21 mei 2017

Jan Willems Soos trouwde 3 maal in Rotterdam

Johannes (Jan Willems) Soos is een zoon van Willem Jansz Soos en Aaltje Joosten Verhekel. Hij is gedoopt op 13-6-1700 in Rotterdam met Claes Willemse Port als getuige. Jan's moeder, Aaltje, is op 6-12-1705 in Rotterdam hertrouwd met Frans Willemsz. van der Heij, jongeman. Beiden woonden toen bij de de Roode Brug. 

Jan Soos woonde in Rotterdam
Jan Willems Soos trouwde 3 maal: 
1) op 21-5-1720 in Rotterdam met Annetje Ariens van der Buijk, nadat zij op 5-5-1720 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Jan Willemsz Soos, jongeman, won. Groenendaal, en Annetje Ariens van der Buijk, jongedochter, won. Lombertstraat. Annetje is gedoopt op 5-5-1693 in Rotterdam als kind van Arij Leenderse Buck en Geertruij Jans inde Langelijnstraet met getuigen Jan Leenderse Buck en Cornelis Leenderse. Annetje is overleden omstreeks 1724, ongeveer 31 jaar oud.
2) op 27-11-1725 in Rotterdam met Pieternelletje Leenderts van Aerde, nadat zij op de 11e in Rotterdam in ondertrouw waren gegaan. Jan Willems Soos, wed. van Rotterdam, won. Haegseveer, en Pieternelletje Leenderts van Aerde, jongedochter van Rotterdam, won. Haegseveer. Pieternelletje Leenderts van Aarde was op 31-7-1731 in Rotterdam getuige bij de doop van Jan, zoon van Jan Gilhuijse sr. en Jannitie Jansz. Kragt, won. in de Zwaanesteeg. Jan Leenders van Aarde, jongeman van Rotterdam, won. Haagsefeer, trouwde op 10-4-1730 in Rotterdam met Pieternelletje Barens, jongedochter van Rotterdam, eveneens won. Haagsefeer. Jan van Aarden en Pieternel Baron, won. in de Kickersteeg, lieten op 24-9-1730 in Rotterdam een zoon Leendert dopen, waarbij Pieternel van Aarden getuige was. Pieternella van Aarden is begraven op 5-12-1740 in Rotterdam. 
3) op 11-4-1741 in Rotterdam met Johanna (Anna Jans) Eijckhout, 31 of 32 jaar oud, nadat zij op 26-3-1741 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan; Jan Willemse Soos, weduwnaar van Rotterdam, won. Kikkersteeg, met Anna Eijkhout, weduwe van Rotterdam, wonend Aan de Delfse Poort. Anna Jans is een dochter van Jan Jans Eijckhout en Lijsbet Robberts Ros, wonend in de Peperstraet. Anna is gedoopt op 11-8-1709 in Rotterdam met getuige Gieltie Jans van der Hoeve, de vrouw van Claes Janse Eijckhout. Anna Jans was weduwe van Philip Philippesse (Flip Flipse) Monne/Monij (±1708-1739) met wie zij op 12-11-1726 in Rotterdam was getrouwd en enkele kinderen had. Een Anna Eijkhoud in ’t Loosje is op 21-10-1757 in Rotterdam begraven.

Kinderen van Jan Willems en zijn 3 echtgenotes: 
1 Arij Jans Soos is gedoopt op 15-8-1723 in Rotterdam als zoon van Jan Willemse ’Soes’ en Annetje Ariens van der Bruijck in de Kickersteeg.
2 Een kind van Jan Willemse Soos is begraven op 1-7-1740 in Rotterdam; overledene was 13 jaar en woonde in de Kickersteeg bij de Vest.
3 Marcus Jans Soos is gedoopt op 26-12-1728 in Rotterdam als zoon van Jan Willemse [’Kloos’] en Pieternella Leenders in de Kickersteeg met doopgetuige 'Santje' Jans Kragt.
4 Geertie Jans Soos is gedoopt op 10-9-1730 in Rotterdam als dochter van Jan Willemse Soost en Pieternel Leenders in de Kickersteeg. Bij de doop van Geertie waren de volgende getuigen aanwezig: Marcus Danielsz Mories en Geertje Jans Kragt (†1740).
5 Daniel Jansz Soos is gedoopt op 26-0\3-1733 in Rotterdam, waarbij Cornelia Mouris getuige was. Zijn ouders woonden in de Cikkersteeg, get. Cornelia Mouris. Daniel is begraven op 30-7-1735 in Rotterdam als kind van Jan Willems Soos in de Cikkersteegh vooraan, 1½ jaar oud.
6 Een kind van Jans Soos is begraven op 22-8-1741 in Rotterdam, 5 jaar oud, wonend aan de Vest bij de Delfsepoort. 
7 Pieter Jansz Soos gedoopt op 14-1-1739 in Rotterdam. Getuige was Jannetie Jans Kragt, geboren in 1707. Zijn ouders woonden in de Kikkersteeg. Pieter is - als kind van Jan Soos, wonend in de Kikkersteeg - begraven op 22-9-1739 in Rotterdam, ¾ jaar oud. 
8 Aaltie Jans Soos is gedoopt op 10-1-1743 in Rotterdam. Haar ouders woonden bij de Delfse Poort en de getuige bij haar doop was Willemina (Willemijntie) Stroomsberg (±1692-1764), de tweede vrouw van Daniel Drogenhoek (1703-1765).
9 Een kraamkind van Jan Willemse Soijs, wonend aan de Delftse Vaart bij de Poort, is begraven op 10-2-1742 in Rotterdam.  
10 Willemijntje Soos is geboren op 19-9-1745 in Rotterdam. Zij is gedoopt op 28-9-1745 in Rotterdam, waarbij de volgende getuige aanwezig was: Elisabeth (Lijsje Jans) Eijckhout (geboren in 1721). Willemijntje is overleden op 17-10-1811 in Rotterdam-Cool, 66 jaar en 28 dagen oud, gewoond hebbende te Rotterdam. Zij was de echtgenote van Hendrik Daniels en een dochter van Johanna Eijkhout. Haar overlijden werd aangegeven door Adriaan Koppelaar, 25 jaar oud, zakkendrager, wonend aan de Baanstraat en een aangehuwde zoon van de overledene. Willemijntje was als jongedochter van Rotterdam, wonend in de Baanstraat, op 3-4-1770 in Rotterdam getrouwd met Hendrik Daniels, jongeman van Rotterdam, wonend inde Princestraat. Hun kinderen heetten Aletta, Anna, Elizabeth en Katharina. 
11 Marijtie Jans Soos is gedoopt op 20-6-1748 in Rotterdam als kind van Jan ’Loos’ en Anna Eijkhout, wonend "Oppert opt ’t Lege erf". De getuige bij haar doop was ene Knelia Duijm.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten