15 augustus 2016

Afstamming van de heren van Strijen

Afstamming van de middeleeuwse heren van Strijen is voor mij extra leuk omdat mijn ouders tegenwoordig in het dorp Strijen (ZH) wonen. In de middeleeuwen was Strijen een groot gebied. Zo is er nog een stukje ruïne van een toren van het kasteel van Strijen te vinden in Oosterhout (NB). Bij de beruchte Sint-Elisabethsvloed in november 1421 overstroomde het gebied. Daarna heeft het enige eeuwen geduurd voor het land deels weer op de zee werd herwonnen.

De ruïne van het kasteel van Strijen in Oosterhout rond 1656.
Van de middeleeuwse heren van Strijen is weinig bekend. De laatste Willem van Strijen (of Striene) zou in november 1294 zijn overleden. Hij had 2 wettige dochters, waaronder Aleidis, die de heerlijkheid Strijen erfde en getrouwd was met Nicolaas, heer van Putten. Willem had bij een minnares nog een zoon verwekt, Willem van der Weede. Wede of Weeda was een dorp met een groot kasteel. Beiden zijn verdwenen ten tijde van de Sint-Elizabethsvloed: "welk Weede, mettet Stam-Huys, is Verdronken in 'et Jaar 1421 door den grooten Zuyd-Hollandzen Inbreuk".

Een kleindochter van Willem van der Weede zou getrouwd zijn geweest met ene Lieman Willemsz. en een dochter Catharina hebben gehad. Met Catharina komen we in meer betrouwbare gegevens terecht. Zij was gehuwd met Willem de Beveren Danielsz. (1401-64), "eijgenaar van 't Schroot-Ambacht zijns geslachtes, als vrij Allodiaal Goed". Zij woonden in ,,den Grooten David” in de Voorstraat in Dordrecht. Afstamming in de familie De Beveren is te volgen via de belening van het bovengenoemde Schroot-Ambacht.

Wapen van de
familie De Bevere
Willem de Bevere was de betovergrootvader van Emmeken Claesdr. van Beveren, die 3 maal is getrouwd. Haar 1e man was Jacob Stevensz van der Mast, die rond 1556 is overleden. Met hem had Emmeken een zoon Steven en een dochter Maritge, die o.a. getrouwd was met mijn voorouder Pleun Huijgensz. uit de familie Blaeck. Emmeken had met haar 2e man, Joris Jansz., nog een dochter Adriaentje. Emmeken's 3e man was Cornelis Adriaen Ghijsbrechtsz.

Adriaentje Joris Jansdr. huwde Adriaen Anthonisz van Driel, die in Mijnsheerenland woonde en rond 29-11-1597 is overleden. Van hun zoon Aert stamt mijn overgrootmoeder Maaike van Driel (1859-1936). Adriaentje is na Adriaen's overlijden nog hertrouwd met Jan Pietersz Vinck.

Na deze sterk vereenvoudigde uiteenzetting over nakomelingen van de heren van Strijen, wil ik het ook nog even hebben over mogelijke voorouders van de heren van Strijen. Een Willem, heer van Strijen, komt voor als getuige o.a. in een oorkonde van 17-3-1254, betreffende de familie Van Arkel. Daaruit wordt geconcludeerd dat hij tot de familiekring van de Van Arkels zou kunnen behoren. Op veel plaatsen op Internet wordt zelfs met zekerheid - maar zonder bronvermelding - beweerd dat één van de heren van Strijen (die allen Willem heetten) gehuwd was met een dochter van Herbaren van der Lede, tevens zuster van Jan I "de sterke" van Arkel. Zij wordt zelfs Elisabeth genoemd. Voor haar bestaan heb ik echter (nog) geen betrouwbare bron kunnen vinden. Graag zou ik daar meer over te weten willen komen...

Tip: "Het Dordtsche geslacht Van Beveren" wordt in "De Nederlandsche Leeuw" van 1944 beschreven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten