30 april 2018

Barent Aldoot (†1715) had zijn naam niet mee

Een fluitschip
Barend Aldood is op 2-10-1705 als matroos uitgevaren op het fluitschip "Belois" voor de kamer van Zeeland onder kapitein Cent van Dongen. Zij deden de kaap aan van 6 febr. tot 1 maart en kwamen aan in Ceylon op 28-8-1706. Als begunstigde had Barend zijn moeder Marritie Barends (±1650-1706) opgegeven. Zijn vader was Cornelis Geerits Aldoot, die afkomstig was uit Zuidland en op 30-4-1673 in Rotterdam was getrouwd. Barend had o.a. een broer Johannes.

Barend Aldood is niet meer naar Rotterdam teruggekeerd en op 30-4-1715 in Azië overleden. Het fluitschip "Belois" werd op 16-11-1716 in Batavia in Indonesië uit de vaart genomen en onttakeld.

Bronnen: V.O.C. opvarenden bij het nationaal archiefhuygens.knawrotterdam.digitalestamboom.nl.

20 april 2018

Dit echtpaar stierf in dezelfde week

In 's-Gravendeel werd op 21-4-1731 het lijk van Cornelis Willems Vogelaar aangegeven om te worden begraven. Slechts 2 dagen later werd ook het lijkt van zijn weduwe, Hadeweij Aartse Groenewout, aangegeven. In haar geval was de aangever een broer van haar man, Schilleman Willemsz. Vogelaar (1686-1735) uit Maasdam. Mogelijk stierven zij beiden ten gevolge van een besmettelijke ziekte.

Aangifte van begraven van 2 echtelieden 2 dagen na elkaar

Schilleman en Cornelis Vogelaar waren zonen van Willem Bastiaansz. Vogelaar (1644-1698) en zijn vrouw Annetje Cornelisse van Vliet (1645-1719), die op 9-12-1676 in Puttershoek zijn getrouwd. Een ander kind uit dat gezin was Grietje Willems Vogelaar, die op 17-5-1716 in Maasdam getuige was bij de doop van Annigje, dochter van bovengenoemde Cornelis Willems Vogelaar en Hadewei Aarts Groenewoud. De getuige bij de doop van hun zoon Willem Vogelaar (1727-1780) was Arjaantje Gelderblom, de vrouw van Pleun Willemsz. Vogelaar (1684-1728). Cornelis en Hadewei lieten nog een 3e kind dopen op 1-8-1723 in Maasdam met de naam Aart.

17 april 2018

De 2 huwelijken van Jacoba van Nulck (1747-1803)

De Amsterdammer Jan van Nulck (1766-1834) noteerde:  

"Op den 19 April 1793 des Vrijdags Morgen Ca 2½ Uuren is mijn Zuster Jacoba Van Nulck, Weduwe van Jacobus van Eijl, in de Kraam bevallen van Een Zoon welke des Avonds circa 9½ Uuren Overleeden is, en den 26 April 1793 begraaven is des Morgens om 8½ Uuren in de Oude Kerk.

Oude Kerk,  Amsterdam
Jacoba van Nulck was geboren op 18-6-1747 in Amsterdam als dochter van zilversmid Dirk van Nulck (1720-1809) en zijn vrouw Antje Rozier (1722-1802). Op 25-6-1766 had Jacoba haar belijdenis gedaan. Over Jacoba's eerste huwelijk noteerde Jan: 

"Op den 30 May 1775 is mijn Zuster Jacoba van Nulck in den Echtenstaat getreden met Hermanus Zwartenhoff. Zijnde getrouwt door Do. Wilhelmus van den Broek op dinsdag Morgen om Elf Uuren in de Nieuwe Kerk."

Hermanus Zwartenhof was een zoon van Jacob Swartenhof en Elisabeth Cornelisse en gedoopt op 23-6-1751 te Amsterdam. Zijn huwelijk met Jacoba van Nulck duurde slechts 5 jaar: 

"Op den 31e October 1780 des Dinsdagsmorgen Om half Agt Uuren is mijn Broeder Hermanus Zwartenhoff overleden, in den Ouderdom van 29 Jaaren & 4 Maanden en op Maandag den 6e November ter Aarde besteld in de Westerkerk.

11 april 2018

Willem van Walkom (1762-91) werd geëxecuteerd in Utrecht

Willem van Walkom, 29 jaar oud en geboren in Utrecht, werd veroordeeld wegens diefstal, beroving en geweldpleging. Hij moest de proceskosten betalen en zou worden opgehangen en daarna tentoongesteld. In "De Navorscher" van 1873 schrijft C. Kramm:
Bij eene sententie van het Hof Provinciaal van Utrecht van 29 januarij 1791 werd omtrent den ter dood veroordeelden Willem van Wankom bepaald, dat nadat hij gehangen zou zijn, volgens de sententie, "het doode ligchaam van den gevangen zal worden gebragt naar het Zeijsterand om daar gehangene te worden aan de galg, andere ten afschrik en exempel".
Willem van Walkom was gedoopt op 11-4-1762 in Utrecht als zoon van Willem van Wankom sr. en zijn vrouw Johanna Godvree (±1730-1803). Willem jr. trouwde op 2-7-1782 in Utrecht met Adriana Pot (±1758-1836). Zij lieten aldaar op 2-4-1783 een dochter Johanna dopen. 

Vijf jaar na de executie van Willem van Walkom, op 16-8-1796 in Utrecht, is Adriana Pot hertrouwd met Cornelis van der Sluijs (±1750-1833), die weduwnaar was van Lena van Wankum. Cornelis was metselaar en woonde in Utrecht buiten de Weerdpoort. Hij had zes kinderen uit zijn eerste huwelijk, waaronder een gelijknamige zoon Cornelis Verluijs (1785-1871), die een voorouders is van mijn neefjes Thom en Perre Bos. Met Adriana Pot kreeg Cornelis van der Sluijs nog 3 kinderen: Jacobus, Jannigje en Abraham van der Sluijs. 

Zicht op de voormalige Weerdpoort van Utrecht.

Bronnen: Archieven.nl, De Navorscher


5 april 2018

2 x 3 huwelijken: Simon Nieuwenhuijsen & Helena van der Wou

Simon Jansen Nieuwenhuijsen en zijn 3e vrouw, Helena van der Wou, zijn allebei 3 maal getrouwd, terwijl Helena ook nog met één van Simon's schoonzoons is getrouwd. Vervolgens trouwde Simon's kleinzoon Abraham Quist in 1723 met Helena's kleindochter Helena Stoffelsen Precijs. Dit speelde zich allemaal af in de omgeving van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen.

Steenbergen rond 1740

Simon Jansen Nieuwenhuijsen

De 3 vrouwen van Simon Jansen van Nieuwenhuijsen zijn
  1. Catalijntjen Piersen Scheij, getrouwd rond 1665. Zij is overleden tussen begin 1687 en de zomer van 1692.
  2. Catharina Dircks van der Schee, ondertrouwd op 15-7-1692 in Nieuw-Vossemeer. Zij was weduwe van Reijnier Pieterse van Hulst en had waarschijnlijk o.a. een dochter Maria uit haar eerste huwelijk, die zou trouwen met Stoffel Precijs. Catharina van der Schee is overleden vóór de zomer van 1692.
  3. Helena van der Wou, getrouwd op 26-6-1707 in Nieuw-Vossemeer. Zij was toen weduwe van Matthijs Precijs.
Simon Jansen van Nieuwenhuijsen was getuige bij de volgende dopen:
  • Op 18-08-1697 bij de doop van Katharina Pieters Nieuwenhuijsen [grootvader vaderszijde].
  • Op 03-08-1698 bij de doop van Sijmon Antonisse Quist [grootvader moederszijde].
  • Op 27-08-1702 bij de doop van Catharina Stoffels Precijs (jong overl.) [stiefvader van vader].
  • Op 15-10-1705 bij de doop van Catharina Antonisse Quist [grootvader moederszijde].
  • Op 22-01-1708 bij de doop van Catharijna Stoffelse Precijs [stiefvader van vader].
  • Op 17-06-1708  bij de doop van Helena Leenderts Precijs [stiefvader van vader].