24 oktober 2014

Hun huwelijk werd opgehouden "overmits sij in onechte geseten hebben"

Dordrecht, 24 okt. 1604: Gerit Jansz., hovenier, wed. van Antwerpen, en Anneken Jansdr. van Dortmunt in het Sticht van Munster. "Opgehouden naer het tweedde gebot, overmits sij in onechte geseten hebben noch bij leven van sijne voergaende huijsvrouw, also die van Swijndrecht inde classe hebben geremonstreert". 

Dordrecht rond 1600

Geen opmerkingen:

Een reactie posten