11 april 2014

Commandeur Thomas Thomasz Brullee

In 1687 voer de 33-jarige Thomas Thomasz Brullee als commandeur op het schip "D'Zee Egel" ter walvisvaart voor de reder Jonas de Jongh. Tijdens de reis kampte het schip met ernstige lekkage en problemen met de pompen. Daarom waren zij “schoon” teruggekeerd. 

Een walvisvaarder
aan de rand van het pakijs
Het schip had op een eerdere reis vanuit Frankrijk met een lading zout dezelfde problemen gehad. Samen met de ca. 33-jarige stuurman Corn. Reijersse uit Akersloot, de ca. 28-jarige timmerman Hendrik Gerbrants uit Dordrecht en de ca. 25-jarige bootsman Pieter Michielssen uit Dordrecht, legde Thomas Thomasz hierover een verklaring af, waarbij Thomas als enige de schrijfkunst níet meester was en tekende met een kruisje. 

In 1693 werden de Nederlandse walvisvaarders geëscorteerd door een aantal oorlogsschepen. Het kwam tot een bloedig treffen met Franse oorlogsschepen en ook onder de walvisbemanningen vielen slachtoffers. Na dit “rampjaar” duurde het tot 1702 voor er opnieuw een walvisvaarder vanuit Dordrecht vertrok. 

In 1712 voer Thomas Thomasz Brullee als commandeur op het schip "'t Dortse Lam" ter walvisvaart voor de reder Mattheus Rees. Op 23-7-1712 werd hij in de Noordelijke IJszee overvallen door de Franse kapersschepen "La St. Denise" en "Duc de Vendôme" uit St. Jan de Luz (een haven nabij de Spaanse grens), waarbij de lading moest worden afgestaan. 

Noten:
  • Met Groenland werd vroeger zowel het huidige Groenland als Splitspergen bedoeld.
  • Een gemiddelde van 3 walvissen per schip per vangstseizoen werd een goed resultaat genoemd.
  • Commandeur Thomas Thomasz Brullee is een voorouder van de familie Zijderveld. 
Bronnen:
    * M.E. de Groot: “Dordtse Jonas in Olie”, De Bataafse Leeuw, 1997
    * B. Prins: "Kwartierstaat De Bondt-Recourt". Aanvullingen in "Onze Voorouders, Kwartierstaten en Stamreeksen" van de Nederlandse Genealogische Verenigign, Afd. Rijnland, deel II, 1992
    * Sante, G. van: Alphabetische naam-lyst van alle de Groenlandsche en Straat-Davissche Commandeur, die zedert het jaar 1700 op Groenland en zedert het jaar 1719 op de Straat-Davis voor Holland en andere provincien hebben gevaren, 1770
You can read this blog post in  English  here: Maritime Monday - Thomas Brullee's Whaling Expeditions.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten