16 mei 2018

Beatrix Ram onterfde haar vader in 1647

In 1633 kocht Adriaen Ram het kasteel van Schalkwijk. In 1647 kocht hij daarbij de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk van de heren van Culemborg. Adriaen Ram van Schalckwijk hielp de overwegend katholiek gebleven bevolking van Schalkwijk, door de ronde toren van zijn kasteel in te richten als schuilkapel.

Beatrix Ram maakte op 16-5-1647 in Utrecht een testament op. Beatrix benoemde haar moeder, Margareta Pauw, tot haar erfgename. De testatrice onterfde haar vader, Adriaen Ram, die haar moeder en haar heeft verlaten, niet naar hen heeft omgezien en de testatrice uitmaakte voor onechte dochter.
Bij deze onterving mocht het, ook na te voeren processen, niet "mogelyk blykt zal" dat Adriaen Ram zijn legitieme portie zou ontvangen.

In 1651 werd Adriaan Ram gevangen genomen door Johan Strick van Linschoten, maarschalk van het Sticht. De ronde toren van zijn kasteel werd tot de grond toe afgebroken. Adriaan verloor zijn rechten van ambachtsheer en hij en zijn gezin werden voor tien jaar verbannen uit het Sticht. Hij ging in Vianen wonen en verkocht in 1653 zijn kasteel aan Frederik van Renesse van Elderen.

Op 22-3-1652 werd Beatrix Bartha Ram in staat gesteld om de kooppenningen van een verkochte party land omtrent Leusden in de Woeststeygen te ontvangen. Diezelfde dag maakten Beatrix Barta Ram van Schalckwyck en haar echtgenoot Anthonis van Wynbergen, wonend aan de Nieuwegrachte ontrent den Plompentoorn in Utrecht, een gezamelijk testament voor notaris N. de Cruyff. Zij benoemden de langstlevende als erfgenaam, alsmede Wichman van Wynbergen, zijn broer, en Margareta Pauw, haar moeder.
Op 15-11-1655 was het echtpaar opnieuw bij deze notaris, waarbij Jordaen Poeyt, naast Margareta Pauw, werd aangesteld als voogd over hun na te laten onmondige kinderen. Hun kinderen heetten Johanna, Barbara en Wichman (†1669).

Barta Ram, weduwe van Antonis van Wynbergen, kocht op 20-7-1667 "huysingen ende hoffstede ende 15 mergen 1 hont 51 roeden landts soo boomgaerden, griendinge, wtterweert als weylanden" van Gysbrecht van Nyenroode.


Utrechts Archief, o.a. inventarisnrs U035a002 en U034a003 .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten