17 april 2018

De 2 huwelijken van Jacoba van Nulck (1747-1803)

De Amsterdammer Jan van Nulck (1766-1834) noteerde:  

"Op den 19 April 1793 des Vrijdags Morgen Ca 2½ Uuren is mijn Zuster Jacoba Van Nulck, Weduwe van Jacobus van Eijl, in de Kraam bevallen van Een Zoon welke des Avonds circa 9½ Uuren Overleeden is, en den 26 April 1793 begraaven is des Morgens om 8½ Uuren in de Oude Kerk.

Oude Kerk,  Amsterdam
Jacoba van Nulck was geboren op 18-6-1747 in Amsterdam als dochter van zilversmid Dirk van Nulck (1720-1809) en zijn vrouw Antje Rozier (1722-1802). Op 25-6-1766 had Jacoba haar belijdenis gedaan. Over Jacoba's eerste huwelijk noteerde Jan: 

"Op den 30 May 1775 is mijn Zuster Jacoba van Nulck in den Echtenstaat getreden met Hermanus Zwartenhoff. Zijnde getrouwt door Do. Wilhelmus van den Broek op dinsdag Morgen om Elf Uuren in de Nieuwe Kerk."

Hermanus Zwartenhof was een zoon van Jacob Swartenhof en Elisabeth Cornelisse en gedoopt op 23-6-1751 te Amsterdam. Zijn huwelijk met Jacoba van Nulck duurde slechts 5 jaar: 

"Op den 31e October 1780 des Dinsdagsmorgen Om half Agt Uuren is mijn Broeder Hermanus Zwartenhoff overleden, in den Ouderdom van 29 Jaaren & 4 Maanden en op Maandag den 6e November ter Aarde besteld in de Westerkerk.

Pas 10 jaar later is Jacoba van Nulck hertrouwd: 

"Op den 10e April 1791 is mijn Zuster Jacoba van Nulck, weduwe van Harms. Zwartenhoff weeder in den Echtenstaat getreeden met Jacobus van Eyl, Weduwnaar, Zijnde getrouwt 'Savonds inde Oude Kerk door Do. E.P.G. van Essen."

En bij de bovenaan dit artikel beschreven bevalling was Jacoba echter opnieuw weduwe. Daarover schreef Jan van Nulck: 

"Op den 18e October 1792 des donderdags Morgen Ca. half Agt Uuren is mijn behuwd Broeder Jacobus van Eijl overleeden & op Woensdag Namiddag den 24 dito Om twee Uuren begraaven met Koetsen in de Oude Kerk."  

Jacoba van Nulck werd 56¼ jaar oud en overleed 12-9-1803 in Amsterdam.

Bron: Familieaantekeningen "Van Nulck" door B. Noordbeek in Gens Nostra 1963 en 1964.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten