22 mei 2014

Joost Aerdtsz Wildeman viel dronken in het water op 22-5-1647

Dominee David du Pierre van Babyloniënbroek noteerde:

"Joost Aerdtsz. Wildeman, woonende aen de Duijssen, met sijne weduwe. Op den 22 dach meij 1647 tegens den adtvont bevangen zijnde van den dranck, daer hij geweest was in het gheselschap van Cadeijck t'huijs commende bij de hoghe brugghe aen gene zijde van het slot van de Duijssen, is hij in het waeter gevallen, ende te huijs gebracht zijnde, is hij gestorfven ende op den 26e dach meij 1647 aen die Duijssen begraeven."

Joost Aerdtsz Wildeman viel nabij het kasteel van Dussen in het water.

Zijn gelijknamige kleinzoon verhuisde later naar 's-Gravendeel in de Hoeksche Waard.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten