zijn 3 masten (de fokkemast, grote mast en bezaansmast) en een loopruimte om het achterschip. De “Hellevoetsluis” vertrok voor zijn eerste reis op 4-7-1672 vanaf het eiland Goeree riching Kaap de Goede Hoop. 

Claes Cornelisz en zijn vrouw Sara Gillis hadden in Rotterdam de volgende kinderen laten dopen: 
  1. Jannetje is gedoopt op 28-10-1660 met getuige Elisabeth Jans.
  2. Elijsabeth is gedoopt op 18-12-1663 met getuige Elisabeth Jans.
  3. Cornelis is gedoopt op 25-12-1666 met getuige Barber Cornelisse.
  4. Gillis is gedoopt op 15-11-1671 zonder getuigen.

Bronnen: StadsArchief.Rotterdam.nlVOCSite.nlH. Haalmeijer: Pinassen, Fluiten en Galjassen, Zeilschepen van de Lage Landen, Kustvaart en Grote Vaart, Uitgeverij De Alk BV, 2009.