15 december 2013

Cent Gijsbertsz vond dat de chirurgijn zijn vrouw zieker had gemaakt

De Puttershoekse chirurgijn Aron Marinisen eiste op dinsdag 11-7-1634 te Puttershoek van Cent Gijsbertsz. betaling van 9 gld. 3 stuivers over het cureren van zijn huisvrouw zaliger, "noch in haren doot bedde ende dranck gemaeckt als mede eens gelaten ter aders". Cent was het hier niet mee eens en zei dat de toestand van zijn vrouw na behandeling door de chirurgijn erger was geworden.

Mijn voorvader Cent Gijsbertsz. was op 25-10-1610 in Puttershoek getrouwd met Neeltgen Ariensdr., j.d. van Heinenoord. Zij kregen meerdere kinderen, waarvan de jongste, Gijsbert, werd gedoopt op 17-7-1633 in Puttershoek. Neetgen is binnen een jaar na de geboorte overleden. Op 28-10-1634 werd er te Puttershoek een betaling geboekt vanwege verkochte kleding van de vrouw van Cent Gijsbertsz.

Cent Gijsbertsz. was op 2-7-1634 in Puttershoek hertrouwd met Maergien Cornelisdr., een dochter van Cornelis Meeusz. Capiteijn. Met haar kreeg hij nog 2 kinderen: Cornelis en Coen. Cent overleed in 1639-40. Op 10-3-1640 waren er nog 3 kinderen van Cent en zijn eerste vrouw Neeltgen in leven, die elk 12 pond van hun stiefmoeder Maergien zouden ontvangen, zodra het erfhuis gecollecteerd zou worden.

Cent's nakomelingen zouden de naam Bosman voeren. Eén van zijn nakomelingen was Pleuntje Cente Bosman (1692-1767), die 3 maal trouwde. Haar eerste man was Leendert Cornelisse Bos (1693-±1725). Uit dat huwelijk stamt onze familie Bos.

Puttershoek

Bronnen: K.J. Slijkerman: "Het geslacht Capiteijn uit Puttershoek" in Ons Voorgeslacht Jg 64 December 2009, Prometheus Kwartierstaten V, Streekmuseum Heinenoord, oudputtershoek.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten