17 september 2014

Gerrit Dircx Cranendonck (†1706) was "sijne sinnen onmachtig"

Op 18-9-1678 liet Arijen Dircx Cranendonck 2 personen verklaren dat wegens ziekte van Gerrit Dircx Cranendonck, zijn broeder, die "sijne sinnen onmachtig is geweest", diens zaken gedurende het hele jaar 1674 door Arij zijn waargenomen. Hun tante Leentge Adriaen Jorisdr. stelde Arijen aan tot beheerder van Gerrits aandeel in haar erfenis. Hij bezat het slechts "in lijftocht".

Gerrit Dircx Cranendonck was rond 1640 geboren in Charlois (nu Rotterdam) als zoon van Maritgen Gerrits Cranendonck en Dirck Adriaen Jorisz (1649). In 1664 wilde Gerrit trouwen met Anneke Hendriks (1640-1680) uit de Sint Anthoniepolder, maar toestemming werd geweigerd door zijn behuwd oom Arijen Reijnen van der Linden, echtgenoot van Leentge Adriaen Jorisdr., de zuster van wijlen Gerrit's vader. Twee jaar later, op 2-5-1666, konden Gerrit en Anneke eindelijk trouwen. Gerrit en Arij vernoemden beiden een dochter Lena naar hun tante.

In 1678 was Gerrit kennelijk alweer voldoende hersteld van zijn ziekte om, geassisteerd door zijn broer Arijen, enige malen op te kunnen treden voor het gerecht van 's-Gravendeel. Op 18-12-1679 compareerde Arijen Dircks Cranendonck, ziek, won. te 's-Gravendeel. Tot universeel erfgenaam benoemde hij zijn 2 onmondige kinderen. Als voogde stelde hij aan Wijnant Pelsser, wolwever te Dordrecht, en Dirck Dircks jonge Quartel, wonende in Bonaventura. De voogden moesten na het overlijden een inventaris maken in het bijzijn van Geerit Dircks Cranendonck, die zich echter niet met de boedel mocht bemoeien. Bovendien zouden zij zich moeten verwantwoorden voor Geerit Dircks Cranendonck.

Op 5-3-1681 hertrouwde Gerrit Dircx Cranendonck, weduwnaar van Annigje Hendricks, met Sijtgen Cornelisse, weduwe van Dirck Jacobs, beiden wonend te Puttershoek. Gerrit had 6 kinderen uit zijn 1e huwelijk en kreeg nog 2 kinderen met Sijtgen. Op 5-9-1700 was Gerrit samen met zijn jongste dochter Lena getuige bij de doop van Annigje van der Graaf, dochter van Gerrit's oudste dochter Marigje. Gerrit's overlijden werd op 13-4-1706 aangegeven door zijn weduwe Sijtgen Cornelisse. 

Puttershoek
Bron: ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman: "De Geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700", Rotterdam, 1992

Geen opmerkingen:

Een reactie posten