28 november 2017

Johannes de Jong (1853-1922), een dronken neef

De rechtbank te 's-Hertogenbosch veroordeelde Johannes de Jong uit Capelle (NB) op 16-11-1800 tot 8 dagen eenzame opsluiting wegens het moedwillig toebrengen van slagen en kwetsuren. Dit was zijn eerste veroordeling. Op 25-4-1881 om half 1 werd Johannes in de gevangenis te 's-Hertogenbosch opgesloten en op 3 mei werd hij weer vrij gelaten. In de gevangenis was zijn gedrag goed. Op 10-1-1882 werd arbeider Johannes de Jong op beval van de Brigade Commandant te Oosterhout opgesloten op verdenking van het toebrengen van een verwonding.

1903
1907
Johannes was geboren op 11-6-1853 in Capelle als dertiende kind van Gerrit de Jong (1809-1890) en Neeltje Simons (1817-1838). Zijn grootvader van vader's zijde was Adriaan Adriaansz. de Jong (1776-1844), dus hij was een neef van mijn opa Adriaan de Jong (1840-1899). 
Terwijl Johannes opgroeide werkte zijn vader, Gerrit de Jong, als veldwachter. Hij kreeg dus wel het goede voorbeeld.

Op 18-4-1889 in Capelle trouwde Johannes de Jong met Johanna van Nieuwenhuijzen. Zij was geboren op 24-12-1864 in Loon op Zand en werd pas 10 jaar later op 24-9-1874 gewettigd bij het huwelijk van haar moeder Arnolda van Beek (1842-1913) met Pieter Nieuwenhuijzen. In de periode 1889-1900 kregen Johannes en Johanna 10 kinderen, waarvan er 3 al als baby zijn overleden. 

In de periode 1903-1907 werd Johannes de Jong met enige regelmaat opgepakt en veroordeeld voor dronkenschap. Bij zijn veroordelingen wordt Johannes de Jong omschreven als een koopman met een gezonde kleur, gewone neus en mond, ronde kin en grijze ogen. Zijn haar en wenkbrauwen waren blond en hij was ongeveer 1,69 m. lang. Bij zijn laatste veroordeling in september 1907 werd de ten laste legging wat uitgebreider beschreven als in staat van dronkenschap enige handeling verrichten waarbij tot voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid van derden bijzondere omzichtigheid of voorzorgen worden vereist, gepleegd bij herhaling.

Vergrijp
Uitspraak
Dagen
Opgesloten
Vrijgelaten
Dronkenschap
10-7-1903
3
19-9-1903
22-9-1903
Dronkenschap
15-1-1904
3
15-1-1904
18-1-1904
Dronkenschap
27-1-1905
7
27-2-1905
6-3-1905
Dronkenschap
27-4-1905
5
19-8-1905
24-8-1905
Dronkenschap
26-4-1907
3 + ƒ10
7-9-1907
10-9-1907
Dronkenschap
13-9-1907
5
30-11-1907
5-12-1907

Daarna lijkt Johannes de Jong zijn leven weer te hebben gebeterd. Hij is overleden op 31-1-1922 in Capelle. Zijn zonen Gerrit, Johannes, Johan en Antonie zijn allen getrouwd. Bij het huwelijk van dochter Neeltje in 1924 was haar moeder, Johannes' weduwe, Johanna van Nieuwenhuizen, getuige. Johanna van Nieuwenhuizen is overleden op 4-12-1930 in Sprang-Capelle.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten