27 november 2014

Peter IJsbrantsz werd verwond in zijn linker oog

Op 27-11-1625 in Lexmond compareerden:
- Peter IJbrantsz, wonende op Lakerveld, geassisteert met Gerrit IJsbrantsz, zijn broeder, ter eenre, en
- Claes Geerlofsz Schinckel tot Overleck, terandere zijde,
en verklaarde

dat sekere tijt geleden een handgemeen is geweest en dat
Claes Geerlofs daarbij Peter IJbrants in zijn linker oog heeft geraakt.

Peter IJsbrants kreeg daarom 70 gulden.

Op 27-12-1626 in Lexmond compareerde Gerrit IJsbrantsz, wonende op Lakerveld, en daarbij bleek dat IJsbrant Petersz, mede wonende op Lakerveld, zijn vader is en Peter IJsbrantsz zijn broeder.

Een kleinzoon van Gerrit IJsbrants, IJsbrant Willem, gebruikte de achternaam Vermeulen. Een verre nakomelingen van hen, Lamberta (Bartje) Vermeulen, trouwde op 6-7-1800 in Polsbroek met Willem Houweling (1773-1858). Via de families Brand en Klootwijk stam ik van hen af.

Huwelijksinschrijving van Willem Houweling en Lamberta Vermeulen van 6-7-1800 in Polsbroek.



Geen opmerkingen:

Een reactie posten