27 maart 2018

Pieter Breur (1808-1848) uit Rotterdam wou niet deugen

Pieter Breur was in mei 1834 wegens diefstal met bezwarende omstandigheden veroordeeld tot te pronkstelling en 7-jarige tuchthuisstraf. Bij een tepronkstelling werd de delinquent met een ijzeren halsband of ring en met kettingen vastgeklonken en werd vervolgens overgelaten aan de spot van het volk die hem met vuil, rotte eieren, modder, appelen en dergelijke bekogelden. Daarna werd Pieter gedetineerd in Gouda.
Het tuchthuis van Gouda
In het tuchthuis van Gouda kreeg Pieter Breur op 22-4-1837 een meningsverschil met medegevangene Goedel over 70 centen, die Breur nog meende te goed te hebben van Goedel. Na een opmerking van Goedel, vloog Breur hem aan en stak hem met een mes in zijn buik, waarop Goedel in elkaar zakte. Achttien gevangenen op de slaapzaal waren getuige van de steekpartij. De toestand van Goedel verergerde zich tot hij op 28 april overleed. Bij de lijkschouwing bleek dat de gapende wond in de darmstreek een grootte had van ruim 3/4 duim.

Vissingsche Courant, 19-12-1837

Pieter Breur werd tot "de straffe des doods" veroordeeld wegens moedwillige manslag in het Huis van Detentie te Gouda gepleegd. De koning van Nederland heeft deze veroordeling vervolgens om laten zetten in de straf van geseling en brandmerk met de strop om de hals en nog 20 jaar opsluiting.

Pieter Breur was geboren in Rotterdam op 27-3-1808 als zoon van Jacques Breur en Maria Schuijf (1777-1839). Maria Schuijf was een dochter van Elizabeth Rodrigo (1739-1778) en haar derde man, Maarten Schuijf. Bij haar overlijden wordt Maria Schuijf omschreven als "gescheidene van Jacobus Breur". Jacques Breur werd gedoopt op 30-5-1782 in Rotterdam als zoon van Pieter Breur en Anna Duran/Duerrandt/Deurrand en kleinzoon van Jacques Breur sr. en Jannetje van den Bok. Na de geboorte van Pieter Breur heb ik geen spoor van zijn vader kunnen vinden.

Pieter Breur is op 20-7-1848 rond 4 uur 's nachts overleden in detentie in Leeuwarden. Aangifte werd gedaan door Pieter Monderman, bewaarder in het huis van opsluiting en tuchtiging te Leeuwarden.

Het blokhuis, de gevangenis van Leeuwarden

Bronnen: rotterdam.digitalestamboom.nldelpher.nlAlleFriezen.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten