31 oktober 2014

Willem de Jong kwam in 1944 om door een granaatscherf

Oudoom Willem de Jong sneuvelde tijdens de oorlog in Capelle (NB) op 1-11-1944. Hij was aldaar geboren op 7-1-1899 als jongste zoon van Adriaan de Jong (1850-1899) en Gerdientje Boeser (1861-1936). Willem heeft zijn vader nooit gekend, want die overleed reeds enkele maanden na zijn geboorte. 

Echo van het Zuiden, 10-11-1944

30 oktober 2014

Mijn eerste genealogie post heb ik 2 jaar geleden geplaatst!Genealogie Bos Blog

Blogiversary


Dit zijn enkele van mijn favoriete blog posts van de afgelopen 2 jaar: 

Dol, dwaas of misdadig

Buitenechtelijke relaties en kinderen

Gezinnen

24 oktober 2014

Hun huwelijk werd opgehouden "overmits sij in onechte geseten hebben"

Dordrecht, 24 okt. 1604: Gerit Jansz., hovenier, wed. van Antwerpen, en Anneken Jansdr. van Dortmunt in het Sticht van Munster. "Opgehouden naer het tweedde gebot, overmits sij in onechte geseten hebben noch bij leven van sijne voergaende huijsvrouw, also die van Swijndrecht inde classe hebben geremonstreert". 

Dordrecht rond 1600

21 oktober 2014

Kapitein Jan van Sprang uit Dordrecht en het slavenschip "De Zanggodin"

Op 21-10-1770 vertrok schipper Jan van Sprang met het snauwschip "De Zanggodin" voor een driehoeksreis Middelburg-Guinee-Engeland-Suriname-Middelburg voor de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC). Bij deze zgn. driehoekshandel werden handelsgoederen naar Afrika vervoerd, slaven uit Afrika naar Midden-Amerika gebracht en werden vervolgens plantage-producten naar de Republiek vervoerd.   

Het schip de "Zanggodin" was een snauw, een 17e- en 18e-eeuws zeilschip, eigenlijk een brik met een extra mastje direct achter de bezaansmast, genaamd de snauwmast. Snauwschepen varieerden in gewicht van 48 tot 96 last (een scheepslast was 2000 kg). De helft van de bemanning op de schepen van de MCC werd uit Zeeland gerecruteerd, 15% uit andere delen van het land en 35% uit het buitenland. 

Een snauwschip

10 oktober 2014

Door een wijndt meuwlen doot gheslaghen in 1610

"Item op den 10 off 20 doch ooctobris 1610 is den predicant tot Oosterwijck bij Gorckum, na huys gaende, door een wijndt meuwlen doot gheslaghen, met name Plattevoet," dominee David du Pierre.