5 juni 2014

Huwelijksvoorwaarden van Adriaen Dircxz. Cranendonck en Nelken Pleune van 5-6-1670 te Puttershoek

Adriaen Dircxz. Cranendonck, wonende in Bonaventura, jonge man, en Neeltge Pleunsdr. van der Swaen, jonge dochter, geassisteerd met Pleun Arijensz. van der Swaen, haar vader en voogd in dezen, maakten op 5-6-1670 te Puttershoek voor de notaris uit Mijnsheerland een akte van huwelijkse voorwaarden. De bruidegom bracht al zijn goederen in; de bruid de goederen die zij van haar moeder geërfd had en haar vader beloofde haar ca. 3 morgen land in Nieuw-Bonaventura op grond van Puttershoek, hetwelk aan de noordzijde werd beland door 'den nieuwen boesem'. Bij zijn kinderloos overlijden zou Neeltje de helft der boedel behouden; bij haar kinderloos overlijden zou haar weduwnaar de gehele boedel behouden, behalve haar ingebrachte goederen, kleding en lichaamssieraden, die naar haar erfgenamen zouden gaan. De bruid tekende als 'nelken pleune dochter' en haar vader als 'pluen arese van der swaen'.

Neeltge Pleunsdr. was gedoopt op 22-4-1646 in Puttershoek als dochter van Maergie Leendertsdr. van Driel (±1604-±1653) en haar 3e echtgenoot Pleun Adriaensz. van der Swaen alias Swaene Ghat (†1704). Adriaen Dircxz. Cranendonck was geboren in Charlois of Katendrecht (tegenwoordig in Rotterdam) als zoon van Maritge Gerrits Cranendonck en Dirk Adriaen Jorisz (1649). Adriaen behoorde tot een select groepje 'hele kapitalisten' met een vermogen van meer dan 2000 gulden. Adriaen en Neeltge trouwden in Puttershoek op 22-6-1670.

Adriaen Dircxz.  kocht op een openbare verkoping in 1677 voor ƒ210 een stuk land van 4 mr. 437 roe in Nieuw-Bonaventura "op den houck van den Kruijswegh en den Langendam". Op Adriaen's verzoek werd op 18-9-1678 een verklaring afgelegd dat hij het gehele jaar 1674 de zaken van zijn broeder Gerrit had waargenomen daar deze "sijne sinnen onmachtig is geweest".

Adriaen Dircxz. en Neeltge Pleunsdr. kregen 2 kinderen, waarna Neeltge Pleunsdr. rond 1680 overleed. Haar weduwnaar maakte op 9-2-1683 huwelijkse voorwaarden op met Maeijcke Jansdr. van Strijen. Op 18-12-1679 compareerde Adriaen Dircxz. Cranendonck, ziek, won. te 's-Gravendeel. Tot universele erfgenamen benoemde hij zijn 2 onmondige kinderen in echt verwekt bij Neeltie Pleune. Die kinderen waren Dirck (1711), die ongehuwd overleed, en Lena (†1723), die in 1712 trouwde met wedunaar Jacob Aertsz. Snaeijer, die binnen 4 jaar na hun trouwen overleed. Er waren geen kleinkinderen.

Kaart van de dijkage van Bonaventura met de polders de Mijl, Mookhoek en Trekdam
Een oude kaart van Nieuw Bonaventura. Het noorden is links op de kaart.

Bronnen:
  • ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman: "De Geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700", Rotterdam, 1992
  • K.J. Slijkerman: "Het geslacht met de taken Van der Swaen en Oudeklem uit Sint Anthoniepolder" in "Ons Voorgeslacht" jaargang 64, februari 2009
  • GaHetNa.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten