1 januari 2017

Dirkje Abelsdr. of Jansdr. Vermeulen?

Als weduwnaar van Jannigje van Rees hertrouwde Arij Maartens Barendrecht in 1760 met Dirkje Abels Vermeulen.

Arij Maartens Barendrecht uit Numansdorp (dat vroeger Buitensluis werd genoemd) trouwde, als weduwnaar van Jannigje van Rees, op 18-5-1760 in Zuid-Beijerland met Dirkje Abels Vermeulen, jongedochter geboren te Piershil. Echter, daar waar bij de dopen van zijn kinderen het patroniem van zijn vrouw wordt genoemd (en dat is met name bij enkele jongere kinderen het geval) is sprake van Dirkje Jans Vermeulen. Ook heeft Arij een jongere zoon genaamd Jan en geen enkele zoon heet Abel. Verder is bij de dopen de getuige meestal "de vader zelf".

Doopinschrijving van Jan, zoon van Arij Maartensz. Barendrecht en Dirkje Jans Vermeulen in 1767 in Zuid-Beijerland.

De vraag is dus: Met welke Dirkje Vermeulen was Arij Barendrecht nou getrouwd?

Het antwoord is dat Arij Maartens Barendrecht met beide Dirkjes was getrouwd. Op 12-6-1763 in Zuid-Beijerland trouwde Arij Maartens Barendrecht, laatst weduwnaar van Dirkje Abels Vermeulen, met Dirkje Jans Vermeulen, jongedochter geboren in Numansdorp. De beide Dirkjes waren nichten van elkaar; ze waren beiden kleindochters van Pieter Jans Vermeulen (1689-1742) en Dirkje Abele Abbenbroek. Dirkje Abels Vermeulen was de moeder van Arij's oudste 2 kinderen, Maarten en Neesje, die waarschijnlijk beiden jong zijn gestorven. Dirkje Jans Vermeulen was de moeder van Neesje (5x), Jan, Maria en Maarten (2x).

Inschrijving van het 3e huwelijk van Arij Maartensz Barendrecht.

Ook het eerste huwelijk van Arij Maartens Barendrecht heeft maar kort geduurd. Hij ging op 17-2-1758 in Zuid-Beijerland in ondertrouw met Jannigje Jans van Rees uit Klaaswaal. Zijn tweede huwelijk was 26 maanden later, dus dit was een zeer kort huwelijk. Arij was geboren onder Numansdorp als oudste zoon van Maarten Ariens Barendrecht (1684-1722) en Neesge Willems van Rees. Arij's moeder, Neesge, was een zus van Jan Willems van Rees, de vader van Arij's eerste vrouw, Jannigje.
Huwelijksinschrijving van Arij Maartensz. Barendrecht en zijn 1e vrouw, Jannigje Jans van Rees in 1758 in Zuid-Beijerland.

Bron: GaHetNa.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten