27 maart 2018

Pieter Breur (1808-1848) uit Rotterdam wou niet deugen

Pieter Breur was in mei 1834 wegens diefstal met bezwarende omstandigheden veroordeeld tot te pronkstelling en 7-jarige tuchthuisstraf. Bij een tepronkstelling werd de delinquent met een ijzeren halsband of ring en met kettingen vastgeklonken en werd vervolgens overgelaten aan de spot van het volk die hem met vuil, rotte eieren, modder, appelen en dergelijke bekogelden. Daarna werd Pieter gedetineerd in Gouda.
Het tuchthuis van Gouda
In het tuchthuis van Gouda kreeg Pieter Breur op 22-4-1837 een meningsverschil met medegevangene Goedel over 70 centen, die Breur nog meende te goed te hebben van Goedel. Na een opmerking van Goedel, vloog Breur hem aan en stak hem met een mes in zijn buik, waarop Goedel in elkaar zakte. Achttien gevangenen op de slaapzaal waren getuige van de steekpartij. De toestand van Goedel verergerde zich tot hij op 28 april overleed. Bij de lijkschouwing bleek dat de gapende wond in de darmstreek een grootte had van ruim 3/4 duim.

Vissingsche Courant, 19-12-1837

Pieter Breur werd tot "de straffe des doods" veroordeeld wegens moedwillige manslag in het Huis van Detentie te Gouda gepleegd. De koning van Nederland heeft deze veroordeling vervolgens om laten zetten in de straf van geseling en brandmerk met de strop om de hals en nog 20 jaar opsluiting.

20 maart 2018

Fusilier Francois Bestebroer (1786-1806)

Francois Bestebroer werd geboren op 26-5-1786 in Zoutelande (Zld) als zoon van Joost Bestebroer (1749-1820) en Neeltje Riekwel. Francois stamt - net als ik - af van Cornelis Cornelisse Bestebreur (1663-1717) uit Maasdam (ZH).

Francois werd tijdens de Franse Tijd als soldaat ingedeeld bij het 14e Regiment "Infanterie van Linie" met stamboeknummer 5528. Het grootste deel van het leger bestond uit lijninfanterie, ook voetvolk of grondtroepen genoemd, en werd in rijen opgesteld, zodat de soldaten tegelijkertijd met hun musket konden schieten.

Een overlijdensbericht uit Zaragoza in Spanje op 23-3-1812 via Sedan werd geregistreerd in Oostburg (Zld) op 6-5-1813. Het betrof fusilier Francois Bestebroer, die slechts 20 jaar oud was geworden. Francois had in Spranje gediend in het leger van de latere koning Willem II (1792-1849). Willem was als prins door zijn vader naar Oxford in Engeland gestuurd om te studeren èn met de tevergeefse hoop dat hij daar met de Britse troonopvolgster zou kunnen trouwen. 
Na zijn studie diende Willem op het Iberische Schiereiland 3 jaar lang in het Engelse leger als aide-de-campes van de Engelse bevelhebber Arthur Welleysley, later hertog van Wellington. In 1812 nam Willem deel aan o.a. de zeer bloedige bestorming van het fort van Badajoz en de succesvolle slag bij Salamanca. 


De Prins van Oranje, de latere Willem II, voert zijn leger aan.

12 maart 2018

Kundertje Dijksman: van “moetje” naar echtscheiding

Op 8-3-1866 in Delft kregen Arij Dijksman (1823-1870) en Wilhelmina Frederika Austmann (1826-1908) een dochter Kundertje. Zij is vernoemd naar haar grootmoeder Kundertje van Wensveen, de vrouw van Cornelis Dijksman (1804-1848) die vanuit Hillegersberg naar Delft verhuisde. De stamvader van de Hillegersbergse familie Dijksman is mijn voorouder Arien Lenertsz Dijcxman
Kundertje's grootvader van moeder's zijde was Friedrich Wilhelm Austmann uit Soest in Duitsland, die in Zegwaard was gaan wonen. Kundertje's vader is overleden toen zij nog maar 4 jaar oud was. Kundertje's broertjes zijn allemaal jong overleden, maar haar zusters Dirkje Dijksman (1856-1917) en Wilhelmina Frederika (1862-1925) bereikten de volwassen leeftijd.

Het was enkele dagen na haar 17e verjaardag en Kundertje was waarschijnlijk al zichtbaar zwanger, toen zij op 15-3-1883 in Delft in ondertrouw ging met Hendrik Martinus Cornelis de Raad. Hij was geboren op 7-2-1864 in Delft als zoon van Adriana Johanna Muller en Evert de Raad (1834-1877), die een buitenechtelijke zoon was van Eva de Raad.
Hendrik Martinus Cornelis de Raad en Kundertje Dijksman trouwden op 20-3-1883 in Delft. Nog net geen 2 maanden later werd aldaar op 17-5-1883 rond 14:30 hun oudste dochter geboren: Hendrika Martina Cornelia de Raad. Een tweede dochter, Wilhelmina Frederika, werd geboren op 21-1-1885 in Delft.
Het lijkt erop dat Kundertje's huwelijk inmiddels al was ontspoord, want er werden verder geen kinderen meer geboren. Haar huwelijk werd ontbonden bij vonnis van de arrondissements rechtbank in Den Haag op 30-6-1891.

Delftsche Courant, 16-10-1891

Hendrik Martinus Cornelis de Raad is vervolgens hertrouwd met Alberdina Akkerman uit Groningen, maar ook dat huwelijk eindigde in een echtscheiding. Alberdina Akkerman is in Den Haag op 10-10-1900 hertrouwd met arbeider Jacob de Kleuver en ook dat huwelijk werd door echtscheiding ontbonden en als dusdanig op 18-3-1913 ingeschreven. 
Ondertussen was Hendrik Martinus Cornelis de Raad voor een derde maal getrouwd en wel op 29-11-1899 in Den Haag met Pieternella de Winden, weduwe van vleeshouwer Pieter Jan Rip. Met haar kreeg hij nog minstens 7 kinderen.

Delft
Kundertje Dijksman is op 26-3-1892 in de Pieterstraat in Delft bevallen van een buitenechtelijke zoon Adrianus, die op 2-jarige leeftijd zou overlijden. Vijf maanden later is Kundertje, inmiddels 26 jaar oud, op 31-8-1892 in Delft getrouwd met de 23-jarige schipper Johannes Hulst. Hij is geboren in Berkel en Rodenrijs op 12-8-1869 als zoon van Maria Heemskerk en Adriaan Hulst, die reeds in 1880 was overleden.
Tijdens haar tweede huwelijk beviel Kundertje Dijksman van nog 8 kinderen: Johannes jr., Maria, Dirkje Wilhelmina (1898-1952), Arij, Kundertje Johanna, Wilhelmina Frederika, Johannes Wilhelmus en Wilhelmus Hulst. Bij vonnis van 9-9-1904 werden de voornamen van hun op 5-8-1904 in Delft geboren dochter Wilhelmina Frederika veranderd in “Adriana Wilhelmina Frederika”.

De oudste dochter van Kundertje Dijksman uit haar eerste huwelijk, Hendrica Martina Cornelia de Raad, is op 19-jarige leeftijd getrouwd op 20-8-1902 in Delft met Johannes Adrianus van der Huijsen. Bij haar huwelijk waren haar beide, gescheiden ouders aanwezig. Bij het huwelijk van haar tweede dochter, de 21-jarige Wilhelmina Frederika in 1906 was alleen Kundertje aanwezig. Ook bij de huwelijken van haar zoon Johannes Hulst jr. op 10-12-1915 in Delft met Maria Anna Schouten en van haar dochter Maria Hulst op 3-11-1916 in Delft met Willem Houtman, was Kundertje aanwezig, samen met haar tweede man.

5 maart 2018

Oma werd als lidmaat aangenomen op 5-3-1918 in Dordrecht

Mijn grootmoeder van moeder's zijde, Willempje Cornelia Zijderveld (1892-1976), deed op 5-3-1918 in Dordrecht belijdenis in het Nederlandsche Hervormde geloof en werd zodoende als lidmaat aangenomen: