8 juni 2014

De Capelsche bootramp van Tweede Pinksterdag 1860

Op Tweede Pinksterdag 1860 kon je een pleziervaart à ƒ1 p.p. met de Capelse stoomboot maken heen en terug naar Rotterdam. Om half 2 vertrok de Capelse boot naar Rotterdam.  

De dag tevoren was er een noordwester storm, maar ’s avonds was het wat stiller geworden. Echter, om 11 uur stak een fikse storm op uit het Westen. Te Rotterdam bleven van de Capelse boot vele personen achter, toen deze weer richting de Kil naar het zuiden voer. Nabij Hooge Zwaluwe brak de stag der fok, die noodzakelijks was om het vaartuig in de storm te besturen. 

Toen de kajuit begon vol te lopen waren de meeste mensen naar boven gegaan. Daar sloeg de zee of golfslag spoedig verscheidene weg, anderen sprongen zelf overboord. De hofmeester J. Verhoeven, die een goed zwemmer was en reeds het land genaderd was, had zich kunnen redden, als hij niet geprobeerd had zijn dienstmeid te redden. Hij had haar een touw toegereikt en bracht haar herhaalde malen uit de diepte boven water, waarna hij zelf, uitgeput, met haar in de diepte wegzonk. 

Rotterdamsche Courant, 31-5-1860

Een tiental mensen zaten in de mast en zagen de anderen één voor één van de radarkasten slaan en in de golven verdwijnen. De overlevenden hingen in de mast van ’s avonds half 6 tot de volgende morgen 6 uur, toen een andere boot langs kwam. Men kon nog 9 verkleumde personen van de boot redden. 
   

De Noord-Brabander, 2-6-1860

De slachtoffers uit Lage Zwaluwe werden pas later vermeld. Onder hen bevonden zich 3 zusjes: Catharina "Kaatje" Lucas (1840-60), Elisabeth "Betje" Lucas (1842-60) en Josina Lucas (1644-60), allen dochters van Jan Lucas (1804-92) en Catharina Oomens. Ook een Rochus Lucas kwam om bij de ramp.
   

Bredasche Courant, 30-6-1860

Bronnen: kranten.kb.nl (Rotterdamsche Courant, De Noord-Brabander, Bredasche Courant, Samarangsch Advertentie-blad), genealogieonline.nl/stamboom-beljaards.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten