23 juni 2016

Het graf van Leendert Jacobsz Besemer in Hendrik-Ido-Ambacht

Deze grafzerk in de kerk van Hendrik-Ido-Ambacht toont het wapen van de familie Besemer.

Leendert Jacobsz. Besemer huurde in 1561 land te Hendrik-Ido-Ambacht van de weduwe van Jacob Gijsbertsz. Besemer (zijn moeder), van de weduwe van Aert Gijsbertsz. Besemer (zijn tante) en van Willem Jansz. te Oud-Alblas.

Leendert's ouders waren Jacob Gijsbertz. Besemer, die rond 1541 is overleden, en Heijltge Willems, die uit Ridderkerk afkomstig was. Leendert's oom, Aert Gijsbertz. Besemer, woonde in Oud-Alblas, waar hij in 1548 heemraad was.

Leendert Jacobsz. Besemer stierf op 24-6-1611 en werd begraven in de kerk van Hendrik-Ido-Ambacht.

20 juni 2016

De ouders van Cornelis Cornelisse Klootwijk in Heinenoord

De autoriteit op het gebied van de familie Klootwijk - voorouders van de oma, waar ik naar ben vernoemd - is natuurlijk de website klootwijk.net. Helaas heeft een autoriteit het ook weleens fout.

Zo heeft het me ooit lange tijd gekost om de beheerder van de website te overtuigen van het bestaan van mijn grootmoeder. Zij is relatief jong gestorven en wellicht is dat de reden dat een verre neef haar bestaan vergeten was bij de opsomming van de familieleden. Ook was er onduidelijkheid over haar geboortejaar. Uiteindelijk bracht een foto van de grafsteen van mijn grootouders uitkomst.

Vorige week stuitte ik op Cornelis Cornelisse Klootwijk, die samen met Gieltje Ariens van Wijk kinderen liet dopen in Heinenoord in de periode 1709-1715. Op bovengenoemde website wordt hij opgevoerd als zoon van Cornelis Leenderts Klootwijk en Aariaantje Pleunen Houck in Klaaswaal. Een analyse van de doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis Klootwijk en Gieltje van Wijk bij GaHetNa.nl heeft mij er echter van overtuigd dat hij de op 25-4-1677 in Heinenoord gedoopte zoon is van Kornelis Krijnen Klootwijk en Magdaleentje ("Lijntie Cornelis") Weeda. Die Cornelis heeft immers wèl zussen met de namen Jacoba en Adriaantje.

Cornelis Cornelisse Klootwijk werd op 25-4-1677 in Heinenoord gedoopt
als zoon van Cornelis Crijnen en Lijntie Cornelis.

17 juni 2016

Op het slagveld geboren...

Koopvrouw Frederika Louisa Wilhelmina van Beusekom was op 18-5-1864 in Utrecht getrouwd met Jean Paradies. Zij was geboren op 18-6-1815 "op het slagveld tussen Quatre-Bras en Waterloo" als dochter van Gijsbertus van Beusekom en Anna Verkerk. Zij is overleden in Utrecht op 11-1-1886. Haar man Jean was aldaar overleden op 14-12-1884. Jean was geboren op 30-7-1812 in Vlissingen als zoon van metselaar Johannes Paradies en Cornelia Pietersen.

Rotterdamsche Courant, 5-6-1865

De Slag bij Waterloo vond inderdaad plaats op 18-6-1815 en de Slag bij Quatre-Bras werd 2 dagen eerder uitgevochten. De baby is vernoemd naar Frederica Louisa Wilhelmina van Pruisen (1774-1837), de echtgenote van de Nederlandse koning Willem I.

12 juni 2016

In 1608 had de vrouw van Goosse Jacobsz een gebroken been

Dirck Pietersz, de zoon van Pieter Dircxsz Verschoor, had het gebroken been van de vrouw van Goosse Jacobsz veroorzaakt, zoals bleek op de rechtdag in IJsselmonde van 12 juni 1608:

Goosse Jacobsz, eijsscher contra Pieter Dircxsz Verschoor, verweerder. D'eijsscher eijscht indempnatie vande alsulcke veertich guldens als schoudt ende heemraden rechtelijk hebben belooft aen meester Jan Aelbrechtsz, cherugijn vuer het curereren zijnder huijsvrouwe gebroocken been alsoo t zelve faict door Dirck Pietersz zijn zoon is te werck gebrocht, concludeert daer op tot condempnatie cum expensis.
Heemraden ijsen dat partijen bijden anderen sullen compareren op hope van goet accoordt ende soo niet acoorderen sullen heemraden ter naester vierschaer wijsen ofte slagen als recht is. Goosse Jacobz benadrukte zijn eis nogmaals op de rechtdag op den thienden julius anno XVIC acht. De heemraden "condempneren den gedaagde inden eijs des aenleggers cum expensis". Pieter Dircxsz Verschoor moest dus betalen. 

8 juni 2016

Jan de Jong kwam op 8-6-1932 om bij socialistische rellen

Johan (Jan) de Jong werd op 8-6-1932 gedood bij socialistische rellen in Boskoop. Hij was rond 1908 in Gouda geboren als zoon van Arie Pieter de Jong (±1881-1946) en Adriana Sirre. Jan trouwde zelf op 16-3-1927 in Waddinxveen met Dirkje Britsemmer uit Hazerswoude.

Eind oktober 1929 veroorzaakte de ineenstorting van de beurs op Wallstreet een wereldwijde econonomische crisis. In de loop van 1930 werd ook Nederland in de crisis betrokken. Na 1932 werden arbeiders en kantoorbedienden bij tienduizenden ontslagen. In de winter van 1936 op 1937 waren er in Nederland meer dan een half miljoen werklozen en dat bleef tot 1940 ongeveer gelijk. Er werd honger geleden, kinderen konden niet behoorlijk gekleed worden, huurschulden liepen op en mensen werden hierdoor uit hun woningen gezet.

Op woensdagmiddag 8-6-1932 vond te Boskoop een vergadering plaats van een groot aantal werkloozen uit die plaats, waarbij zich tevens een groep communisten uit Gouda had gevoegd, waaronder Jan de Jong. Na de vergadering wilden de demonstranten in optocht naar de burgemeester trekken met wie ze een deputatie wilden laten spreken. Omdat de burgemeester die morgen reeds 2 deputaties had ontvangen, weigerde hij dit keer. Daarop kwam het tot zeer ernstige ongeregeldheden, waarbij de gemeenteveldwachter in het nauw werd gedreven en zijn sabel trok. Eén van de demonstraten, Jan de Jong, werd daarbij dusdanig gewond, dat hij enkele minuten later aan de gevolgen van zijn verwondingen overleed. De veldwachter zelf werd aan zijn knie en voet verwond en naar huis gebracht. Tien andere demonstranten raakten licht gewond.

Gouda
De volgende dag sprak de “Goudsche afdeling der communistische partij naar aanleiding van het gebeurde te Boskoop” over “het beestachtig optreden tagen de demonstreerende arbeiders te Boskoop, waarbij een arbeider, kameraad Jan de Jong, werd vermoord”. Zij protesteerden tegen dezen “georganiseerden moordaanslag op werkloozen” en eisten een pensioen voor “de weduwe en de wezen van dezen vermoorde kameraad van gemeente- of rijkswege”.

Op vrijdag arresteerde de maréchaussee te Boskoop een tuinbouwer die bij de onlusten de leiding had. Hij werd naar het Huis van Bewaring in Den Haag overgebracht. Het lijk van De Jong werd naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. De begrafenis van “de bij de relletjes gedooden arbeider J. de Jong” vond plaats op 13 juni om 2 uur op de Algemene Begraafplaats in Gouda.

Bronnen: kranten.kb.nl (de Nieuwe Tilburgsche Courant en het Algemeen Handelsblad), binnenbuitenpost.nl.

1 juni 2016

Waar bleef Bastiaan Pieters Munter uit Dubbeldam?

Wanneer mensen verhuizen lijken ze vaak verdwenen of jong gestorven. Zo lieten mijn voorouders Pieter Bastiaans Munter en Teuntje Anthonissen Duijser op 9-9-1725 in Dubbeldam een zoon Bastiaan Pieters Munter dopen, waar ik verder nooit iets over tegen was gekomen.

Op de website marechausseesporen.nl vond ik een Jan Munter, die in de periode 1851-1873 bij de marechassee zat en op 27-5-1822 in Strijen werd geboren. Bij www.wiewaswie.nl bleek dat hij een zoon was van Hendrik Munter (1772-1836) en Pleuntje de Jong. Zijn grootouders worden daar genoemd als Bastiaan Munter en Josijna van Vliet. Bij de Families Of South-Holland CD (de "Klappers") vond ik dat dit echtpaar op 11-10-1772 in Klaaswaal hun zoon Hendrik liet dopen, die behalve voornoemde Teunis ook nog zonen Bastiaan en Jan en een dochter Josina had, vernoemd naar haar grootmoeder. Bovendien werd Bastiaan met het patroniem Pieters aangeduid en liet hij ook nog een dochter Teuntje dopen. Josijna's ouders bleken Hendrik Jochems van Vliet en Aagje Cleme van Es te zijn, die Josijna op 8-11-1733 in Klaaswaal lieten dopen.

Bij gahetna.nl zocht ik de in de "Klappers" genoemde trouwinschrijving op. Bastiaan bleek afkomstig te zijn uit Dubbeldam en weduwnaar van Sijtje Korendijker.

Bastiaan Munter hertrouwde op 5 Mei 1765 in Klaaswaal met Josijna van Vliet.

Een Bastiaan Pieters Munter, afkomstig uit Dubbeldam, met een dochter Teuntje, dat is dus de zoon van mijn voorouders Pieter Bastiaans Munter en Teuntje Anthonissen Duijser. Hij was dus van Dubbeldam naar de Hoeksche Waard verhuisd - aan de overzijde van de rivier de Kil.