13 februari 2018

Het buitenechtelijke kind van Aagje Gerrits van der Waal in Poortugaal

Op 13-2-1722 verschenen voor de schepenen van Poortugaal: 
Neeltje Jans 't Hart, huisvrouw van Arije Cornells Sloof, Jannetje Jans van Pemis, huisvrouw van Jan van Dijck, en Grietje Cornelis Sloof, huisvrouw van Arijen Suijcker, allen wonende onder Poortugaal. Op verzoek van Agje Gerrits van der Waal, dochter van Gerrit Meesse, mede wonende onder Poortugaal, verklaarden zij op 4-11-1721 ten huize te zijn geweest van voornoemde Gerrit Meesse van der Waal. Neeltje 't Hart bediende Agje toen als vroedvrouw en in barensnood had zij haar verteld dat ene Reijer Hendericks, de knecht van Jan de Raadt, de vader van haar kind was, waarop een dochtertje werd geboren. De attestanten waren als naaste buren aanwezig geweest.
Poortugaal
Reijer Hendrikse van Eijk, jongeman van Carnisse onder Barendrecht, ging op 28-9-1723 in Poortugaal in ondertrouw met Aagje Gerrits van der Waal, jongedochter van Poortugaal. Pas op 5 november betaalden zij in Poortugaal ƒ3,- impost. Op 26-11-1724 in Pernis lieten zij een in Poortugaal geboren dochter Neeltie dopen met als doopgetuige Stijntie Ariens Velthoen, de vrouw van Gerrit Ariense Jonge Dijkgraeff en eerder weduwe van Cornelis Jacobse van der Wael. Daarna volgden nog de kinderen Lena (1727), Hendrik (1731) en Gerrit (1736), allen gedoopt in Poortugaal.

Bronnen: 

  • "Poortugaalse Bronnen" van de werkgroep "Overmaas", 
  • "De Geslachten SLOOF(F) alias VAN DER RIJP te Poortugaal, Pernis, Rhoon en Hoogvliet" door J.H. van der Boom en K.J. Slijkerman in "Ons Voorgeslacht", 1996.
  • Transcriptie van het doopboek van Barendrecht 1655-1700, N.G.V., 1995.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten