23 augustus 2019

Met welke Hendrik van der Wulp huwde Belia Haksteen (1756-1820)?

Sibilla (Belia, Beleke) Haksteen werd gedoopt op 12-9-1756 in Arnhem als dochter van Jan Haksteen (1724-1790) en Anna Geertruij But (1725-1785). Zij ging in ondertrouw op 17-1-1789 in Dordrecht met de in Dordrecht geboren weduwnaar Hendrik van der Wulp, die woonde in de Wijnstraat bij het Groothoofd in Dordrecht. Zij zijn getrouwd op 1 februari.

Beleke Haksteen trouwde in 1789 in Dordrecht met weduwnaar Hendrik van der Wulp.

Op 30-12-1789 in Dordrecht lieten zij een dochter Johanna dopen, die jong is overleden en mogelijk op 23-11-1790 in Dordrecht werd begraven. Op 11-2-1791 in Dordrecht lieten zij een zoon Jan dopen. Jan is op 24-jarige leeftijd op 20-4-1815 in Arnhem getrouwd met de 33-jarige Margrieta (Grietje) Rutgers (1781-1848) uit Varsseveld. Bij hun huwelijk was Sibilla Hacksteen aanwezig. In de huwelijkse bijlagen wordt vermeld dat Jan's vader, Hendrik van der Wulp, in 1794 werkte in een veldbakkerij van het leger en in september dat jaar is overleden te Spijk bij Gorinchem en aldaar is begraven.

Wie was deze Hendrik van der Wulp? Begin 1789, ten tijde van Sibilla's huwelijk, waren er in Dordrecht drie Hendriken van de Wulp die weduwnaar waren en die een reden hadden om een kind Johanna te noemen:
  1. Hendrik Barentsz. van der Wulp werd gedoopt op 3-4-1734 in Dordrecht als zoon van Bernardus (Barent) van der Wulp (1706-1782) en Johanna Verbrugge (1710-1779). Hendrik's vrouw, Antonia (Teuntje) van Lith, was in juni 1788 overleden. Zij liet geen kinderen na. Zowel ten tijde van de huwelijksvoltrekking in 1762 als bij Teuntje's overlijden woonde Hendrik in de Wijngaardstraat bij het Groothoofd.
  2. Hendrik Hendriksz. jr. van der Wulp werd gedoopt op 31-10-1738 in Dordrecht als zoon van Hendrik Hendriksz. sr. van der Wulp (1708-±1788) en Johanna Haverstad (±1715-1786). De vrouw van Hendrik jr., Maria Jonckers, was in september 1783 overleden. Uit dat huwelijk werden 5 kinderen geboren. Bij dat huwelijk in 1764 staat vermeld dat Hendrik jr. in de Vriesestraat woonde.
  3. Hendrik Hendriksz. sr. van der Wulp werd gedoopt op 17-10-1708 in Dordrecht als zoon van mijn voorouders Hendrik Ariensz. van der Wulp en Barbara Barents Schoevaart. Hendrik's vrouw, Johanna Haverstad, was overleden in oktober 1786 en woonde toen "agter in de Vriesestraat". Uit dit huwelijk waren 5 kinderen geboren.
Zowel in 1787 als in 1789 werd in Dordrecht een Hendrik van der Wulp begraven:
Dordrecht, April 1787:   
Hendrik van der Wulp in de Vriesestraat.
Laat Kinderen na. Best graft. 
Dordrecht, October 1789:    Den 14 d°
Hendrik van der Wulp, agter in de Vriesestraat.
Laat kint na. Best grav.
Het ligt voor de hand dat één van de overledenen de echtgenoot was van Johanna Haverstad, die dan op zijn 79e of 81e is overleden. Aangezien beiden minstens één kind nalaten en beiden in de Vriesestraat woonden zullen deze begrafenissen waarschijnlijk van vader en zoon Hendrik Hendriksz. van der Wulp zijn. Dan zou Hendrik jr. 49 of 51 jaar oud zijn geworden. De Hendrik Hendrikszonen zouden daarmee te vroeg zijn overleden om de vader van Jan te kunnen zijn.
Het begraven van Anthonia van Lith werd aangegeven op 30-6-1788 in Dordrecht.

In dat geval zou Sibilla Haksteen met Hendrik Barentsz. van der Wulp getrouwd zijn geweest, de weduwnaar van Antonia van Lith, die dan 60 jaar oud is geworden. Hij woonde tijdens beide huwelijken nabij het Groothoofd.
Sibilla Haksteen is als weduwe teruggekeerd naar Arnhem, waar zij is overleden op 13-6-1820. Haar zoon Jan van der Wulp is overleden op 18-9-1845 in Dordrecht en liet zonen na genaamd Hendrik en Jan.

Bronnen: RegionaalArchiefDordrecht.nlAndré den Haan, WieWasWie.nl.

13 augustus 2019

Arie de Bruijn verongelukte in 1882 op een molen

De 55-jarige Arie de Bruijn was op 15-8-1882 rond 7 uur 's avonds tijdens een onweersbui bezig op een molen in de buurtschap 't Visschertje in de omgeving van de Vissersdijk en de Noordendijk op het Eiland van Dordrecht. Daarbij viel hij uit de molen en kwam met zijn hoofd op een pomp terecht, wat hem zijn leven kostte.

Tilburgsche Courant, 20-8-1882

Arie de Bruijn werd geboren op 4-4-1827 in Dordrecht als oudste zoon van arbeider Adrianus de Bruijn (1802-1877) en zijn vrouw Tijsje Schouten (1800-1884), die beiden afkomstig waren uit Dubbeldam. Arie kreeg jongere broers en zussen met namen als Lena, Cornelis, Jacob, Dirk en Lijntje. Met hen heb ik een gemeenschappelijke voorouder in Arie Robbertsz Valk uit Arkel.

7 augustus 2019

Robbert Gordon (±1626-79) uit Aberdeen in Schiedam

Voor mijn Engelstalige blog wilde ik wat schrijven over de drie maal gehuwde Robbert Gordon uit Schotland, die in Schiedam woonde. Al gauw bleek dat er veel informatie over hem te vinden is, niet alleen bij de archieven van Schiedam en Rotterdam op Internet, maar ook het genealogische tijdschrift "De Nederlandse Leeuw" bevatte in 1970 een artikel van J. Mac Lean over deze familie Gordon. Daarom heb ik besloten al die Nederlandstalige informatie over Robbert Gorden eerst eens te structureren in deze Nederlandstalige blog post.

Robbert Gordon is geboren omstreeks 1626 in Aberdeen, Scotland. Zijn vader heette James. In 1648 was Robbert Gordon adelborst in de compagnie van Sir William Drummond, colonel in garnizoen te Schiedam. Vanaf 1654 werd Robbert genoemd als perkamentmaker in Schiedam.
Rotterdam, 31-5-1651: Judith Nairn, weduwe van Carles Grich uit Schotland en zuster en erfgename van wijlen kolonel [James] Gordon, machtigt Willem Bruce - broerszoon van de graaf van Kincarne [Kincardine] - om een copie van het testament van Gordon te verkrijgen en aan haar te overhandigen. Het testament is gepasseerd en met diens overlijden van kracht geworden in Bremen, Lubeck, Hamburg of elders.
Schiedam in 1649