17 november 2014

Haesjen Floren Schup liep brandwonden op in 1672

Op de lidmatenlijst van Ameide van 25-12-1663 wordt vermeld dat "In Thienhoven sijn bevonden ten selven tijde als volgt": Fas Ariensze Ottolander en "Haesjen Floren, sijn huisvrouw, verbrand in haar huid op 17-11-1672". Dat laatste zal dus een latere toevoeging zijn. 

Haesje Floren was een dochter van Floris Cornelis Schup. Uit Haesje's huwelijk met Vas Adriaensz Ottolander zijn mij 2 kinderen bekend: Floris en Joostje, die beiden trouwden en kinderen kregen. 

Vas Adriaensz Ottolander is in maart 1666 overleden, waarna Haesje op 20-1-1670 in Ameide hertrouwde met Arien Heijmense de Groot, weduwnaar van Mijnsken Jans Rogman. Het was dus pas tijdens haar 2e huwelijk dat Haesje Floren brandwonden opliep.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten