16 juli 2013

De 3 huwelijken van Adriaentie Corsse de Jong (1703-52)

Onlangs bleek dat mijn voorouder Adriaentie Corsse de Jong voor haar huwelijk met de veel oudere weduwnaar Bastiaan Meeuwisse den Broeder al eerder getrouwd was geweest. Bij de huwelijksinschrijving staat namelijk dat zij weduwe was van ene Hendrik Meuselaar. Wat speurwerk in het trouwboek van Westmaas leverde ook dat huwelijk op. Daarmee is zij in totaal 3 maal getrouwd.  


Huwelijksinschrijving van Ariaantje Corse de Jong's 1ste huwelijk in het trouwboek van Westmaas

Adriaentie Corsse de Jong was geboortig onder Strijen en is gedoopt op 25-11-1703 in Westmaas met een Maijke Hendriks als getuige [bron: TB-Westmaas]. Adriaentie was een dochter van Cors Corsse de Jong en Neesje of Niesje van Es. Haar moeder overleed toen Adriantie 3 jaar oud was. De aangifte was op 3-1-1707 in Strijen. Adriaentie's vader hertrouwde met Marijke Cornelis van Die, die als zijn weduwe werd vermeld, toen zij op 26-9-1727 in Klaaswaal in ondertrouw ging met Claas van der Blom. 

Adriaentie Corsse de Jong trouwde 3 maal en had kinderen uit alle 3 haar huwelijken:

(1) op 6-5-1725 in Westmaas [bron: TB-Westmaas] met Hendrik Meertense Meuselaar / Muijselaar , nadat zij op 13-4-1725 in Westmaas in ondertrouw zijn gegaan [bron: TB-Westmaas]. Notitie bij het huwelijk van Adriaentie Corsse en Hendrik: Hendrik Meertense Meuselaar, j.m., [..] met Ariaantje Korse de Jong, j.d. geboortig onder Strijen en woonende in de Group, zijn alhier den 13 April 1725 in wettige ondertrouw aangeschreven en den 6 Meij alhier getrouwt. Hendrik is overleden omstreeks 1728.   

(2) op 28-9-1732 in Westmaas [bron: Streekmuseum/kaartjes/SG561, TB-Westmaas] met Bastiaan Meeuwisse den Broeder, nadat zij op 05-09-1732 in Westmaas in ondertrouw zijn gegaan [bron: TB-Westmaas]. Notitie bij het huwelijk van Adriaentie Corsse en Bastiaan: Den 5 Sept. 1732 zijn alhier in ondertrouw genomen Bastiaan Meeuwisse Den Broeder, weduwnaar van Adriana Vlasblom, woonende onder Mijnsheereland, met Ariaantje Corsse De Jong, weduwe van Hendrik Meuselaar, woonende onder de Greup, en zijn den 28 dito alhier getrouwd.  Bastiaan is gedoopt op 16-06-1680 in Westmaas als zoon van Meeuwis Corsz (Meeuwis Korsse) (den Broeder) en Ariaentie Leenderts. Bastiaan is overleden op 30-12-1738 in Westmaas. De overlijdensaangifte werd gedaan door zijn broer Cors Meeuwisse den Broeder (±1668-na 1740). Bastiaan wass weduwnaar van Adriana Willems Vlasblom (±1680-vóór 1732), met wie hij trouwde op 7-5-1702 in Westmaas [bron: Streekmuseum/SG561].

(3) op 30-10-1740 in Westmaas [bron: TB-Westmaas] met Herbert Hoek, nadat zij op 8-10-1740 in Westmaas in ondertrouw zijn gegaan [bron: TB-Westmaas]. Notitie bij het huwelijk van Adriaentie Corsse en Herbert: Den 8 Octob. 1740 zijn hier [..] in ondertrouw aangeschreven Herbert Willemsz Hoek, j.m., geboren en woonende onder Numansdorp, en Ariaantje Corse de Jong, weduwe van Bastiaan den Broeder, geboren aan de Strijense Westdijk en woonende in de Group, en zijn den 30 dito alhier getrouwt.  Herbert is  gedoopt op 5-8-1714 in  Numansdorp als zoon van Willem Mattheusz Hoek en Aaltge Eusten van der Kaag. Bij de doop van Herbert was zijn grootmoeder van vader's zijde als getuige aanwezig: Ariaentje Jans Hoek (geb. ±1655). Herbert is overleden ná 10-07-1752, minstens 38 jaar oud. 

Kinderen van Adriaentie Corsse en Hendrik:
1 Neesje Hendriks Meuselaar, geboren op 8-2-1726 op de Greup en de 10e in Westmaas gedoopt [bron: DB-Westmaas].
2 Maarten Hendriks Meuselaar, geboren op 5-1-1726 op de Greup en de 12e in Westmaas gedoopt [bron: DB-Westmaas]. Hij trouwde en kreeg kinderen. 
3 Hendrikje Hendriks Meuselaar, geboren op 26-2-1728 op de Greup en de 29e in Westmaas gedoopt [bron: DB-Westmaas].

Kinderen van Adriaentie Corsse en Bastiaan:
4 Neeltjen Bastiaans den Broeder, geboren op 4-6-1733 op de Greup. Zij is gedoopt op 07-06-1733 in Westmaas [bron: DB-Westmaas]
5 Willem Bastiaans den Broeder, geboren op 7-5-1734 op de Greup. Hij is gedoopt op 16-05-1734 in Westmaas met als getuige Huibertje Hermans Burgemeester, een dochter van Commertje Meeuwsen den Broeder [bron: DB-Westmaas].
6 Willempje Bastiaans den Broeder, geboren op 16-7-1735 op de Greup. Zij is gedoopt op 17-07-1735 in Westmaas met als getuige Huibertje Hermans Burgemeester [bron: DB-Westmaas].
7 Corstiaan Bastiaansz den Broeder, geboren op 20-12-1736 op de Greup. Hij is gedoopt op 23-12-1736 in Westmaas met als getuige Crijntje Vrijland, echtgenote van Cors Corsse de Jong [bron: DB-Westmaas]. Corstiaan trouwde en kreeg een dochter Ariaantje. 
8 Commertje Bastiaanse den Broeder, geboren op 26-7-1738 op de Greup en gedoopt op 3-8-1738 in Westmaas met als getuige Huibertje Hermans Burgemeester [bron: DB-Westmaas]. Commertje overleed op 24-12-1823 in Strijen. Zij trouwde op 15-41768 in Klaaswaal met Mattheus Hoek, zoon van Pieter Mattheusz Hoek en Pleuntje Teunisse van der Weijden. Pieter Mattheusz Hoek was een broer van Commertje's grootvader Willem Mattheusz Hoek. Mattheus werd gedoopt op 6-3-1735 in Klaaswaal en overleed aldaar op 24-2-1817. Zij kregen 4 kinderen, waaronder mijn voorouder Pieter Hoek (1780-1844). 

Kinderen van Adriaentie Corsse en Herbert: 
9 Aaltje Herberts Hoek. Den 15 April 1741 in de Group geboren en den 16 dito te Westmaas gedoopt met als getuige Haasje Willemse Hoek (1704-±1744) [bron: DB-Westmaas]. Aaltje trouwde en kreeg kinderen. 
10 Neeltje Herberts Hoek, geboren op 17-2-1745 in Westmaas [bron: DB-Westmaas]. Neeltje trouwde en kreeg veel kinderen. 


Adriaentie Corsse de Jong was getuige bij de doop van haar neefjes Cors Arijs de Jong (op 6-8-1724 in Westmaas) en Kors Leendertsz de Jong (op 23-8-1732 in Oud-Beijerland).  Van Adriaentie Corsse's overlijden is aangifte gedaan op 10-7-1752 door haar zoon Corstiaan Bastiaansz den Broeder [nr. 7]. 
Zie ook de gegevens van Adriaentie Corsse de Jong op mijn website. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten