8 mei 2015

Jan Gherit Brocken, misdadiger

In de Algemene Protocollen van het Rechterlijk Archief van Tilburg, bewerkt door Jan Trommelen, is de volgende passage te vinden over Jan Gherit Brocken, die waarschijnlijk een broer is van mijn voorouder Joost Gerit Jans Brock.

Op 8-5-1562  werd Jan Gherit Brocken genoemd als een misdadiger, die verantwoordelijk was voor de neerslag van Jan Handricus Brabans, overledene. De misdadiger zal schuldig en gehouden zijn te laten doen tot lafenis van de ziel zaliger gedachtenis 100 kloostergewinnen. Nog daarenboven een waskaars van een pond in de kerk van Tilborch voor dat eerwaardig heilig Sacrament. Nog daarenboven te beginnen een bedevaart naar dat Heijlich Bloet te Boextel met een kaars van een pond en nog een bedevaart naar Sint Adriaens - en die te beginnen binnen een jaar als de mindadiger zijn vrijlating door de Heer zal hebben. Nog daarenboven zal hij gehouden zijn de vrienden een ootmoed op te leggen en te betalen de somma van 70 zoenguldens, die de ene helft nu terstond binnen 8 of 14 dagen en de andere helft met Sint Jacobsmis nu aanstaande voldaan moet zijn. 

Deze zoen zal Steven Hendrick Brabants, als broeder van de overledene en als oom en momber van de weeskinderen van de overledene, en Jan Jan Stevens, als zwager en behoud oom van de weeskinderen voors. beloven te onderhouden en voor de weeskinderen van de overledene voors en verder voor alles dat daar aankleven mag en op al hun goederen. 

Jan was getrouwd met Anna Lenaerts de Molder, dochter van Lenaert Antonisz, die de Esbeekse molen te Hilvarenbeek bemaalde. Zij kregen 5 kinderen, waarvan Joost Gerit Jan Brocken de voogd was. Jan was waarschijnlijk een zoon van Gherit Jans Brock en Odilia Wouters van Haren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten