25 mei 2016

Frans en Hendrik van Dommelen, schoolmeesters in 17e-eeuws Leerbroek

Hendrik en Frans van Dommelen waren schoolmeester in Leerbroek. Hendrik zal rond 1601 zijn geboren, want op 13-6-1642 was in Gorkum sprake van "Mr Henrick van Dommelen, schoolmr. in Leerbroek, oud 40 jaren". Frans kan zijn zoon zijn geweest:
"Frans van Dommelen, mr., jm. van Leerbroek
otr/tr. 20-11/7-12-1661 Leerbroek/Leerdam
Maria Zteevens, jd. uit Loosdorp".

Frans van Dommele, schoolmr. te Leerbroek, wordt op 5-1-1671 in Gorkum als getuige vermeld. In 1673 is schoolmeester Frans van Dommelen een kleine (¼) getaxeerde bij de 200e penning van Leerbroek. Frans van Dommelen, schoolmeester, wordt in april 1680 in Leerbroek genoemd bij het zout, zeep en redemptie geld.

De kerk van Leerbroek dateert van begin 16e eeuw

Maria Steevens, de vrouw van Frans, kwam uit Loosdorp in de buurt van Leerdam. Zij was hoogstwaarschijnlijk een dochter van Steven Daams en Anna Jans, wier kinderen worden opgesomd in een acte betreffende de erfgenamen van Steven Damen, opgemaakt op 18-12-1664 in Noordeloos: Maria, Neeltge, Johan, Damasch en Cornelia. 

Frans van Dommelen en Maria Steevens hadden in elk geval een dochter Anna, vernoemd naar Maria's moeder, en een zoon Hendrik, wat het waarschijnlijk maakt dat schoolmeester Hendrik van Dommelen de vader was van schoolmeester Frans van Dommelen. Bij de doop van haar kleinzoon Frans Hendriksz. van Dommelen op 4-7-1706 was Maria Stevens getuige. Zij woonde toen in Ackoy.

Een mogelijke dochter van Frans van Dommelen is Jenneke van Dommelen, die op 19-1-1696 in Dordrecht trouwde met Benjamin Blijenberg en aldaar zonen Frans en Nicolaas liet dopen. Een andere mogelijke dochter is Kaatje van Dommelen, die waarschijnlijk gehuwd was met Maarten Ponten en zodoende waarschijnlijk de moeder was van
  1. Frans Ponte, die op 11-11-1725 in Dordrecht trouwde met Catrina van Munster en aldaar kinderen liet dopen genaamd Ariaentie, Martina, Martinus, Cornelis, Catharina, Frans en Johanna. 
  2. Cornelia Ponte, die op 13-2-1725 in Rotterdam trouwde met Jan Janze van der Meijden, jongeman uit Nieupoort, en in Rotterdam kinderen liet dopen genaamd Johannis (2x), Martinus, Agie, Johanna (2x) en Willem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten