7 juni 2015

Caatje van Polanen werd in 1736 verbannen wegens overspel

Vaandoekwerker Frans van der Linden en Catrina ("Caatje") van Polanen gingen op 3-1-1755 in Leiden in ondertrouw. Frans had als getuige zijn vader Jacobus mee gebracht. De familie Van der Linden woonde in de Ruijme Concientiestraat. Caatje had als getuige haar moeder meegenomen, Susanna Hoornvelt/Hoorensvelt, wonende in de Bolwerkstraat.

Willemijntje van der Linden werd gedoopt op 10-12-1755 in Leiden

Frans van der Linden en Caatje van Polanen lieten in Leiden de volgende kinderen dopen:
  • Willemijntje, gedoopt op 10-12-1755 in de Pieterskerk met als getuige Jacobus van der Linden, waarschijnlijk jong overleden,
  • Frans, gedoopt op 24-7-1757 in de Hooglandsche kerk met als getuige zijn grootmoeder Susanna van Hoornvelt,
  • Willemijntje, gedoopt op 11-5-1760 in de Hooglandsche kerk met als getuigen Johannes van der Linden en Johanna Korenhof,
  • Feijtje, gedoopt op 21-2-1764 in de Hooglandsche kerk met als getuigen Pieter de Bruijn en Feijtje Delfos.

Op 25-2-1767 in de Pieterskerk in Leiden waren Frans van der Linden en Catie van Polanen nog getuige bij de doop van Frans, zoon van Abraham Dieneth en Anna Clement. Op 23 juli van datzelfde jaar was er in Leiden sprake van een verzoek tot echtscheiding tussen Frans van der Linden en Caatje van Polanen. Op 7-6-1768 werd de 32-jarige spinster Catharina van Polanen, gehuwd met Frans van der Linden, veroordeeld tot 50 jaar verbanning uit Holland en West-Friesland wegens overspel met Paulus Pikaar en Isaac Paradijs.

Hooglandsche kerk in Leiden rond 1698

Caatje van Polanen was gedoopt op 28-6-1736 in de Hooglandsche kerk in Leiden als dochter van Casper Polanen en Susanna Hoornvelt. Caatje had o.a. broers genaamd Daniel, Jacobus en Johannes. Haar ouders, Casper en Susanna, waren in Leiden in ondertrouw gegaan op 29-5-1717 met als getuigen Willem Polanen en Cornelia Wesel. Susanna van Hoornvelt is in de herfst van 1778 in Leiden begraven.

Frans van der Linden was gedoopt op 16-3-1732 in Leiden als oudste zoon van Jacobus van der Linden en Willemijntje Otgaert. Doopgetuigen waren Joost Otgaert en zijn vrouw Lijsbeth Vervanen. Frans had zusters Lijsbet en Johanna en broers Marcus en Paulus. Joost en Willemijntje Otgaert waren kinderen van lakenwerker Frans Otger en Lijsbeth Brodie uit de St. Aechtenstraet in Leiden, die op 26-3-1701 in ondertrouw waren gegaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten