25 juli 2013

Criminele Sententie van Jan van den Bos

Op 11-1-1799 werd ene Jan van den Bos in een gerechtelijk vonnis van het Hof van Holland veroordeeld wegens "ontrouw in officio als Magazijn Meester over de Vures des Fransche Troupes". De uitspraak was een "lang duurige detentie hem tot straffe geimputeerd zijnde, inhabiel verklaart om immer eenig ambt of bediening binnen de Republicq te bekleeden, en voor 6 jaaren gebannen uit Holland, Zeeland en Utrecht". 

Sententie: eene regtspraak, vonnis; sententia condemnatoria: een veroordeelend vonnis; sententia confirmatoria: een bekrachtigend vonnis.

Bronnen: GaHetNa.nlEncyclo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten