10 oktober 2014

Door een wijndt meuwlen doot gheslaghen in 1610

"Item op den 10 off 20 doch ooctobris 1610 is den predicant tot Oosterwijck bij Gorckum, na huys gaende, door een wijndt meuwlen doot gheslaghen, met name Plattevoet," dominee David du Pierre.


1 opmerking: