24 maart 2013

Cornelis Langeweg en het schip "Bredenhof"

Cornelis Jansz Langeweg uit Lage Swalouw was als bosschieter in dienst bij de V.O.C. Een bosschieter was een ervaren matroos, die ook belast was met het afvuren van een kanon.
Cornelis vertrok op 26-5-1748 uit Texel voor de Kamer van Hoorn op het nieuw gebouwde schip "Bredenhof" onder leiding van kapitein Frederik Jansz. van Winsum. Het schip had 3 masten en een laadvermogen van 425 last (=850 ton). Het was 136 voet lang. De bemanning bestond uit ca. 220-250 koppen.
Cornelis kwam op 30-9-1748 aan in de Kaap, waar hij op 20-10-1748 weer vertrok om op 24-2-1749 in Batavia in Indonesië te arriveren. 
Op 6-5-1749 is Cornelis Langeweg weggelopen en daarmee eindigde zijn verbintenis met de V.O.C.. Zijn moeder, Neeltje Huijgens, werd als zijn begunstigde vermeld.

Batavia, Java, Indonesië, in 1681

Op 6-10-1750 voer het schip "Bredenhof" opnieuw uit. Dit keer was soldaat Pieter Ooms uit Luijkerland aan boord. Het schip kwam op 31 januari aan in de Kaap en vertrok weer op 16 februari, waarna het op 26-5-1751 in Batavia aanmeerde. Pieter Ooms zou uit dienst gaan op 31-8-1753 in Azië.

In december 1752 verliet het schip "Bredenhof" de Zeeuwse wateren onder kapitein Jan Nielsen voor een derde reis naar de Oost. Het liep echter vast op 6-6-1753 op een rif in het Kanaal van Mozambique, 13 mijl uit de kust, 1 mijl van de eilanden van Agoa. Daar is het toen gezonken. 
De lading bestond uit 14 vaatjes Nederlandse munten uit 1752, 29 kisten met baren zilver (elke baar zilver woog 2 kilo) en een kist met 5000 gouden dukaten. Deze munten waren bedoeld om specerijen en zijde te kopen. De schipper gooide het zilver overboord om plundering te voorkomen. Het goud werd bij de ondergang van het schip veilig gesteld. 

Bronnen: VOC Opvarenden bij het Nationaal Archief, vocsite.nl, wrecksite.eu en Wikipedia.

14 maart 2013

Kloppen de jaartallen?

Het loont de moeite om af en toe eens met een kritische blik te kijken naar de datums in je genealogische database.

Zijn er datums die onwaarschijnlijke of onmogelijke situaties voor je voorouders creëren? Werden er te veel kinderen geboren in hetzelfde jaar? Zijn je voorouders getrouwd in hun jeugd, of kreeg een vrouw kinderen op een onwaarschijnlijke hoge leeftijd? Dergelijke problemen wijzen op verkeerde gegevens of verkeerde voorouders. Andere problemen veroorzaakt door "slecht rekenen" kunnen leiden tot het overslaan van een generatie. Begin gewoon eens met optellen en aftrekken van jaartallen en kijk wat je opvalt.

Je kunt daarbij gebruik maken van o.a. deze genealogische analyse programma's:
 • Het programma Genealogica Grafica kan mogelijke fouten opsporen, zoals te snel opeenvolgende geboortes of te ver uit elkaar liggende geboortes in één gezin.
 • De website Bonkers spoort inconsistente gegevens op in een GedCom bestand. 
 • Met GedCom View and Compare kun je 2 GedCom bestanden met elkaar vergelijken.
 • Het programma GedCompare kan mogelijke dubbele gegevens in een GedCom bestand opsporen.
 • Met GenMerge kun je dubbel voorkomende personen in een GedCom bestand opsporen en samenvoegen.
 • Met Ged-InLine kun je gratis online een GedCom bestand valideren.
 • Analyze is een commando regel programma dat niet-verbonden personen opspoort in een GedCom bestand.
 • De GedCom Service Programs van Duitse makelaardij kan een GedCom bestand controleren en naar mogelijk dubbel voorkomende personen zoeken. Verder kan een selectie van een GedCom bestand worden geëxporteerd, opdat je niet al je gegevens met anderen hoeft te delen.

12 maart 2013

Rochus Jacobsen en Anneken Aerts trouwden in 1616 in Nieuw-Lekkerland

"Naer dat, soo hier asl. tot Nieu-Leckerlant hare wettige geboden onverhindert gehadt hebben, Rochus Jacobsen, jongman van Streef-kercke, met Anneken Aerts, jongedochter van Nieu-Leckerlant, soo zijnse den 11 December tot Nieuleckerlant inden houwelijcken staet bevesticht."

Rochus Jacobsen (van Esch) is gedoopt op 9-8-1587 in Streefkerk [bron: DB-Streefkerk] als zoon van Jacob Schalcxsen (van Esch) en Maritgen Roken. Rochus is overleden op 31-12-1669 in Streefkerk [bron: OV1990]. Rochus Jacobsen was getuige bij de ondertrouw van Schalck Jacobsen (van Esch) en Claesgen Gerrits op 30-12-1621 in Streefkerk. Ook was hij in Streefkerk getuige bij de dopen van zijn neefjes Claes Schalcken (van Esch), Cornelis Jansz Verleck en Rokus Ariense de Bes. 
Rochus Jacobsen trouwde op 11-12-1616 in Nieuw-Lekkerland [bronnen: OV1990, TB-Streefkerk] met Anneken Aerts (Verleck). Anneke was een dochter van Aert Jansz (Verleck) en haar grootvader van moeder’s zijde heette Pieter.

Kinderen van Rochus en Anneken:
 1. Grietgen Rochus (Grietie Roke) (van Esch) is gedoopt op 12-11-1617 in Streefkerk [bron: DB-Streefkerk als dochter van Rochus Jacobsen (van Esch) en Anneken Aerts (Verleck). Bij de doop van Grietie Roke waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Theuntgen Pieters [aangetrouwde tante moederszijde], Schalck Jacobsen (van Esch) (ovl. vóór 1665) [oom vaderszijde] en Ariaentgen Schalcken (van Esch) (±1565-ná1617) [oudtante vaderszijde]. Grietie werd genoemd als lidmaat in Streefkerk in 1664 en 1671. Grietie Roke trouwde met Ariaen Jansz de Bes, zoon van Jan Adriaensen de Bes en Anna Maertens. Hij is gedoopt op 22-12-1619 in Streefkerk [bronnen: OV-2005, DB-Streefkerk]. Bij de doop van Ariaen was de volgende getuige aanwezig: [misschien] Egbert Ariaenssen de Bes (±1570-vóór1631) [oom vaderszijde]. Van Grietie Rochus en Ariaen Jansz zijn 6 kinderen bekend. 
 2. Ariaentgen Rochus (van Esch), gedoopt op 17-5-1620 in Streefkerk [bronnen: OV1990, DB-Streefkerk]. Bij de doop van Ariaentgen waren de volgende getuigen aanwezig: [waarschijnlijk] Pieter Jacobsz (van Esch) (1590-na 1620) [oom vaderszijde] en [waarschijnlijk] Delijaentje Aerts Verleck (±1595-ná1626) [tante moederszijde].
 3. Arien Rochusz (van Esch), gedoopt op 2-10-1622 in Streefkerk [bronnen: OV1990, DB-Streefkerk]. Bij de doop van Arien was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jan Aertsen Verleck (±1582-±1663) [oom moederszijde].

6 maart 2013

Pieter van Kooten (†1809) en de slagersfamilie Van der Straten

Op 7-8-1762 in Dordrecht ging Hadewij van der Straten in ondertrouw met  Pieter van Kooten (†1809). Pieter was waarschijnlijk militair; hij woonde met zijn gezin achtereenvolgens in Den Briel (1763), Schoonhoven (1766), Dordrecht (1770-1778) en Puttershoek (vanaf 1778). 
Pieter's vader heette Willem. Pieter's oudste dochter, Heijndrina, kan naar zijn moeder zijn vernoemd, want het was de tweede dochter, Ida, die naar de moeder van zijn vrouw werd vernoemd. Pieter werd waarschijnlijk in Den Haag geboren. Ik zoek zijn ouders en verdere voorouders. 

Pieter's vrouw, Hadewij van der Straten (1738-1803), kwam uit een Dortse slagersfamilie. Voorvader Frans van der Straten (1651-1708) verhuisde vanuit Den Haag naar Dordrecht, waar hij in april 1677 het Poorterschap verkreeg. Poorter is een historische benaming voor een burger die zich het recht had verworven binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen. 
De acte van 1677 waarin Frans van der Straten het poorterschap van Dordrecht verkreeg
Op 14-9-1751 sloot de slager Frans van der Straten een hypotheek af van ƒ1000,- op een gebouw aan de Voorstraat in Dordrecht. Zijn zoon Aart werd in 1703 opgenomen in het vleeshouwersgilde. In 1723 werd kleinzoon Frans, Hadewij's vader, opgenomen in het vleeschhouwersgilde van Dordrecht. 


Een vleeshouwer aan het werk