16 augustus 2013

Neeltien Cornelisz. Polderman beviel tijdens haar ondertrouw

De kerk van de Sint Anthoniepolder
Reeds tijdens haar ondertrouw was Neeltien Cornelisz. Polderman in het kraambed bevallen. Als lidmaat van de kerk in de Sint Anthoniepolder mocht Neeltien vanaf 12 oktober 1710 niet meer aan het Avondmaal verschijnen, maar net voor kerst - op 24 december - werd zij weer toegelaten.
Daarvoor had Neeltien de volgende 3 vragen moeten beantwoorden:
  1. Of sij wel van herten berouw hadde over de sonde en ergenisse aan de gemeijnte gegeven, waarop sij antwoorde, dat sij groot berouw hadde.
  2. Of sij de Censure van de Kerkenraad billikte.
  3. Of sij voornam en beloofde onder de bijstant van Gods Geest voorstaan stigtelijk te leven.
Deze vragen beantwoordde Neeltien met betooning van veel ernst met "Ja".

Dat deze maatregel alleen Neeltien betrof en niet haar man had ermee te maken dat van hun beiden alleen Neeltien lidmaat was. 

Neeltien was op 29 November 1682 gedoopt in de Sint Anthoniepolder als dochter van Cornelis Jacobs Polderman en diens eerste vrouw, Maeijken Simons Polderdijk. Vanwege het grotendeels ontbreken van de doop- en trouwboeken van de Sint-Anthoinepolder heb ik echter geen flauw benul wie Neeltien's echtgenoot was.  

Bron: L.H. Oosten, J.C.J. Versteeg: Sint Anthoniepolder een kerk in de Hoeksche Waard (Vijfeneenhalve eeuw kerkgeschiedenis van Sint Anthoniepolder 1357-1907), 2007

Geen opmerkingen:

Een reactie posten