15 mei 2017

Adriana Griekspoor's buitenechtelijke kind Bastiaantje (1795-1827)

Bij het dopen van een buitenechtelijk kind van een moeder met een veel voorkomende voornaam is het vaak moeilijk na te gaan wie nou precies de moeder was. Adriana Griekspoor, weduwe van Aart Nugteren, echter, komt op dezelfde - slecht leesbare - gezinskaart voor als Bastiaantje Griekspoor en o.a. Coenraad Kooimans, Anna Catharina Kooimans en Pieter Eldert Kooimans. De genoemde personen zijn haar buitenechtelijke dochter, schoonzoon en twee van haar kleinkinderen.

Adriana Griekspoor werd op 5-5-1760 geboren in Lage Zwaluwe en op de 11e gedoopt als dochter van mijn voorouders Johannes Griekspoor (1733-1802) en Alijda Janze van Drunen (1731-1787). Getuige bij haar doop was haar grootmoeder van vader's zijde, Adriana Nelemans (1712-1784).
Adriana had een jongere zus Saartje Griekspoor (1765-1845), die in 1791 trouwde met Jacob van Ham, geboren in 's-Gravendeel en wonend in Wieldrecht; van hun dochter Alida stam ik af. De 5-jaar-oudere Adriana was toen nog steeds vrijgezel.

Inschrijving van de doop van Adriana's dochter Bastiaantje in het doopboek van Zwaluwe.

Op 19-9-1795 in Hooge en Lage Zwaluwe beviel de 35-jarige Adriana Griekspoor van een dochter Bastiaantje. Bij de doop op 25 oktober door dominee Rijsoord van Klundert werd als vader Bastiaan Vogel vermeld. Bastiaan Vogel was hoogstwaarschijnlijk geboren op 27-1-1771 en op 3-2-1771 gedoopt in Zwaluwe en in dat geval dus bijna 11 jaar jonger dan de moeder van zijn kind.
Bastiaan Vogel is echter nooit met Adriana Griekspoor getrouwd. Vanaf mei 1800 liet hij samen met Clara Willems van Drimmelen kinderen dopen in Zwaluwe, dus zal hij rond 1798-1799 met Clara zijn getrouwd. Op 19-5-1846 in Zwaluwe is Bastiaan Vogel overleden.

Adriana Griekspoor is op 23-2-1804 in Zwaluwe getrouwd met Aart Nugteren. Aart was gedoopt op 5-10-1760 in Puttershoek als zoon van Aart Nugteren sr. (1725-1805) en Teuntje Wouters Groenewegen (1729-1804). Aart sr. en jr. zijn - net als ik - nakomelingen van Arijen Arijensz de Jonge Nugteren uit Ridderkerk.
Aart Nugteren jr. was met zijn ouders naar Zwaluwe verhuisd, waar hij op 26-5-1794 trouwde met Willemijna Bastiaans Leijtes, jongedochter, geboren en wonende op de Lage Zwaluwe. Zij lieten in de periode 1796-99 de kinderen Aart (2x) en Johanna (1798-1847) dopen.
Adriana Griekspoor en Aart Nugteren waren, bij het aangaan van hun huwelijk, beiden 43 jaar oud en er zijn dan ook geen kinderen uit dit huwelijk geboren. Ook is het waarschijnlijk dat Aart niet zo'n probleem had met het buitenechtelijke kind van Adriana, want zijn zuster Woutertje Nugteren (1768-1812) was op 3-3-1796 bevallen van een buitenechtelijke dochtertje Johanna, dat op 13-3-1796 in Zwaluwe was gedoopt en waarvan de vader Jan Marcus was. Getuige bij die doop was Aart Aarts Nugteren, maar dat kan zowel Aart als zijn gelijknamige vader zijn geweest, want die was toen nog in leven.

Bastiaantje Griekspoor is op 25-3-1819 in Zwaluwe getrouwd met Coenraad Johannes Kooijmans en haar moeder Adriana was getuige bij haar huwelijk. De bruidegom was op 15-3-1794 in Zwaluwe geboren als zoon van Pieter Kooijmans en Anna Heijl. Samen kregen Bastiaantje en Coenraad de kinderen Anna Catharina (1820-1900), Adriaan (1826-1831), Jan (1822-1846) en Pieter Eldert Kooijmans. De laatste was op 6-12-1823 in Zwaluwe geboren en trouwde aldaar op 13-6-1850 met Teuntje Griekspoor (1825-1894). Teuntje was een dochter van Adam Griekspoor (1802-1847) en een kleindochter van Pieter Griekspoor (1763-1822), die een broer is van “onze” Adriana Griekspoor, de moeder van Bastiaantje. Met Pieter Eldert Kooijmans verhuisde Teuntje Griekspoor naar Winkel in Noord-Holland. De meeste van hun kinderen stierven jong.

Aart Nugteren is overleden op 3-4-1824 in Zwaluwe, 63 jaar oud. Adriana Griekspoor is aldaar overleden op 5-3-1827, 66 jaar oud, en een week later volgde haar dochter Bastiaantje Griekspoor, die slechts 31 jaar oud werd.


Bronnen: RegionaalArchiefTilburg.nlWieWasWie.nlbhic.nl en K.J. Slijkerman: "Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 5: Het Geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk", Rotterdam, 1991.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten