20 september 2013

Jan Jansze de Jong moest God en Justitie om vergiffenis bidden

Op 21 september 1650 werd Jan Jansze de Jong bij het Hof van Holland "gecondemneerd God en de Justitie om vergiffenis te bidden en in eene mulete van ƒ 50,-". Daarbij werd aan Hendrik van Gils, schout van 's-Gravenmoer, Sauvegarde (een vrijbrief, vrijgeleide) verleend.

Jan weigerde echter te voldoen aan deze eis van het hof. Daarom heeft het Hof van Holland op 24 november "geordonnt. dat 't zelve in haar priesentie door den substituue van den Adv[iseur]-Fiscaal zal worden gedaan".Bron: GaHetNa.nl.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten