2 juli 2015

Grietje en Arie Valk uit De Mijl werden onder curatele gesteld

Arie Robbertsz Valk (1759-1834) en Pietje Jacobs de Bruijn (1764-1841) trouwden op 3-6-1787 in Dubbeldam en lieten aldaar 9 kinderen dopen in de periode 1788-1808. Arie en Pietje waren neef en nicht: Arie's vader, Robert Ariensen Valk (1723-1801), en Pietje's moeder, Hendriksje Arise Valk, waren broer en zus, beiden kinderen van mijn voorouder Arie Robbertsz Valk (1692-1762) sr.

Dit huwelijk tussen neef en nicht was kennelijk niet goed voor de genen, want hun dochter Grietje, gedoopt op 27-10-1793 in Dubbeldam, en hun zoon Arie, gedoopt op 25-10-1801 en geboren op de 16e, worden als doofstom omschreven. Van hun broers en zusters overleed Jacob op 20-jarige leeftijd en trouwden Johanna, Hendriksje, Adrianus en Cornelis in de periode 1812-1832. Ondertussen verhuisden Grietje en Arie met hun ouders naar het nabij gelegend De Mijl.

Nederlandsche Staatscourant, 5-7-1842

Pietje Jacobs de Bruijn werd in 1834 weduwe en overleed zelf op 31-8-1841 in De Mijl. Op 2-7-1842 werden haar doofstomme kinderen Grietje en Arie onder curatele gesteld wegens "onnoozelheid". Hun broer Gerrit Valk (1805-1869) werd tot hun curator aangesteld. Bij het waterschap van de polder Wieldrecht heeft Carla van der Waal nog een uitgifte in erfpacht gevonden van een perceel land aan Arij en Grietje Valk, beiden doofstom, in tegenwoordigheid van hun curator Gerrit Valk.

Arie Valk overleed op 21-1-1869 in Dubbeldam. Gerrit volgde op 19 december. Grietje is waarschijnlijk overleden op 25-9-1859 in Dubbeldam, 66 jaar oud.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten