7 mei 2014

De moordaanslag op Lena de Zeeuw uit 's-Gravendeel in 1914

Lena de Zeeuw werd geboren op 10-6-1893 in 's-Gravendeel als dochter van Gerrit de Zeeuw (1866-1937) en Adriaantje Kleinjan, die op een gegeven moment met hun gezin naar Rotterdam verhuisden.

Het Centrum, 8-5-1914

Lena de Zeeuw woonde als naaister in Rotterdam in de Gouvernestraat no. 20b bij P. de Boer en zijn vrouw. Daar had zij kennis gekregen aan de manufacturier A. v. d. G. Jzn. uit Klaaswaal. Toen zij er echter achter kwam dat de man getrouwd was en een kind had, had zij hem een brief geschreven dat zij hem niet meer wilde zien.

De afgewezen vrijer wilde haar graag nog eens preken, maar Lena weigerde. Daarop kwam hij naar Rotterdam. Hij vond de deur open en liep naar boven. Na een korte woordenwisseling heeft hij zijn revolver, die hij vaak bij zich droeg, gepakt en 3 schoten op Lena gelost. Eén kogel trof haar aan de achterzijde van het hoofd, een tweede in de rug en een derde kogel in de borst. Lena zakte ineen. De vrouw des huizes probeerde haar hulp te verlenen; haar man was niet thuis. De dader vluchtte ondertussen, loste nog 2 schoten op de trap, en rende richting de Verlengde Kruiskade, waar hij de tram nam. De ernstig verwondde Lena de Zeeuw werd per brancard naar het ziekenhuis gebracht.
Eén van de kogels had Lena's lingerlong doorboord, waardoor een inwendige bloeding was ontstaan. Geruime tijd werd Lena in een ziekenhuis verpleegd en enige tijd verkeerde zij in levensgevaar. 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 11-5-1914

De afgewezen vrijer, A. v. d. G. Jzn., een getrouwd man, was koopman in geweven stoffen en kwam uit Klaaswaal. Hoe heette hij voluit? Van der Grient? Van der Graaf? Van der Giessen? Van der Grond? Dat zijn allemaal namen die in de Hoeksche Waard voorkomen. Echter, een A. Jzn. in Klaaswaal bleek alleen voor te komen in de familie Van der Giessen. 

Manufacturier A. v. d. G. Jzn. uit Klaaswaal, 
Rotterdamsch Nieuwsblad, 9-5-1914

Arie van der Giessen werd geboren op 28-6-1888 in Klaaswaal als zoon van Joost van der Giessen (1863-1931) en Maria 't Hart. Arie trouwde 9-12-1909 in Nieuw-Beijerland met de aldaar in 1891 geboren Bastiaantje Cornelia van Ree. Hun huwelijk zou in Rotterdam worden ontbonden op 9-6-1939. Van dit paar heb ik één jonggestorven zoontje gevonden, dat in 1910 als baby overleed. Arie was 25 jaar oud ten tijde van de moordaanslag. 

Arie had na de schietpartij nog een nacht in Rotterdam in een logement overnacht en was vervolgens onder een valse naam als stoker op een Rijnsleepboot naar Duitsland vertrokken. Onderweg schreef hij zijn ouders een brief waarin hij aangaf aan zelfmoord te denken. Na zijn terugkeer in juni werd Arie in Rotterdam aangehouden en naar het huis van bewaring overgebracht. 

Bataviaasch Nieuwsblad, 24-6-1914

In juni moest Arie voor de rechtbank verschijnen. Mevrouw De Boer verklaarde dat Arie Lena menigmaal in haar woning had bezocht. Lena verklaarde dat Arie haar meerdere keren met de dood had bedreigd, maar kon niet vertellen bij welke gelegenheden dat dan was gebeurd. Arie gaf toe een schot te hebben gelost met zijn Browning pistool, dat hij altijd bij zich droeg. Hij kon echter niet zeggen hoe hij tot zijn daad was gekomen. Arie's familie vroeg de rechtbank om een onderzoek naar zijn toerekenbaarheid. Daarop werd de behandeling geschorst en een onderzoek naar Arie's verstandelijke vermogens gelast.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 11-9-1914

In September deed de rechtbank uitspraak. Vanwege zware mishandeling met voorbedachte rade werd Arie veroordeeld tot plaatsing in een krankzinnigengesticht voor ten hoogste een jaar. Arie is op 26-5-1969 overleden en vervolgens begraven op de Zuiderbegraafplaats bij Slinge in Rotterdam. 

Lena de Zeeuw is in Rotterdam op 9-10-1918 getrouwd met Cornelis Visser uit Gouderak, die op 12-1-1950 overleed. 


Bronnen: kranten.kb.nl (Rotterdamsch Nieuwsblad, Het Nieuws van de Dag, Nieuwsblad van het Noorden, Nieuwsblad van Friesland, De Grontwet, Tilburgsche Courant, Bataviaasch Nieuwsblad), www.online-begraafplaatsen.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten