23 november 2015

Het noodlottige ongeluk van Jannigje Goud in 1816

In de Rotterdamsche Courant van 28-11-1816 las ik over een noodlottig ongeluk op de Ophaalbrug bij de Sluispoort in Dordrecht op de zaterdagmiddag daarvoor. Een koets reed de brug op, terwijl een vrouw uit 's-Gravendeel op de brug stond. Bij het opzij gaan voor de koets, leunde zij achteruit tegen de leuning van de brug, die terugweek, waarna de vrouw in het water viel. Hoewel zij vrij snel uit het water werd gevist en nog geneeskundige hulp werd geboden, heeft zij geen teken van leven meer gegeven. Zij was weduwe en liet kinderen na, waarvan de jongste nog maar 13 jaar oud was.

Rotterdamsche Courant, 28-11-1816

Na wat zoeken op WieWasWie.nl met het jaar 1816, de plaats 's-Gravendeel en opvolgende beginletters, was het raak bij de G: Jannigje Goud is overleden op 23-11-1816, de zaterdag waarop het noodlottige ongeluk plaats vond.

De brug bij de Sluispoort in Dordrecht
Jannigje Goud werd geboren op 26-3-1766 in Strijen en 4 dagen later gedoopt. Haar ouders waren Teunis Arijsz Goud en Maaijke Cornelisse Molendijk. Zij trouwde met Huibert van Moerkerken uit 's-Gravendeel en ging met hem in 's-Gravendeel wonen. Huibert was een zoon van Hendrik van Moerkerken en Maria van Rossem. Van 's-Gravendeel ontbrekende doopdatum en Huibert's overlijdensdatum kan ik ook niet vinden, maar zijn vrouw was weduwe bij haar overlijden.
 
Huibert van Moerkerken en Jannigje Goud hadden 5 kinderen, die de volwassen leeftijd bereikten en trouwden, wat 1 kind meer is dan genoemd in het krantenartikel. De eerste 4 kinderen werden keurig naar de grootouders vernoemd: Maria, Teunis, Hendrik en Maaike. De jongste dochter Anna is op 5-12-1804 in 's-Gravendeel geboren en was dus ruim een jaar jonger dan gemeld in het krantenartikel.

16 november 2015

Beurtschipper Hendrik Jacob Notebaard verloor een bankbiljet

Beurtschipper Hendrik Jacob Notebaard (40) verloor in 1896 een bankbiljet van ƒ60 uit zijn gebreide beurs.

Nieuwsblad van het Noorden, 5-5-1896 

Hendrik Jacob Notebaard was op 16-11-1855 te Breskens geboren als zoon van Janis Notebaart en Cornelia Ossewaarde (†1866). Kennelijk werd de situatie in bovenstaand bericht wat al te dramatisch voorgesteld, want Hendrik Jacob zou op 29-7-1903 in Rotterdam trouwen met de 49-jarige Leintje Kind, dochter van Pieter Kind en Johanna Louwe en weduwe van Johannes Pieter Blokzeijl. Leintje overleed tijdens de oorlog op 16-3-1943 in Rotterdam, 89 jaar oud. Hendrik Jacob overleed kort daarna op 9-9-1943 in Rotterdam. 

9 november 2015

Grietje Frans Vermeer maakte in 1644 bezwaar tegen Goert Peter's ondertrouw

Goert Peter Michielsen, jongeman, geboren te Helvoirt, ging op 9 november 1644 in Sprang in ondertrouw met Janniken Jans, jongedochter van Capelle, en beiden wonende te Sprang. Het derde gebod voor dit huwelijk werd opgehouden door de dochter van Frants Vermeer te Capelle en vervolgens is de bruid overleden. Het huwelijk ging dus níet door.

Sprang

Mijn voorouder Frans Fransen Vermeer had maar één dochter, Margrietgen. Hij liet haar op 14-10-1618 dopen in Capelle. Zij was degene die bezwaar maakte tegen bovenstaand huwelijk, want Grietien Frans en Goijert Pietersz, wonend te Sprang, hadden op 30-8-1643 in Capelle een dochter Marijtgen laten dopen. Het kwam echter nooit tot een huwelijk tussen Grietje en Goert.

Goert Petersen, nog steeds jongeman, ging op 2 juli 1647 in Sprang in ondertrouw met Peterken Hendricks, weduwe van Hendrick Denessen, en dat huwelijk werd op 11 augustus voltrokken. Griet Frans Vermeerendr. liet op 23-4-1651 in Capelle opnieuw een buitenechtelijk kind dopen, Jacob.

5 november 2015

Met welke Lodewijk Faasen was Wouterina Ridderhof gehuwd?

Mijn voorouders Pieter Faassen (1772-1849) en Cornelia van der Koog (1774-1854) hebben een zoon Lodewijk Faassen, die vernoemd is naar zijn grootvader. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat deze Lodewijk een gelijknamige neef heeft, de zoon van Pieter's broer Johannes Faassen (1776-1837) en diens vrouw Elizabeth Vroege (1774-1844).

Op de website van het Regionaal Archief Dordrecht vond ik een huwelijk tussen Hendrika Wouterijna Ridderhof en Lodewijk Pietersz. Faasen, maar de namen van de kinderen die ik aanvankelijk voor dit echtpaar vond, waaronder een dochter Elisabeth, geboren rond 1822, pasten beter bij Lodewijk Johannesz. Faassen. En die stonden ook weer vermeld bij het overlijden van de Lodewijk Faassen, die gehuwd was met een dochter van Nicolaas Ridderhof.
Verder vond ik 2 zonen genaamd Nicolaas en Nicolaas Lodewijk, die beiden - naar schatting - rond 1825 zijn geboren en dat leek mij vreemd. Het paste allemaal niet goed in elkaar.

Daarom besloot ik mijn onderzoek uit te breiden met de familie Ridderhof. Nicolaas Ridderhof  en Meggelina van Meggelen bleken, behalve een zoon Wouter, 3 dochters te hebben: Hendrika Wouterina, Wouterijna en Cornelia. Vervolgens vond ik ook 2 huwelijken Faasen-Ridderhof. Beide, gelijknamige neven waren getrouwd met 2 zusters met deels dezelfde naam!!

Dordrechtsche Courant, 3-13-1851